Anda di halaman 1dari 24

RIS

PEMARKAHAN

SEMESTER 1 SESI 2010/2011

KOD & NAMA KURSUS

PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2014/2015


KAA3033 PENGURUSAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

TUGASAN 1

Rancang dan buat Kertas Kerja Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanakkanak. Anda boleh memilih sama ada untuk membuat kertas kerja penubuhan
taska atau tadika.

DISEDIAKAN OLEH
NAMA

NO. MATRIK

MUHAMMAD KHUSAIRI BIN MOHD YUSOF

D20121061563

PUSAT PEMBELAJARAN: EL- UPSI 01 (A142 PJJ)


NO UNTUK DIHUBUNGI: 01132390544

NAMA TUTOR E-LEARNING: DR.NORDIN BIN MAMAT

TARIKH SERAH: 08 MEI 2015

ISI KANDUNGAN

HALAMAN

1.0 Soalan Tugasan

2.0 Pengenalan

2.1 Latar belakang Tadika

3.0 NAMA TADIKA

3.1 Nama Tadika

3.2 Motto Tadiaka Cerdik Cergas

4.0 RASIONAL PENUBUHAN

4.1 Rasional Peubuhan Tadika Cerdik Cergas

5-6

5.0 MATLAMAT / VISI / MISI

5.1 Matlamat

5.2 Visi

5.3 Misi

6.0 LOKASI TADIKA

6.1 Lokasi Tadika Cerdik Cergas

6.2 Alamat Lokasi Tadika Cerdik Cergas

7.0 CARTA ORGANISASI

7.1 Carta Organisasi Tadika Cerdik Cergas

8.0 BIDANG TUGAS

8.1 Pengurus

8.2 Penyelia

8.3 Guru

8.4 Pembantu Guru

8.5 Tukang Masak

8.6 Tukang Kebun

10

9.0 POLISI TADIKA

10

9.1 Polisi dan Prosedur Pelajar dan Ibu Bapa

10

9.2 Polisi dan Prosedur Bayaran Yuran

10-11

9.3 Polisi dan Prosedur Cuti dan Tatatertib

11

10.0 STRATEGI PEMASARAN

11

10.1 Strategi Pemasaran Tadika Cerdik Cergas


11.0 BUDGET PERMULAAN

11-12
12

11.1 Budget Permulaan Tadika Cerdik Cergas

12-13

11.2 Kos Perabot dan Peralatan Tadika Cerdik Cergas

13-15

11.3 Anggaran Kos Operasi Sebulan Tadika Cerdik Cergas

16

11.4 Penyata Untung Rugi Tadika Cerdik Cergas

17

12.0 KURIKULUM / JADUAL HARIAN

18

12.1 Kurikulum Tadika Cerdik Cergas

18

12.2 Jadual Harian Tadika Cerdik Cergas

19

13.0 MENU HARIAN

20

13.1 Menu Harian Tadika Cerdik Cergas


14. 0 PENUTUP / RASIONAL PENUBUHAN TADIKA / KEUNIKAN TADIKA
14. 1 Keunikan Tadika Cerdik Cergas

20-21
21
22-23

15.0 Rujukan

24

1.0 SOALAN TUGASAN


Rancang dan buat Kertas Kerja Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak.
Anda boleh memilih sama ada untuk membuat kertas kerja penubuhan taska atau
tadika. Dalam kertas kerja yang anda bina, anda harus memasukkan maklumatmaklumat seperti di bawah;

Nama tadika
Rasional penubuhan mengapa perlu ditubuhkan?
matlamat/visi/misi
Lokasi tadika/taska harus disertakan gambar sebenar lokasi berserta alamatmengapa memilih lokasi tersebut
carta organisasi
bidang tugas
polisi taska/tadika
strategi pemasaran
budget permulaan
Kurikulum/jadual harian
Menu harian
Penutup/ rasional penubuhan taska/tadika-nyatakan keunikan taska/tadika
anda daripada taska/tadika yang sedia ada

2.0 PENGENALAN

2.1 Latar Belakang Tadika

Tadika Cerdik Cergas yang dibangunkan berkonsepkan pendekatan belajar melalui


bermain, pendekatn bertema dan bersepadu. Tadika ini boleh menampung kanak-kanak
berusia 6 tahun seramai 30 orang dan 10 orang kanak-kanak 5 tahun. Bangunan Tadika
Cerdik Cergas merupakan Lot Banglo satu tingkat yang disewa.

