Anda di halaman 1dari 2

IKLAN JAWATAN KOSONG

FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR


UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)

JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (P/O)

KUMPULAN : Sokongan

KLASIFIKASI : Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan

SYARAT LANTIKAN:

Calon-calon bagi lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (Pekeranian/Operasi)


Gred N17 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

a) Warganegara Malaysia

b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

c) Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf


dengannya (mempunyai sekurang-kurangnya 4 kepujian)

d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)


pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya.

TARAF JAWATAN : Sambilan


KEKOSONGAN :1

LAIN-LAIN : Pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah


tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan yang berkuatkuasa serta
pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari masa ke semasa.

CARA MEMOHON : Borang permohonan jawatan boleh diperolehi dengan


mengunjungi laman web Pejabat pendaftar di http:/reg.upm.edu.my. dan dihantar
ke alamat seperti berikut:

KETUA PENOLONG PENDAFTAR


FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 UPM SERDANG
SELANGOR DARUL EHSAN

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: Borang permohonan yang telah lengkap diisi


hendaklah dikembalikan ke alamat di atas tidak lewat dari dari 5 Februari 2010.

PERHATIAN :

a) Permohonan yang tidak lengkap atau lewat diterima atau tidak mengikut
peraturan memohon boleh menyebabkan permohonan tidak akan dilayan.

b) Hanya calon-calon yang dipilih dalam penyaringan sahaja akan dipanggil


untuk ditemuduga.

c) Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh (3)


bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.