Anda di halaman 1dari 1

Shaharin Bin AB Rahman

No. 19, Jln. Masjid,


Kampung Durian Chondong,
84030, Bukit Kepong, Muar,
Johor.
___________________________________________________________________________
YANG BERHORMAT TUAN HAJI ISMAIL BIN MOHAMED ,
AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI
BUKIT SERAMPANG.

16 SEPTEMBER 2013.

Yang Berhormat,
MEMOHON SUMBANGAN MENGGANTI ZINK RUMAH
Dengan hormatnya perkara di atas dan perbincangan lisan antara saya dengan YB adalah
dirujuk.
2.

Saya amat berbesar hati akan kesudian dan keprihatinan YB mendengar permasalahan

tentang penggantian zink rumah ibu saya di Kampung Durian Chondong. Untuk makluman
YB zink rumah ibu saya sangat uzur dan bocor lebih-lebih lagi apabila hujan lebat. Justeru
saya memohan jasa baik YB agar dapat memenuhi permohonan saya ini.
3

Jasa baik dan keprihatinan YB amatlah dihargai dan diucapkan terima kasih.

Sekian , terima kasih .

Yang benar,

.........................................
Shaharin bin Ab Rahman