3.0 NAMA TADIKA

3.1 Nama Tadika

TADIKA CERDIK CERGAS

3.2 Motto Tadika Cerdik Cergas

4.0 RASIONAL PENUBUHAN

4.1 Rasional Penubuhan Tadika Cerdik Cergas

Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperkembangkan bakat yang sedia ada di
dalam diri setiap kanak-kanak. Ibu bapa dan orang dewasa kadang kala tidak menyedari
bahawa setiap orang kanak-kanak mengikut perkembangan mereka. Rasional penubuhan
Tadika Cerdik Cergas adalah untuk menghasilkan kanak-kanak yang mempunyai sikap
mesra masyarakat melalui penglibatan usaha sama ibu bapa dalam pembelajaran kanak-

kanak. Bahasa pengantar utama yang digunakan ialah Bahasa Melayu dan bahasa kedua
ialah Bahasa Inggeris.
5.0 MATLAMAT / VISI / MISI

5.1 Matlamat

Matlamat Tadika Cerdik Cergas adalah selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara
yang menjadi payung pendidikan serta menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua
aspek pertumbuhan dan perkembangan diri secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.
5.2 Visi

Melahirkan generasi yang bijaksana dan mempunyai ilmu pengetahuan.

5.3 Misi

Ke arah kecemerlangan pendidikan menyeluruh dalam membina modal insan.


6.0 LOKASI TADIKA

6.1 Lokasi Tadika Cerdik Cergas

no.4 jln sc3 ,jln seri changgang


42700 banting selangor

6.2 Alamat Lokasi Tadika Cerdik Cergas

Tadika Cerdik Cergas beroperasi di alamat No. 4, Jalan SC3 1/4 , Taman Seri Changgang 3,
Bukit Changgang 42700 Banting, Selangor. Tadika ini merupakan tadika rumah lot banglo
satu tingkat yang disewa. Tadika ini berada di tepi laluan utama jalan keluar masuk Taman
Seri Changgang. Pusat kesihatan tidak jauh dari lokasi tadika lebih kurang dalam lingkungan
3 kilometer. Lokasi ini juga strategik berada ditengah-tengah laluan utama iaitu Putrajaya,
Cyberjaya, Dengkil, KLIA dan Banting.

7.0 CARTA ORGANISASI

7.1 Carta Organisasi Tadika Cerdik Cergas

Carta organisasi adalah untuk mengenal pasti peranan dan fungsi setiap individu di dalam
seseuah organisasi.

CARTA ORGANISASI
PENGURUS
PN. NUR AMMALIN BINTI MOHD
NOOR
PENYELIA
CIK HAZLINA BINTI
KHIRUDDIN
GURU
PN. FAZILAH BINTI
ISMAIL
6 TAHUN

GURU
PN. CAROLINE
HENEVIA ANAK NIWIN
6 TAHUN

PEMBANTU GURU
PN. HAMIDAH BINTI SHA'ARI

GURU
PN. NORZAINI BINTI
HASSIM
5 TAHUN

PEMBANTU GURU
PN. AMIRAH BINTI AMIR
TUKANG MASAK
PN. SAIDATUL BINTI SAAD

TUKANG KEBUN
ENCIK SALMAN BIN ABDULLAH

8.0 BIDANG TUGAS

8.1 Pengurus
1. Mempunyai kemampuan untuk mengarah, merancang, mengkoordinasi dan
mengawal aktiviti pelaksanaan organisasi.
2. Mempunyai bakat dan cirri kepimpinan.
3. Berkemahiran dalam membuat keputusan.
4. Mengurus kewangan, kemudahan dan sumber

