Anda di halaman 1dari 9

Lima Belas Perkara Mendatangkan Musibah & Bala

Bencana
Dari Ali bin Abi Thalib Ra berkata: Rasulullah Saw
bersabda:Apabila umatku telah melakukan lima
belas perkara, maka halal baginya (layaklah)
ditimpakan kepada mereka bencana. Ditanyakan,
apakah lima belas perkara itu wahai Rasulullah?

Rasulullah Saw bersabda :


1. Apabila Harta rampasan
perang (maghnam) dianggap
sebagai milik pribadi
2. Apabila Amanah (barang
amanah) dijadikan sebagai harta
rampasan
3. Apabila Zakat dianggap
sebagai cukai (denda)

Rasulullah Saw bersabda :


4. Apabila Suami menjadi budak
istrinya (sampai dia)
5. Apabila Mendurhakai ibunya

6. Apabila Mengutamakan
sahabatnya (sampai dia)

Rasulullah Saw bersabda :


7. Apabila Berbuat zalim kepada
ayahnya
8. Apabila Terjadi kebisingan
(suara kuat) dan keributan di
dalam masjid (yang bertentangan
dengan syariah)
9. Apabila Orang-orang hina,
rendah, dan bejat moralnya
menjadi pemimpin umat
(masyarakat)

Rasulullah Saw bersabda :


10. Apabila Seseorang dihormati
karena semata-mata takut dengan
kejahatannya
11. Apabila Minuman keras (khamar)
tersebar merata dan menjadi
kebiasaan
12, Apabila Laki-laki telah memakai
pakaian sutera

Rasulullah Saw bersabda :


13. Apabila Penyanyi dan penari
wanita bermunculan dan dianjurkan
14. Apabila Alat-alat musik
merajalela dan menjadi kebanggaan
atau kesukaan
15. Apabila Generasi akhir umat
ini mencela dan mencerca
generasi pendahulunya

Rasulullah Saw bersabda :


Apabila telah berlaku perkara-perkara tersebut,
maka tunggulah datangnya malapetaka berupa;
taufan merah (kebakaran), tenggelamnya bumi
dan apa yang diatasnya ke dalam bumi (gempa
bumi dan tananh longsor), dan perubahanperubahan atau penjelmaan-penjelmaan dari
satu bentuk kepada bentuk yang lain.(HR.
Tirmidzi, 2136)

Itulah perkara-perkara yang


menyebabkan suatu negeri mengalami
kekacauan, kehancuran, kesempitan,
kemelaratan, perseteruan, dan
perpecahan satu sama lainnya, antara
rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan
penguasa
Korupsi dan ketidakadilan
merajalela, segala macam
penyakit bermunculan
menimpa manusia, yang benarbenar menyulitkan dan
membinasakan kehidupan
manusia, hewan dan tumbuhtumbuhan

Jikalau sekiranya penduduk


negeri-negeri Beriman dan
Bertakwa, pastilah kami akan
melimpahkan kepada mereka
berkah dari langit dan bumi,
tetapi mereka mendustakan
(ayat-ayat kami) itu, Maka
kami siksa mereka
disebabkan
perbuatannya.(QS. Al Araf,
7: 96)