Anda di halaman 1dari 3

Keusahawanan

Menurut Histrich dan Peter (1988), keusahawanan adalah suatu proses dinamik untuk mencipta kekayaan.
Kekayaan dicipta oleh individu yang menanggung risiko besar di dalam equity, masa dan komitmen kerjaya atau
menyediakan nilai untuk sesuatu produk atau perkhidmatan. Ia adalah proses mencipta sesuatu yang baru dengan
mengambil kira masa dan usaha dengan mengambil kira risiko kewangan, psikologi dan sosial. Dan menerima
manfaat dari segi kewangan, kepuasaan peribadi dan kebebasan.
Terdapat empat aspek asas di dalam keusahawanan:
1) 1)Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. Penciptaan tersebut mestilah mempunyai
nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan.
2) 2)Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan.
3) 3)Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masingmasing terutama dari aspek kewangan, psikologi dan sosial.
4) 4) Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan. Ganjaran utama adalah
kebebasan (independence), diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan. Pada sesetengah
usahawan, duit menunjukkan simbol kejayaan.
Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui
empat dimensi iaitu individu, organisasi, alam sekitar (environment) dan proses, dengan kerjasama rangkaian di
dalam kerajaan, pendidikan dan kelembagaan (institution).
Siapakah Usahawan?
Usahawan adalah perintis (pelopor) kepada kejayaan perniagaan hari ini. Mereka ini mengesan peluang yang ada,
membawa kepada pendapat baru (innovate) dan prestasi yang baik menjadi satu piawai di dalam era free
enterprise.
Scaborough dan Zimmerer (1988) mendefinasikan usahawan sebagai:
Seorang yang mencipta suatu perniagaan baru dan menghadapi suatu keadaan yang tidak pasti demi untuk
memperolehi keuntungan dan pertumbuhan (perkembangan) dengan mengenal pasti peluang dan menyediakan
sumber untuk mencapainya. Usahawan selalunya bermula hanya dengan idea yang ada dan selalunya idea yang
mudah dan menyediakan sumber yang perlu untuk memindahkan idea tersebut kepada perniagaan yang
bersesuaian.
Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan usahawan sebagai:
Seorang yang berusaha untuk mengatur, mengurus dan mengambil risiko di dalam perniagaan. Usahawan juga
adalah pemangkin kepada perubahan ekonomi yang menggunakan carian dengan maksud tertentu, perancangan
teliti dan pertimbangan yang sesuai apabila membuat sebarang proses perniagaan. Dengan optimistik dan
komited, usahawan bekerja dengan kreatif untuk memperolehi sumber baru dan memperbaharui sumber yang
lama kepada kapasiti yang baru, semua ini hanya bertujuan untuk mencipta keuntungan.
(entrepreneurial = dgn pengusaha, tetapi aku terjemahkan kepada perniagaan)
Hari ini, usahawan adalah seorang invator (penemu cara baru) atau seorang ahli perniagaan yang
mencari(mengenal pasti) dan meraih peluang yang ada; menukar peluang tersebut menjadi idea yang dapat
dilaksanakan atau dapat dijual; menambah nilai; usaha; duit, kecekapan; mengambil risiko dengan terhadap
persaingan di pasaran apabila melaksanakan idea tersebut dan menyedari ganjaran yang akan diperolehi hasil dari
usaha tersebut.
Kepentingan Keusahawanan
Keusahawanan adalah penting di dalam dunia hari ini. Ia menjadi pemangkin kepada perubahan dan
perkembangan ekonomi. Peranan keusahawanan di dalam pembangunan ekonomi bukan setakat meningkatkan
kadar per kapita pengeluaran dan pendapatan. Ia juga melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan
masyarakat. Perubahan ini disertai oleh pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran. Satu teori pertumbuhan
ekonomi menggambarkan inovasi(pembaharuan) adalah kunci utama kepada perkembangan ekonomi di dalam

