Anda di halaman 1dari 5

PERANCANGAN PROGRAM MURID SIHAT MURID SELAMAT PRASEKOLAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


PELAN TINDAKAN (CONTOH)
Bil
Program
1 KELASKU
SAYANG

Objektif
Tanggungjawab
Menjadikan kelas lebih ceria, bersih,-Guru Besar
kondusif dan menarik.
-PK HEM/KO-Ku
-Guru Prasekolah
-PPM
-Murid Prasekolah
-Ibubapa/penjaga
2 TANDAS BERSIHMeningkatkan imej, kebersihan dan -Guru Besar
& CERIA
keceriaan tandas.
-PK HEM/KO-Ku
-Guru Prasekolah
-PPM
-Murid Prasekolah
-Ibubapa/penjaga
3 MINGGU BEBAS Membersihkan persekitaran sekolah -Guru Besar
DENGGI
dan kawasan sekolah yang
-PK HEM/KO-Ku
berpotensi menjadi tempat
-Guru Prasekolah
pembiakan nyamuk dan vektor
-PPM
pembawa penyakit.
-Murid Prasekolah
-Ibubapa/penjaga
-Komuniti
-Agensi Luar

Tempoh
Sepanjang
Tahun

Indikator Pencapaian
Tahap keceriaan dan kebersihan
kelas meningkat.

Sepanjang
tahun

Tahap kebersihan dan keceriaan


meningkat.

1 minggu

Kawasan sekolah bebas daripada


sebarang penyakit bawaan
nyamuk dan vektor yang lain.

4 PROGRAM SUSU Memberikan keperluan sumber


SEGAR
kalsium yang mencukupi untuk
tubuh badan murid prasekolah.

Sepanjang
tahun

Status pertumbuhan murid


meningkat.

Sepanjang
tahun

Mengenal jenis makanan yang


berkhasiat dan tidak berkhasiat.

JAN - OKT

Meningkatkan tahap kebersihan


diri murid prasekolah.

-Guru Besar
-PK HEM/KO-Ku
-Guru Prasekolah
-PPM
-Murid Prasekolah
-Ibubapa/penjaga
-Komuniti
5 PROJEK PIRAMID Mengamalkan pemakanan yang
-Guru Besar
PEMAKANAN
berkhasiat.
-PK HEM/KO-Ku
-Guru Prasekolah
-PPM
-Murid Prasekolah
-Ibubapa/penjaga
-Agensi
6 PERTANDINGAN Mengamalkan penjagaan kebersihan-Guru Besar
KEBERSIHAN DIRI diri murid.
-PK HEM/KO-Ku
-Guru Prasekolah
-PPM
-Murid Prasekolah
-Ibubapa/penjaga

PROGRAM
Meningkatkan kesedaran ibubapa
KELUARGA SIHAT terhadap konsep keluarga sihat.

8 PROGRAM
SENAM TARI

-Guru Besar
-PK HEM/KO-Ku
-Guru Prasekolah
-PPM
-Murid Prasekolah
-Ibubapa/penjaga
-Komuniti
-Agensi

Membudayakan amalan gaya hidup-Guru Besar


sihat dan cergas.
-PK HEM/KO-Ku
-Guru Prasekolah
-PPM
-Murid Prasekolah
-Ibubapa/penjaga
-Komuniti
-Agensi

FEB

Kehadiran dan sokongan


ibubapa/penjaga terhadap
program yang dilaksanakan.

MAC, JUL,
OKT

Penglibatan aktif murid dalam


aktiviti fizikal dan kecergasan.

PELAN OPERASI
NAMA PROJEK
OBJEKTIF
TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
GURU / AGENSI TERLIBAT
PROSES KERJA

KELASKU SAYANG
Menjadikan kelas lebih ceria, menarik dan lebih kondusif.
JAN OKT
Guru Prasekolah, PPM, Murid Prasekolah
Guru Besar, PK HEM, PK KO-Ku, AJK 3K, Ibubapa/penjaga
1.
Penyediaan Kertas Kerja Projek.
2.
Lantikan AJK.
3.
Surat makluman kepada ibubapa/penjaga.
4.
Taklimat pelaksanaan program.
4.1. Pembahagian dan penerangan bidang tugas.
4.2. Membina jadual untuk bengkel pembinaan bahan.
5.
Pelaksanaan Projek.
6.
Laporan dan penilaian.

PEMANTAUAN
PENILAIAN

PK HEM, Guru , guru bertugas harian, AJK 3K


Tahap kebersihan dan keceriaan kelas meningkat.

