Anda di halaman 1dari 3

NAMA GURU

: Nur Syafiqah binti Adam

NO. KAD PENGENALAN

: 930703-01-6502

MATA PELAJARAN

: Pendidikan Islam

TARIKH / HARI

: 16 April 2015 / 26 Jamadil Akhir 1436 /

Khamis
MASA

: 11.45 pagi 12.15 tengah hari

BILANGAN MURID

: 26 orang

TAJUK
PENGETAHUAN SEDIA ADA

: Amalan Hidup Sihat


: Murid pernah mempelajari mengenai cara

hidup sihat

dalam subjek Pendidikan Jasmani

dan Kesihatan.
STANDARD KANDUNGAN

: 7.1 Membaca, membina dan menulis

pelbagai jenis

teks berdasarkan tema

amalan hidup sihat.


STANDARD PEMBELAJARAN

: 7.1.1 Membaca teks berdasarkan tema

amalan hidup

sihat.
7.1.2 Membaca dan menulis teks berdasarkan

tema.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
dapat :

Selepas pembelajaran murid diharapkan

1. Membaca 1 teks pendek bertemakan amalan


hidup sihat dengan betul.
2. Membina 5 perkataan berkaitan

amalan

hidup sihat menggunakan senawi.


3. Menulis 2 ayat berdasarkan perkataan yang
dibina secara berkumpulan.

KEMAHIRAN BERFIKIR

GABUNGJALIN

: Pendidikan Jasmani

PENYERAPAN ILMU

: Akhlak

PENERAPAN NILAI

: Keberanian

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

: - Keusahawanan

perkataan-

: Murid merancang

perkataan yang akan disusun

dengan sistematik.
- Kreativiti dan inovasi : Murid membina
perkataan
disediakan mengikut

menggunakan huruf-huruf yang


tema yang

ditetapkan.
PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : Bertulis : Murid menulis ayat
menggunakan
perkataan yang dibina.
BAHAN BANTU MENGAJAR
Senawi,

: Pembesar suara, Teks pendek, Permainan


Kertas Mahjong, Pen Marker.

LANGKAH
/

ISI KANDUNGAN

MASA
Doa sebelum belajar :
Muqaddim
ah
( 1 minit)

AKTIVITI

CATATAN