Anda di halaman 1dari 34

1

JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID TAHUN 1

BIL.

DAERAH

KOTA TINGGI

KOTA TINGGI

KOTA TINGGI

KOD SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

Nama Murid Tidak Hadir

Sebab-sebab / justifikasi
ketidakhadiran murid (perlu jelas
walaupun penerangan ringkas)

SARINGAN 1 2015

STATUS KEPUTUSAN SARINGAN


TERDAHULU MURID (konstruk yang
dikuasai - Literasi dan Numerasi)

Tindakan pihak sekolah/ppd/jpn

JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID TAHUN 2

BIL.

DAERAH

KOTA TINGGI

KOTA TINGGI

KOTA TINGGI

KOD SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

Nama Murid Tidak Hadir

Sebab-sebab / justifikasi
ketidakhadiran murid (perlu jelas
walaupun penerangan ringkas)

SARINGAN 1 2015

STATUS KEPUTUSAN SARINGAN


TERDAHULU MURID (konstruk yang
dikuasai - Literasi dan Numerasi)

Tindakan pihak sekolah/ppd/jpn

JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID TAHUN 3

BIL.

DAERAH

KOD SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

Nama Murid Tidak Hadir

KOTA TINGGI

marina

KOTA TINGGI

marina

KOTA TINGGI

Sebab-sebab / justifikasi
ketidakhadiran murid (perlu jelas
walaupun penerangan ringkas)

SARINGAN 1 2015

STATUS KEPUTUSAN SARINGAN


TERDAHULU MURID (konstruk yang
dikuasai - Literasi dan Numerasi)

Tindakan pihak sekolah/ppd/jpn

JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI K1-K2

Tandakan 1 jika TM

BIL

KOD
SEKOLAH

SEKOLAH

LBM

LBI

NUM

(K1-K2)

(K1-K2)

(K1-K2)

NAMA MURID

10

SARINGAN 1

TAHUN 2

SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI


(yang boleh diukur)

TINDAKAN AKAN / SEDANG DIAMBIL


OLEH SEKOLAH DAN PPD

JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI K1-K2

Tandakan 1 jika TM

BIL

KOD
SEKOLAH

SEKOLAH

LBM

LBI

NUM

(K1-K2)

(K1-K2)

(K1-K2)

NAMA MURID

10

SARINGAN 1

TAHUN 3

SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI


(yang boleh diukur)

TINDAKAN AKAN / SEDANG DIAMBIL


OLEH SEKOLAH DAN PPD

JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI K3-K12

Tandakan 1 jika TM

BIL

KOD
SEKOLAH

SEKOLAH

LBM

LBI

NUM

(K3-K12)

(K3-K12)

(K3-K12)

NAMA MURID

10

SARINGAN 1

TAHUN 3

SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI


(yang boleh diukur)

TINDAKAN AKAN / SEDANG DIAMBIL


OLEH SEKOLAH DAN PPD

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA TINGGI


81900 KOTA TINGGI JOHOR
RUMUSAN SARINGAN LINUS
Nama Sekolah
Tahun

Kod Sekolah

Saringan :

B
I
L

(1 untuk fail se

Tidak Hadir / MBK


Lain-lain*

Tidak Menguasai

Menguasai

Bilangan murid

K1 K2

K3 K12

K1 K12

LITERASI BM

Sila isi

Sila isi

Sila isi

Sila isi

Sila isi

LITERASI BI

Sila isi

Sila isi

Sila isi

Sila isi

Sila isi

NUMERASI

Sila isi

Sila isi

Sila isi

Sila isi

Sila isi

NAMA MURID
MENGUASAI

TIDAK

TIDAK MENGUASAI KONSTRUK (Tanda 1)


INSTRUMEN

10

11

Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

10

Numerasi
Nota :

PS = Pra Sekolah

LL = Lain-lain

TD = Tiad

* Sila isi nama dan kenyataan murid Tidak Hadir, MBK & Tidak Menguasai K1 K2

Nama Murid

Kenyataan

Gunakan helaian tambahan jika perlu

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

....

