Anda di halaman 1dari 23

2

2.1

PENCAPAIAN SARINGAN 1
SARINGAN 1
TAHUN
1
2
3

LITERASI BAHASA MALAYSIA


TIDAK MENGUASAI
K1 K2
K3 K12
BIL
%
BIL
%

MENGUASAI
K1 K12
BIL
%

NUMERASI
TIDAK MENGUASAI
K1 K2
K3 K12
BIL
%
BIL
%

MENGUASAI
K1 K12
BIL
%

8.1

JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID SARINGAN 1 (TAHUN 1)

BIL.

8.2

KOD
SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

NAMA MURID TIDAK


HADIR

JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID SARINGAN 1 (TAHUN 2)

BIL.

8.3

PPD

PPD

KOD
SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

NAMA MURID TIDAK


HADIR

JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID SARINGAN 1 (TAHUN 3)

BIL.

PPD

KOD
SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

NAMA MURID TIDAK


HADIR

SEBAB-SEBAB /
JUSTIFIKASI
STATUS KEPUTUSAN SARINGAN
TINDAKAN PIHAK
KETIDAKHADIRAN MURID TERDAHULU MURID (konstruk yang
SEKOLAH/PPD/JPN
(perlu jelas walaupun
dikuasai - Literasi dan Numerasi)
penerangan ringkas)

SEBAB-SEBAB /
JUSTIFIKASI
STATUS KEPUTUSAN SARINGAN
TINDAKAN PIHAK
KETIDAKHADIRAN MURID TERDAHULU MURID (konstruk yang
SEKOLAH/PPD/JPN
(perlu jelas walaupun
dikuasai - Literasi dan Numerasi)
penerangan ringkas)

SEBAB-SEBAB /
JUSTIFIKASI
STATUS KEPUTUSAN SARINGAN
TINDAKAN PIHAK
KETIDAKHADIRAN MURID TERDAHULU MURID (konstruk yang
SEKOLAH/PPD/JPN
(perlu jelas walaupun
dikuasai - Literasi dan Numerasi)
penerangan ringkas)

10.2 JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 1 (TAHUN 3) - (K1-K2)


KOD
SEKOLAH

SEKOLAH

NAMA MURID

LITERASI (K1K2)

NUMERASI
(K1-K2)

SEBAB / PUNCA
DIKENAL PASTI (yang
boleh diukur)

TINDAKAN AKAN / SEDANG


DIAMBIL OLEH SEKOLAH
DAN PPD

10.1 JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 1 (TAHUN 3) - (K3-K12)


KOD
SEKOLAH

SEKOLAH

NAMA MURID

LITERASI (K3K12)

NUMERASI
(K3-K12)

SEBAB / PUNCA
DIKENAL PASTI (yang
boleh diukur)

TINDAKAN AKAN / SEDANG


DIAMBIL OLEH SEKOLAH
DAN PPD

10.2 JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 1 (TAHUN 2) - (K1-K2)


KOD
SEKOLAH

SEKOLAH

NAMA MURID

LITERASI (K1K2)

NUMERASI
(K1-K2)

SEBAB / PUNCA
DIKENAL PASTI (yang
boleh diukur)

TINDAKAN AKAN / SEDANG


DIAMBIL OLEH SEKOLAH
DAN PPD

10.1 JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 1 (TAHUN 2) - (K3-K12)


KOD
SEKOLAH

SEKOLAH

NAMA MURID

LITERASI (K3K12)

NUMERASI
(K3-K12)

SEBAB / PUNCA
DIKENAL PASTI (yang
boleh diukur)

TINDAKAN AKAN / SEDANG


DIAMBIL OLEH SEKOLAH
DAN PPD

10.2 JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 1 (TAHUN 1) - (K1-K2)


KOD
SEKOLAH

SEKOLAH

NAMA MURID

LITERASI (K1K2)

NUMERASI
(K1-K2)

SEBAB / PUNCA
DIKENAL PASTI (yang
boleh diukur)

TINDAKAN AKAN / SEDANG


DIAMBIL OLEH SEKOLAH
DAN PPD

10.1 JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 1 (TAHUN 1) - (K3-K12)


KOD
SEKOLAH

SEKOLAH

NAMA MURID

LITERASI (K3K12)

NUMERASI
(K3-K12)

SEBAB / PUNCA
DIKENAL PASTI (yang
boleh diukur)

TINDAKAN AKAN / SEDANG


DIAMBIL OLEH SEKOLAH
DAN PPD

11. MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)


BIL
JENIS MBK

BILANGAN MURID

DATA ASAS PRASEKOLAH MURID TAHUN 1


JENIS PRA SEKOLAH
KPM

KEMAS

PASTI

PERPADUAN

LAIN-LAIN (SMART READER KIDS DLL.)

TIDAK MENGIKUTI PENDIDIKAN AWAL

BIL MURID

KATEGORI LINUS
LIT BM
LIT BI
NUMERASI
LIT BM
LIT BI
NUMERASI
LIT BM
LIT BI
NUMERASI
LIT BM
LIT BI
NUMERASI
LIT BM
LIT BI
NUMERASI
LIT BM
LIT BI
NUMERASI

BIL. MENGUASAI

%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

BIL. TIDAK MENGUASAI


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

DATA GURU LINUS2.0


KOD SEKOLAH
NAMA SEKOLAH

:_____________________________________________
:_____________________________________________

LITERASI BAHASA MALAYSIA


BIL.

NAMA GURU

NO. K/P

OPSYEN

790529025005

MAT / BI / PJK

NAMA GURU

NO. K/P

OPSYEN

NAMA GURU

NO. K/P

OPSYEN

Contoh
MOHAMAD NAZRI B ISHAK

LITERASI BAHASA INGGERIS


BIL.

NUMERASI
BIL.

DATA GURU LINUS2.0

___________
___________

PENGALAMAN MENGAJAR

MATAPELAJARAN DIAJAR

10 TAHUN

MT 1, BI 2

PENGALAMAN MENGAJAR

MATAPELAJARAN DIAJAR

PENGALAMAN MENGAJAR

MATAPELAJARAN DIAJAR

PERNAH BERKURSUS LINUS?


YA(TAHUN 2014)

PERNAH BERKURSUS LINUS?

PERNAH BERKURSUS LINUS?

Anda mungkin juga menyukai