NAMA PROJEK
OBJEKTIF
TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
GURU TERLIBAT
PROSES KERJA

TANDAS BERSIH & CERIA


Meningkatkan imej, kebersihan dan keceriaan tandas.
Sepanjang tahun
Guru Prasekolah, PPM, Murid Prasekolah
PK HEM, PK KO-Ku, AJK 3K
1. Penyediaan Kertas kerja projek.
2. Lantikan AJK.
3. Taklimat pelaksanaan program.
3.1. Pembahagian dan penerangan bidang tugas.
3.2. Membina jadual bengkel penghasilan bahan.
4. Pelaksanaan Projek.
5. Laporan dan penilaian.
PK HEM, AJK 3K, guru bertugas harian
Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari

PEMANTAUAN
PENILAIAN
NAMA PROJEK
OBJEKTIF

TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
GURU TERLIBAT
PROSES KERJA

PEMANTAUAN
PENILAIAN

MINGGU BEBAS DENGGI


1. Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi
menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.
2. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.
Seminggu.
Murid prasekolah
Guru besar, PK HEM, AJK 3K, guru, ibubapa/penjaga, Agensi
1. Penyediaan Kertas kerja projek.
2. Lantikan AJK.
3. Taklimat pelaksanaan program.
3.1 Gotong royong pembahagian kumpulan dan tugas
3.2 Ceramah kesihatan
3.3 Semburan asap
4. Pelaksanaan Projek.
5. Laporan dan penilaian.
Pentadbir Sekolah
Kebersihan persekitaran bebas dari tempat pembiakan nyamuk.

NAMA PROJEK
OBJEKTIF

TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
GURU TERLIBAT
PROSES KERJA

PEMANTAUAN
PENILAIAN
NAMA PROJEK
OBJEKTIF
TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
GURU / AGENSI TERLIBAT
PROSES KERJA

PEMANTAUAN
PENILAIAN

PROGRAM SUSU SEGAR


1. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.
2. Memberikan keperluan sumber kalsium yang mencukupi untuk tubuh badan
murid prasekolah.
Januari Oktober
Murid prasekolah
Guru besar, PK HEM, Guru
1. Penyediaan Kertas kerja projek.
2. Lantikan AJK.
3. Makluman kepada ibu bapa.
4. Pelaksanaan Projek.
5. Laporan dan penilaian.
Pentadbir Sekolah
Status pertumbuhan murid meningkat.
PROJEK PIRAMID PEMAKANAN
1. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.
2. Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.
Januari Oktober
Murid prasekolah, Guru, PPM
Guru besar, PK HEM, Ibubapa, Komuniti
1. Penyediaan Kertas kerja projek.
2. Lantikan AJK.
3. Pelaksanaan Projek.
Contoh: Mural, Model, Mobail, Diorama
4. Laporan dan penilaian.
Pentadbir Sekolah
Kesedaran murid terhadap amalan pemakanan sihat.

NAMA PROJEK
OBJEKTIF

PERTANDINGAN KEBERSIHAN DIRI

TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
GURU / AGENSI TERLIBAT
PROSES KERJA

Januari Oktober
Murid prasekolah
Guru Besar, PK HEM, AJK 3K, Guru, Ibubapa
1. Penyediaan Kertas kerja projek.
2. Lantikan AJK.
3. Pelaksanaan Projek.
3.1 Membina instrumen penilaian
3.2 Surat makluman kepada ibubapa / penjaga
3.3 Melaksanakan pemerhatian pada setiap bulan berdasarkan instrumen
penilaian.
3.4 Penyampaian anugerah semasa perhimpunan rasmi sekolah.
3.5 Contoh Kategori Anugerah:
3.5.1 Pakaian Terbersih
3.5.2 Kasut Terbersih
3.5.3 Kebersihan Individu
4. Laporan dan penilaian.
Pentadbir Sekolah
Meningkatkan tahap kebersihan diri murid prasekolah.

PEMANTAUAN
PENILAIAN

1. Mengamalkan penjagaan kebersihan diri yang betul.

NAMA PROJEK
OBJEKTIF
TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
GURU / AGENSI TERLIBAT
PROSES KERJA

PEMANTAUAN
PENILAIAN

NAMA PROJEK
OBJEKTIF
TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
GURU / AGENSI TERLIBAT
PROSES KERJA

PEMANTAUAN
PENILAIAN

PROGRAM KELUARGA SIHAT


Meningkatkan kesedaran ibubapa terhadap konsep keluarga sihat.
Februari
Murid prasekolah, Ibubapa / penjaga
Guru Besar, PK HEM, Guru, Komuniti, Agensi & NGO
1. Penyediaan Kertas kerja projek.
2. Lantikan AJK.
3. Pelaksanaan Projek.
3.1 Surat jemputan kepada Agensi berkaitan.
3.2 Surat makluman kepada ibubapa / penjaga.
3.3 Melaksanakan program mengikut ketetapan.
3.3.1 Ceramah Kesihatan.(Gaya hidup sihat, pemakanan)
3.3.2 Pameran Kesihatan.
3.3.3 Pemeriksaan Kesihatan.
4. Laporan dan penilaian.
Pentadbir Sekolah
Penglibatan dan sokongan ibubapa/penjaga terhadap program yang dilaksanakan.

PROGRAM SENAM TARI


Membudayakan amalan gaya hidup sihat dan cergas.
Mac, Julai, Oktober
Murid prasekolah, Ibubapa / penjaga
Guru Besar, PK HEM, PK Ko-ku, Guru, Komuniti, Agensi & NGO
1. Penyediaan Kertas kerja projek.
2. Lantikan AJK.
3. Pelaksanaan Projek.
3.1 Surat jemputan kepada jurulatih senam tari.
3.2 Surat makluman kepada ibubapa/penjaga.
3.3 Melaksanakan program mengikut ketetapan.
4. Laporan dan penilaian.
Pentadbir Sekolah
Penglibatan dan sokongan ibubapa/penjaga terhadap program yang dilaksanakan.