....

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA TINGGI


81900 KOTA TINGGI JOHOR
RUMUSAN SARINGAN LINUS
Nama Sekolah
Tahun

Kod Sekolah

Saringan :

Tidak Hadir / MBK


Lain-lain*

Menguasai

K1 K2

K3 K12

K1 K12

Sila isi
Sila isi
Sila isi

Sila isi
Sila isi
Sila isi

Sila isi
Sila isi
Sila isi

Sila isi
Sila isi
Sila isi

Sila isi
Sila isi
Sila isi

LITERASI BI
NUMERASI

NAMA MURID
MENGUASAI

Tidak Menguasai

Bilangan murid

LITERASI BM

B
I
L

(1 untuk fail se

Sila isi

TIDAK

TIDAK MENGUASAI KONSTRUK (Tanda 1)


INSTRUMEN

11

Literasi BM
Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

10

Numerasi
Nota :

PS = Pra Sekolah

LL = Lain-lain

TD = Tiad

* Sila isi nama dan kenyataan murid Tidak Hadir, MBK & Tidak Menguasai K1 K2

Nama Murid

Kenyataan

Gunakan helaian tambahan jika perlu

Disediakan oleh,

10

Disahkan oleh,

....
(
)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA TINGGI
81900 KOTA TINGGI JOHOR
RUMUSAN SARINGAN LINUS

....
(
)

Nama Sekolah

Kod Sekolah

Tahun

Saringan :

Tidak Hadir / MBK


Lain-lain*

Menguasai

K1 K2

K3 K12

K1 K12

Sila isi
Sila isi
Sila isi

Sila isi
Sila isi
Sila isi

Sila isi
Sila isi
Sila isi

Sila isi
Sila isi
Sila isi

Sila isi
Sila isi
Sila isi

LITERASI BI
NUMERASI

NAMA MURID
MENGUASAI

Tidak Menguasai

Bilangan murid

LITERASI BM

B
I
L

(1 untuk fail se

Sila isi

TIDAK

TIDAK MENGUASAI KONSTRUK (Tanda 1)


INSTRUMEN

10

11

Literasi BM
Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

Numerasi
Literasi BM

10

Numerasi
Nota :

PS = Pra Sekolah

LL = Lain-lain

TD = Tiad

* Sila isi nama dan kenyataan murid Tidak Hadir, MBK & Tidak Menguasai K1 K2

Nama Murid

Gunakan helaian tambahan jika perlu

Kenyataan

Disediakan oleh,
....
(

Disahkan oleh,

....
(
)

RS LINUS
Isi dalam 2 salinan

1 untuk fail sekolah dan 1 untuk PPD)

Tahun : 2 0 1 ___

Jumlah Murid

Sila isi
Sila isi
Sila isi
PENDIDIKAN AWAL (Tanda
1)

12

TD = Tiada

PS

LL

TD

RS LINUS
Isi dalam 2 salinan

1 untuk fail sekolah dan 1 untuk PPD)


Tahun : 2 0 1 ___

Jumlah Murid

Sila isi
Sila isi
Sila isi
PENDIDIKAN AWAL (Tanda
1)

12

TD = Tiada

PS

LL

TD

RS LINUS
Isi dalam 2 salinan

1 untuk fail sekolah dan 1 untuk PPD)


Tahun : 2 0 1 ___

Jumlah Murid

Sila isi
Sila isi
Sila isi
PENDIDIKAN AWAL (Tanda
1)

12

TD = Tiada

PS

LL

TD

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA TINGGI


81900 KOTA TINGGI JOHOR
RUMUSAN SARINGAN LINUS
Nama Sekolah
Tahun

(1 untuk fail se

Kod Sekolah

:
Tidak Hadir / MBK
Lain-lain*

Saringan :

Bilangan murid

Tidak Menguasai
K1 K2

Menguasai

K3 K12

K1 K12

LITERASI BI

B
I
L

NAMA MURID
MENGUASAI

TIDAK

TIDAK MENGUASAI KONSTRUK (Tanda 1)