Mengenalpasti keperluan-keperluan taska

Memastikan stok sentiasa terkini

Mengoptimumkan penggunaan segala kemudahan yang ada

Memastikan kemudahan dan kelelngkapan diselenggara dengan baik

5. Mengurus perhubungan dalaman dan luaran

Mewujudkan hubungan harmonis di antara pihak tadika dengan masyarakat


umum

Menubuh dan mempergiatkan aktiviti-aktiviti dengan ibu bapa

Menjalinkan perhubunga yang bermakna di antara taska dengan pelbagai


institusi dan agensi luar

8.2 Penyelia

1. Memastikan setiap kakitangan amanah dalam melaksanakan tugas harian.


2. Memantau segala pergerakan kakitangan bagi mengelak sebarang kesulitan.
3. Membuat laporan harian dan memaklumkan segala permasalahan kepada
pengusaha atau pengurus.
4. Merekod perkara berkaitan dan memastikan segala rekod dalam keadaan baik.
5. Memastikan segala keperluan mencukupi.
6. Menyelesaikan masalah-masalah kakitangan yang berkaitan dengan efektif.
7. Sentiasa meningkatkan produktiviti dan kekal cemerlang dalam melaksanakan
tugasan.
8. Membuat pengiraan gaji semua kakitangan pada waktu yang ditetapkan.
9. Mampu mengawal tadika semasa ketiadaan pengusaha atau pengurus.
10. Memastikan segala yang dirancang berjalan lancar.
11. Dan lain-lain tugas yang berkaitan sert bergantung dengan keperluan pihak tadika.

8.3 Guru

1. Membuat Rancangan Pengajaran setiap hari.


2. Merekod perkembangan murid setiap hari.
3. Menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian.
4. Memastikan keperluan pengajaran mencukupi.
5. Memastikan kehadiran dan segala rekod berkaitan kanak-kanak disemak setiap hari.
6. Memastikan kelas berada dalam keadaan bersih dan ceria.
7. Memaklumkan kepaa yang berkenaan jika berlaku sebarang permasalahan.
8. Memastikan objektif serta matlamat tadika dicapai.
9. Sentiasa peka terhadap perubahan kanak-kanak.
10. Mengikuti sebarang latihan yang dirancang oleh pihak tadika dan lain-lain tugas yang
berkaitan serta bergantung dengan keperluan pihak tadika.

8.4 Pembantu Guru

1. Membantu guru semasa proses pengajaran berjalan.


2. Membantu guru mengawal keadaan murid.
3. Membantu guru menyiapkan keperluan murid.
4. Membantu guru menyediakan alat bantu mengajar.
5. Dan lain-lain tugas berkaitan serta bergantung dengan keperluan pihak tadika.

8.5 Tukang Masak

1. Memasak dan menyediakan sajian mengikut menu yang telah ditetapkan.


2. Memastikan kebersihan masakan dan makanan baik.
3. Memastikan kawasan dapur dan tempat makan murid-murid dalam keadaan baik
dan bersih.
4. Memaklumkan kepada penyelia sekiranya keperluan barang kering dan basah tidak
mencukupi.
5. Sentiasa membuat persiapan awal untuk sajian.
6. Dan lain-lain tugas yang berkaitan serta bergantung dengan keperluan pihak tadika.

8.6 Tukang Kebun

1. Memastikan kawasan tadika berada dalam keadaan bersih dan ceria.


2. Memastikan tempat-tempat pembiakan nyamuk tiada.
3. Memaklumkan sebarang kekurangan keperluan dan juga permasalahan.
4. Dan lain-lain tugas yang berkaitan serta bergantung dengan keperluan pihak tadika.