membina produk atau perkhidmatan baru di dalam pasaran. Aktiviti pembaharuan (inovasi) juga menjadi
pendorong para pemodal (pelabur) untuk melabur di dalam peluang baru yang dicipta. Keusahawanan melalui
proses pembaharuan (inovasi) mencipta pelaburan baru di dalam dunia perniagaan, di mana ia akan menyebabkan
ekonomi berkembang, pekerjaan baru tercipta dan mengurangkan kadar pengangguran.
Keusahawanan melalui proses kreativiti dan innovasi mencipta produk baru dan memberikan perkhidmatan untuk
memenuhi kehendak manusia. Ia menyediakan produk atau perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Di
dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang baik, mereka akan mencari kaedah yang lebih baik untuk
memaksimakan sumber dan mengurangkan pembaziran. Dengan ini, masyarakat akan mendapat produk
(barangan) dan perkhidmatan yang lebih baik pada harga yang lebih murah.
Keusahawanan membantu memperbaiki kehidupan berjuta-juta manusia melalui produk dan perkhidmatan baru
yang diperkenalkan kepada pasaran. Keusahawanan adalah individu yang bukan sahaja mencipta kekayaan tetapi
turut sama mendorong pembahagian kekayaan.
Mitos (dongeng) Mengenai Keusahawanan
Terdapat banyak mitos mengenai keusahawanan. Mitos ini terjadi kerana kurangnya kajian yang dilakukan
terhadap keusahawanan. Kuratko dan Hodgetts (2004) telah membicarakan 10 mitos keusahawanan.
Mitos (dongeng) Fakta
Usahawan adalah seorang yang bertindak/berbuat sesuatu, bukan seorang pemikir Walaupun usahawan lebih
kepada aksi, mereka juga merupakan seorang pemikir. Mereka selalunya merancang sesuatu dengan teliti. Malah
selalunya menyediakan pelan alternatif sekiranya pelan yang asal mengalami kegagalan. Ini menunjukkan
usahawan adalah seorang pemikir dan pelaksana (doers)
Usahawan dilahirkan secara semula jadi, tidak boleh dicipta Kebanyakkan usahawan dan bukan usahawan
mengatakan ciri-ciri usahawan tidak boleh diajar dan dipelajari. Mereka mengatakan siri usahawan adalah secara
semula jadi. Tetapi kajian telah membuktikan usahawan boleh diajar dan dipelajari. Keusahawanan mempunyai
model, proses dan terdapat kajian kes yang membolehkan topik tersebut dipelajari
Usahawan selalunya seorang pencipta Walaupun banyak pencipta adalah juga usahawan, namun terdapat banyak
usahawan yang berjaya bukannya pencipta. Sebagai contoh Ray Kroc bukan pencipta francise untuk makanan
segera, tetapi idea inovatif beliau telah menjadikan McDonald sebuah syarikat makanan segera terbesar di dunia.
Kejayaan usahawan bergantung kepada idea kreatif dan inovatif di dalam kerja yang dilakukan dan ciri-ciri ini
boleh dipelajari
Usahawan adalah bersifat akademik dan merupakan seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri (anti sosial)
Kepercayaan ini timbul kerana adanya peniaga yang menjadi usahawan berjaya setelah berhenti dari sekolah atau
berhenti dari kerja. Menurut sejarah, pendidikan dan organisasi sosial tidak mengesahkan (recognise) usahawan.
Hari ini, usahawan tidak lagi dianggap sebagai seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri. Usahawan kini dilihat
sebagai seorang profesional.
Keusahawanan mesti sepadan (fit) dengan Profile Terdapat banyak buku dan artikel yang menyenaraikan ciri-ciri
usahawan yang berjaya. Senarai ini sama ada tidak disahkan ataupun tidak lengkap; ia hanya berdasarkan kepada
kajian kes yang dilakukan ke atas orang yang telah berjaya. Hari ini, kita sedar untuk mencapai profil 100%
seorang usahawan adalah perkara mustahil. Kebanyakkan usahawan yang berjaya hari ini tidak mempunyai
kesemua ciri-ciri profil apabila memulakan perniagaan
Kesemua usahawan memerlukan wang Ia adalah benar, semua peniagaan memerlukan kapital untuk hidup. Ia juga
adalah benar, kebanyakkan punca kegagalan perniagaan adalah ketidak cukupan pembiayaan. Untuk usahawan,
wang adalah sumber tetapi bukan semuanya bergantung kepada wang
Semua usahawan bergantung kepada nasib berada pada tempat yang betul pada masa yang betul merupakan
suatu kelebihan. Walau bagaimanapun Keuntungan terjadi apabila persediaan menjumpai peluang. Apa yang
penting, seorang usahawan mestilah membuat rancangan, persediaan, tekad(kepastian), keinginan, pengetahuan
dan inovatif
Ke*****an (ketidaktahuan) adalah kebahagiaan (kepuasan) untuk usahawan Terlalu banyak perancangan dan
penilaian berperanan memberikan masalah yang berpanjangan. Kenyataan ini tidak benar untuk pasaran yang
bersifat persaingan. Kunci utama untuk kejayaan adalah perancangan yang teliti dan persediaaan yang mencukupi.
Usahawan perlu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan, tetapkan masa serta sediakan rancangan untuk
mengatasi sebarang masalah yang mungkin timbul dan cuba kekurangkan masalah ini dengan melalui perancangan
yang teliti

Usahawan mencari kejayaan tetapi mengalami kegagalan yang tinggi. Memang benar, kebanyakkan usahawan
mengalami beberapa kegagalan sebelum mereka memperolehi kejayaan. Usahawan belajar dari kegagalan sendiri
serta kegagalan orang lain sebagai rujukan dan panduan mereka dimasa akan datang.
Usahawan adalah penanggung risiko yang ekstrim Risiko merupa elemen utama di dalam proses keusahawanan.
Pada pandangan orang awam, kebanyakkan usahawan adalah penanggung risiko yang tinggi. Tetapi pada
dasarnya, usahawan selalunya mencari informasi dan membuat perancangan sebelum melakukan sebagai aktiviti.
Ini bermaksud, usahawan selalu melakukan kerja secara moderat dan mengira risiko yang akan berlaku