INSTRUMEN

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

10

Literasi BI

11

Literasi BI

12

Literasi BI

13

Literasi BI

14

Literasi BI

15

Literasi BI

16

Literasi BI

17

Literasi BI

18

Literasi BI

19

Literasi BI

20

Literasi BI
Nota :

PS = Pra Sekolah

LL = Lain-lain

10

11

TD = Tiad

* Sila isi nama dan kenyataan murid Tidak Hadir, MBK & Tidak Menguasai K1 K2

Nama Murid

Kenyataan

Gunakan helaian tambahan jika perlu

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

....
(

....
(
)

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA TINGGI


81900 KOTA TINGGI JOHOR
RUMUSAN SARINGAN LINUS
Nama Sekolah
Tahun

(1 untuk fail se

Kod Sekolah

:
Tidak Hadir / MBK
Lain-lain*

Saringan :

Bilangan murid

Tidak Menguasai

K1 K2

Menguasai

K3 K12

K1 K12

LITERASI BI
B
I
L

NAMA MURID
MENGUASAI

TIDAK

TIDAK MENGUASAI KONSTRUK (Tanda 1)


INSTRUMEN

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

10

Literasi BI

11

Literasi BI

12

Literasi BI

13

Literasi BI

14

Literasi BI

15

Literasi BI

16

Literasi BI

17

Literasi BI

18

Literasi BI

19

Literasi BI

20

Literasi BI
Nota :

PS = Pra Sekolah

LL = Lain-lain

Kenyataan

Gunakan helaian tambahan jika perlu

Disediakan oleh,

11

TD = Tiad

* Sila isi nama dan kenyataan murid Tidak Hadir, MBK & Tidak Menguasai K1 K2

Nama Murid

10

Disahkan oleh,

....
(
)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA TINGGI
81900 KOTA TINGGI JOHOR
RUMUSAN SARINGAN LINUS

....
(
)

Nama Sekolah

Kod Sekolah

Tahun

(1 untuk fail se

:
Tidak Hadir / MBK
Lain-lain*

Saringan :

Bilangan murid

Tidak Menguasai

K1 K2

Menguasai

K3 K12

K1 K12

LITERASI BI
B
I
L

NAMA MURID
MENGUASAI

TIDAK

TIDAK MENGUASAI KONSTRUK (Tanda 1)


INSTRUMEN

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

Literasi BI

10

Literasi BI

11

Literasi BI

12

Literasi BI

13

Literasi BI

14

Literasi BI

15

Literasi BI

16

Literasi BI

17

Literasi BI

18

Literasi BI

19

Literasi BI

20

Literasi BI
Nota :

PS = Pra Sekolah

LL = Lain-lain

Kenyataan

Gunakan helaian tambahan jika perlu

Disediakan oleh,

11

TD = Tiad

* Sila isi nama dan kenyataan murid Tidak Hadir, MBK & Tidak Menguasai K1 K2

Nama Murid

10

Disahkan oleh,

....
(

....
(
)

RS LBI LINUS
Isi dalam 2 salinan

1 untuk fail sekolah dan 1 untuk PPD)

Tahun : 2 0 1 ___

Jumlah Murid

PENDIDIKAN AWAL (Tanda


1)

12

TD = Tiada

PS

LL

TD

RS LBI LINUS
Isi dalam 2 salinan

1 untuk fail sekolah dan 1 untuk PPD)


Tahun : 2 0 1 ___

Jumlah Murid

PENDIDIKAN AWAL (Tanda


1)

12

TD = Tiada

PS

LL

TD

RS LBI LINUS
Isi dalam 2 salinan

1 untuk fail sekolah dan 1 untuk PPD)


Tahun : 2 0 1 ___

Jumlah Murid

PENDIDIKAN AWAL (Tanda


1)

12

TD = Tiada

PS

LL

TD

Anda mungkin juga menyukai