9.0 POLISI TADIKA

9.1 Polisi dan Prosedur Pelajar dan Ibu Bapa:


1. Pelajar hendaklah sentiasa memakai uniform dan tanda nama semasa hadir ke
tadika.
2. Pelajar perlulah hadir ke tadika sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan.
3. Segala barang peribadi pelajar seperti alat tulis, pakaian, bekal makanan dan
minuman hendaklah ditanda supaya ianya mudah dikenal pasti oleh pelajar.
4. Jika pelajar tidak hadir ke tadika, ibu bapa perlulah memberikan surat kepada pihak
tadika.
5. Bagi pelajar yang dijangkiti penyakit hendaklah mengambil cuti sakit dan tidak
dibenarkan ke tadika sehingga sembuh.
6. Ibu bapa hendaklah menghantar dan mengambil anak mereka dalam tempoh masa
yang ditetapkan. Jika lewat, ibu bapa perlu menghubungi atau memberitahu pihak
tadika di atas kelewatan.
7. Ibu bapa tidak dibenarkan memasuki kawasan tadika sewenang-wenangnya pada
waktu persekolahan.
8. Ibu bapa digalakkan sentiasa menghubungi pihak tadika untuk mengetahui
perkembangan anak-anak mereka.
9. Ibu bapa tidak boleh membunyikan hon sewenang-wenangnya ketika berada di
hadapan tadika.
9.2 Polisi dan Prosedur Bayaran Yuran:
1. Semua yuran pendaftaran, bulanan dan tahunan yang ditetapkan ini adalah sah
hingga 31 Disember pada tahun semasa sahaja. Manakala selepas terikh tersebut
pihak pengurusan boleh membuat sebarang perubahn kadar bayaran (jika difikirkan
perlu).
2. Jumlah yuran bulanan bagitadika adalah selama 11 bulan iaitu, Januari hingga
November.

10

3. Pada bulan Disember tiada bayaran yang dikenakan.


4. Resit bayaran yang diterima hendaklah disimpan oleh ibu bapa / penjaga sebagai
bukti pembayaran.
5. Sila pastikan ibu bapa / penjaga menerima resit rasmi tadika kami untuk sebarang
bayaran yang dibuat.

9.3 Polisi dan Prosedur Cuti dan Tatatertib


1. Cuti penggal tadika dan bilangan hari persekolahan tadika adalah sama yang
ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu seperti sekolah kebangsaan.
2. Cuti umum / pelepasan am adalah sama seperti cuti umum perseutun dan kerajaan
negeri.
3. Pelajar lelaki hendaklah sentiasa berambut pendek dan kemas. Manakala pelajar
perempuan yang beramut panjang hendaklah diikat kemas rambutnya terutama
semasa menjalankan aktiviti sukan.
4. Segala peralatan dan buku-buku kepunyaan tadika tidak dibenarkan di baa pulang
oleh pelajar tanpa kebenaran terlebih dahulu.

10.0 STRATEGI PEMASARAN

10.1 Strategi Pemasaran Tadika Cerdik Cergas


Strategi pemasaran yang dijalankan bagi menarik minat dan perhatian ialah;
1. Menyebarkan maklmat mengenai perkhidmatan.
2. Mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan.
3. Menjaga kestabilan perkhidmatan.
4. Membezakan perkhidmatan dengan pesaing.
Dengan menjalankan strategi-strategi yang telah dikenalpasti, tadika ini dijangka dapat
berkembang dengan baik, dapat menambah bilangan pelajar dan dapat memberikan
perkhidmatan professional yang lebih baik.
Di antara strategi-strategi adalah seperti berkut:

Mempertingkatkan mutu perkhidmatan dan pengiklanan

Memperluaskan kaedah pembelajaran yang lebih efektif dan berteraskan kanakkanak.

Menambah lebih banyak kemudahan penting kepada keselamatan dan keselesaan


kanak-kanak.

Menyertai pelbagai aktiviti luar yang meibatkan kanak-kanak.

11

Menjalinkan hubungan baik dengan university atau kolej yang menawarkn kursus
Pendidikan Awal Kanak-kanak.

Menawarkan khidmat percubaan masuk kelas sehari tanpa perlu membayar yuran

11.0 BUDGET PERMULAAN

11.1 Budget Permulaan Tadika Cerdik Cergas


Jumlah Kanak-Kanak Yang Dijangka
Item
1.Deposit & sewaan premis ( 2 Bulan )
Sewaan bulanan
( 3 bulan) (1500 )

3,000.00
4,500.00

2. Pengubahsuaian ( hiasan dalaman)

10,000.00

3. Gaji kakitangan ( 3 Bulan )


Penguasaha ( 1) RM 1800.00 X 3 bulan
Penyelia (1) RM 1,000 X 3 bulan
Guru ( 3) RM 700 X 3 bulan
Pembantu Guru ( 1 ) RM 600.00 X 3 bulan
Tukang masak (1) RM 350.00 X 3 bulan
Tukang kebun (1) X 250 X 3 bulan

