Anda di halaman 1dari 1

"Kekayaan yang paling kaya ialah akal, kemiskinan yang paling besar ialah bodoh, keburukan yang paling

buruk ialah terpesona pada diri sendiri,


dan semulia-mulia kelakuan ialah akhlak yang baik"
Bahagia bukan bererti memiliki semua yang kita cintai,Bahagia itu mencintai apa yang kita miliki

"Benarlah usaha itu tangga kejayaan. Tetapi jika tiada kesungguhan dan niat bukan kerana Allah, samalah seperti anda menggunakan tangga untuk
turun ke bawah"

"Sesiapa yang dapat menahan marahnya, padahal dia berkuasa untuk melepaskan marahnya itu maka Allah memenuhi hatinya dengan iman dan rasa
aman ketenangan"

"Seorang guru yang jujur harus berniat agar muridnya lebih pintar daripadanya, manakala seorang murid yang jujur harus pula mengakui kepintaran
gurunya"