Anda di halaman 1dari 11

ITEM

PERNYATAAPENGKELASAN PERSEPSI
1 Saya sering diberi perhatian oleh guru
2 Persepsi murid berhubung dengan guru sentiasa mengambil berat dan penyayang kepada
Saya sering dilayan dengan baik oleh guru

Persepsi murid bahawa guru menerima semua murid dengan hati yang terbuka tanpa prasangka.
3
Salam/sapaan saya sering dijawab oleh guru
Persepsi murid terhadap guru yang mengamalkan budaya hormat menghormati antara satu sama lain
4
Saya selalu dipuji oleh guru
Persepsi murid bahawa guru mengiktiraf pencapaian mereka.
5
Saya sering disapa oleh guru
Persepsi murid mengenai kepekaan guru dan mengambil berat terhadap kesulitan, musibah dan perm

dan penyayang kepada mereka dengan cara yang menawan hati murid.

ka tanpa prasangka.

ati antara satu sama lain.

ulitan, musibah dan permasalahan murid.

BORANG SOAL-SELIDIK MURROBBI 2015


Sila lengkapkan butiran berikut:

Anda dikehendaki menjawab semua soalan. Berikan skala penilaian untuk setiap soalan
4
3
2
1
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Anda dikehendaki menjawab semua soalan. Berikan skala penilaian untuk setiap soalan
4
3
2
1
ITEM
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Anda dikehendaki menjawab semua soalan. Berikan skala penilaian untuk setiap soalan
4
3
2
1
ITEM
50

BORANG SOAL-SELIDIK MURROBBI 2015


Sila lengkapkan butiran berikut:
Nama :.
Unit

: AKADEMIK / HEM / TARBIYYAH / KO-KU

Jawatan : .
Anda dikehendaki menjawab semua soalan. Berikan skala penilaian untuk setiap soalan
Sangat bersetuju
Bersetuju
Kurang bersetuju
Tidak setuju
PERNYATAAN
Saya sering memberi perhatian kepada semua pelajar
Saya sering melayan semua pelajar dengan baik
Saya menjawab sapaan atau salam daripada pelajar
Saya selalu memuji pelajar
Saya gemar meminta pendapat pelajar
saya memberi ucapan sempena hari tertentu kepada pelajar saya
Saya sering melayan pelajar seperti anak sendiri
Saya kerap memberi penghargaan atas penglibatan pelajar
Saya selalu menyediakan BBM bagi membantu pemahaman dan penguasaan pelajar
terhadap subjek yang diajar
Saya menyediakan RPH sehari sebelum P&P berlaku
Saya membuat rumusan selepas P&P dan mengambil langkah membaiki kekurangan
jika ada
Saya sering membuat persediaan sebelum P&P
Saya kerap menggunakan komputer sebagai satu kaedah menarik minat pelajar
Saya menganalisa setiap keputusan ujian atau peperiksaan agar tahu tahap setiap
pelajar saya
Saya akan memastikan kelas bersih dan tersusun sebelum mula mengajar
Saya kerap bertindak sebagai fasilitator semasa melaksanakan P&P
Saya akan memastikan diri sentiasa kemas dan rapi serta mematuhi etika berpakaian
ketika sesi P&P
Masa lapang saya digunakan untuk menambah ilmu dan menyelesaikan rutin tugasan
saya sebagai seorang guru
Saya sering bekerja lebih masa bagi memastikan tugasan saya tidak tertangguh
Saya menitik-beratkan disiplin pelajar dan terus menegur mereka jika mendapati
pelajar melakukan kesalahan
Saya memastikan setiap pelajar kelihatan kemas dan bersedia sebelum memulakan
P&P
Saya bersedia mendengar masalah pelajar
Saya akan pastikan pelajar lemah diberi perhatian sepenuhnya samada di dalam kelas
atau selepas kelas seperti membuat klinik subjek kepada pelajar tersebut

Anda dikehendaki menjawab semua soalan. Berikan skala penilaian untuk setiap soalan
Sangat bersetuju
Bersetuju
Kurang bersetuju
Tidak setuju
PERNYATAAN
Saya menghasilkan modul pengajaran sendiri untuk kegunaan semua pelajar
Saya berasa sangat puas apabila dapat menghasilkan satu kaedah atau alat bagi
membantu kefahaman dan penguasaan pelajar dalam P&P
Saya mengaitkan setiap topik atau isi pengajaran dengan AMK agar pelajar dapat
menhubungkaitkan setiap pembelajaran dengan kebesaran Ilahi.
Saya akan berada di sepanjang aktiviti yang membabitkan diri bagi memastikan setiap
tugasan dilaksanakan dengan amanah
Apabila diberi tanggungjawab, saya berikan sepenuh komitmen
Saya lebih gemar berbincang dalam team atau sesama rakan bagi memastikan setiap
amanah/ tanggungjawab dapat dijalankan dengan lancar dan terbaik
Saya tidak menolak apabila diberi tanggungjawab
Saya menghantar buku rekod mengajar (RPH) setiap minggu
Saya menulis laporan dan menghantar kepada ketua unit setiap kali selepas tugasan
selesai.
Saya berdoa setiap hari agar saya dan semua sahabat diberi kekuatan oleh Allah
memikul amanah sebagai seorang murobbi
Saya akan melakukan qiam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu
saya bersolat dhuha setiap hari
Saya memastikan mengaji quran setiap hari
Saya melakukan solat sunat rawatib
Saya sanggup berkorban tenaga, masa dan harta demi melahirkan pelajar berkualiti
Saya akan menegur pelajar secara personal bagi mengelak daripada memalukan
pelajar dikhalayak ramai
Saya suka mengubahsuai teknik atau kaedah sedia ada kepada cara yang lebih baik
Saya mengetahui dan menguasai mata pelajaran yang diajar secara mendalam
Saya mempunyai harapan yang tinggi terhadap kemampuan dan kebolehan setiap
pelajar
Saya merancang pengajaran secara sistematik dan memenuhi keperluan pelajar
Saya mengurus pelajar dan mengawal bilik darjah dengan baik
Saya menggunakan masa dan sumber secara berkesan
Saya melaksanakan penilaian berterusan terhadap tugasan dan latihan pelajar
Saya memberikan kerja rumah sebagai pengukuhan kepada perkara yang dipelajari
pelajar di sekolah
Saya menanda setiap kerja rumah yang diberi dan memulangkan kepada pelajar
dalam tempoh singkat
Saya mengurus laporan prestasi pelajar dengan kemaskini dan segala strategi
pengajaran didokumentasikan .

Anda dikehendaki menjawab semua soalan. Berikan skala penilaian untuk setiap soalan
Sangat bersetuju
Bersetuju
Kurang bersetuju
Tidak setuju
PERNYATAAN
Saya berupaya meningkatkan minat murid sama ada semasa P&P, dalam aktiviti kokurikulum dan sebagainya

SKALA

SKALA

SKALA