5,400.00
3,000.00
2,100.00
1,800.00
1,050.00
750.00

4.EPF/ SOCSO

3750.00

5.Pendahuluan utiliti
Air
Eletrik
Telefon

200.00
500.00
150.00

6.Proses pendaftaran Institusi

1,500.00

7.Perabot

8,515.00

8.Peralatan
Peralatan eletrik

2,928.00
7,890.00

9.Buku rujukan dan bahan rujukan

2,300.00

10.Alat Bantu Mengajar

2,400.00

11. Alat permainan


Dalam
Luar

1,300.00
2,215.00

12.Alat Tulis ( 40 murid & 3 guru)

1,500.00

12

13. Iklan Dan Promosi

300.00

14. Kos Operasi ( 3 bulan)

3,000.00

JUMLAH BAJET PERMULAAN

70,048.00

11.2 Kos Perabot dan Peralatan Tadika Cerdik Cergas


1

Perabot
Meja pelajar

40

60.00

2,400.00

Meja guru

130.00

390.00

Kerusi guru

70.00

210.00

40

40.00

1,600.00

Sofa

360.00

360.00

Kabinet kelas

300.00

900.00

Kerusi pelajar

Rak kasut

160.00

320.00

17

120.00

2,040.00

Papan Isel

220.00

660.00

Papan pameran

250.00

1,000.00

Meja pejabat

300.00

300.00

Kerusi pejabat

150.00

150.00

Meja makan pelajar

200.00

1,200.00

Meja Komputer

160.00

480.00

Kabinet pejabat

250.00

500.00

Rak

12,510.00
2

Peralatan
Set Dapur

350.00

350.00

100

3.00

300.00

50

2.00

100.00

100

1.00

100.00

kuali

45.00

90.00

Periuk

35.00

70.00

Sudip

15.00

30.00

Senduk

12.00

24.00

Jug

35.00

70.00

Mangkuk tandas

185.00

370.00

Shower

25.00

50.00

Cermin

30.00

60.00

Sinki Berkembar

120.00

360.00

Permaidani

160.00

480.00

Kamera Digital

450.00

450.00

Baldi dan gayung

5.00

10.00

Peti kecemasan

150.00

150.00

Pinggang dan Mangkuk


cawan
sudu dan garpu

13

Pemadam Api

250.00

1,000.00
4,064.00

Peralatan Eletrik
Peti sejuk

1,200.00

1,200.00

Periuk nasi

80.00

160.00

cerek

59.00

59.00

Blender

85.00

85.00

Kipas

130.00

520.00

TV

1,500.00

4,500.00

DVD player

350.00

1,050.00

Komputer

1,200.00

3,600.00

Radio

180.00

180.00

Pencetak

450.00

450.00

penyaman udara

1,350.00

1,350.00
13,154.00

Alat Bantu Mengajar

Replika / Model

Carta

Tanah Liat / Plastesin

Kad Gambar

Kad Perkataan
Kad Suku kata
CD
Puzzle
Set Abjad / huruf

Manik

5,000.00

Manilakad
5

Alat Permainan
Dalam
Alatan dapur,buahan mainan

puppet

Lego

Block

3,000.00

Luar
Gegelung Plastik

20

5.00

100.00

Jongkang - Jongkit

800.00

800.00

Buaian sepasang

250.00

250.00

Terowong Mainan

500.00

500.00

14

Tali Skipping

20

5.50

110.00

Papan Gelungsor

1,000.00

1,000.00

Bola Getah

15.00

60.00

15

5.00

75.00

500.00

500.00

Alatan Main Pasir


Kolam pasir

3,395.00

Buku dan bahan rujukan


Buku Cerita
Kamus Bergambar

5,000.00

Buku Aktiviti
Buku rujukan guru
Alatan muzik
Uniform

1,000.00
6,000.00

Alat tulis
Pensil

Pen

Marker

Pemadam

Pensil warna

Cat air

Gunting

Gam

Kertas A4
3,500.00

Kertas warna
Jumlah

15

47,623.00

11.3 Anggaran Kos Operasi Sebulan Tadika Cerdik Cergas


JENIS PERBELANJAAN
Pengusaha ( Belanja Tunai)
Bilangan kanak-kanak
6 tahun ( 30 Orang )
5 Tahun ( 10 Orang )
Jenis Perkhidmatan
Kakitangan :
i- Pengusaha (1)
ii- Penyelia (1)
iii- Guru (3)
iv- Pembantu Guru (1)
v- Tukang Masak (1)
vi- Tukang Kebun (1)
Lebih Masa
Latihan / kursus
Sewa Premis
Bekalan makanan Kering ( 1 bulan )
Belanja pasar minggu ( 150)
Alatulis, cetakan dan bahan pejabat
utiliti
Promosi
Pembaikan dan penyelenggaran
Pelbagai
JUMLAH PERBELANJAAN SEBULAN

ANGGARAN KOS
150.00
40 Orang
Setengah hari ( 20 hari)
1,800.00
1,000.00
2,100.00
600.00
350.00
250.00
792.00
60.00
1,500.00
1,200.00
600.00
250.00
270.00
1,500.00
150.00
50.00
12,622.00

* Kos satu orang kanak - kanak

RM 315.55 Sebulan

16

11.4 Penyata Untung Rugi Tadika Cerdik Cergas

RM

RM

PENDAPATAN
Yuran bulanan ( rm350 x 4o pelajar)

14,000.00

Lebih masa ( RM5 = 1jam)

1,000.00

Lain-lain

2,000.00
Jumlah Pendapatan

17,000.00

PERBELANJAAN
Kakitangan :
Gaji

6,100.00

Lebih masa ( RM 4.40 (1jam) x3 jam X 3 org X 20hr)

792.00

Bonus

KWSP + PERKESO

1,586.00

Latihan ( Kursus / Bengkel )

732.00

Premis ( Sewaan )

1,500.00

Ansuran pinjaman

1,047.00

Penyelenggaraan ( Aircond)

150.00

Makan dan Minum


UTILITI :

1,800.00

Eletrik

150.00

Air

50.00

Telefon
ALATULIS :

70.00

Pejabat

100.00

Sudut Pembelajaran

150.00

Lain-lain

150.00
Jumlah Perbelanjaan

UNTUNG / RUGI = (Pendapatan - Perbelanjaan )

17

14,377.00
2,623.00

12.0 KURIKULUM / JADUAL HARIAN

12.1 Kurikulum Tadika Cerdik Cergas

Tadika Cerdik Cergas telah memilih kurikulum yang berkualiti oleh pihak Kementerian
Pendidikan Malaysia agar memberi pendidikan kepada kanak-kanak iaitu dengan mengikut
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan untuk diajar kepada kanak-kanak di tadika
ini. Kurikulum yang disediakan adalah penting bagi menjadikan sesuatu pengajaran dan
pembelajaran akan berlaku denga baik terhadap kanak-kanak zaman sekarang. Selain itu
juga, kami menggunakan konsep pengurusan 4M (Menulis, Mengira, Membaca dan
Menaakul). Ia memberi penekanan kepada kanak-kanak tentang kemahiran dan pengusaan
menulis, mengira, membaca dan menaakul.

18

12.2 Jadual Harian Tadika Cerdik Cergas

19

13.0 MENU HARIAN

13.1 Menu Harian Tadika Cerdik Cergas

HARI
MASA

SARAPAN
7.30-8.00am

KUDAPAN
10.40-11.10am

ISNIN

-1/2 mangkuk cina bijirin


sarapan pagi
-susu
-Air kosong

-1 senduk nasi putih


-1 senduk sup sayur mengandungi:
2 sudu makan lobak merah
2 sudu makan sawi
2 biji bebola ikan
2 sudu makan kentang
-1/4 Buah epal
-Air kosong
-Jus buah-buahan

SELASA

-French toast
-1/2 sudu teh marjerin
- Air kosong
-Susu

-1 senduk nasi putih


-1 senduk sup telur mengandungi:
2 sudu makan kentang
biji telur
2 sudu makan lobak merah
-1/4Buah betik
-Air kosong
-Jus buah-buahan

RABU

-1 biji Muffin
-Susu soya
-Air kosong

-1/2Burger ayam yang


mengandungi:
1/2Roti bun
1 keping daging ayam
2 keping timun
2 keping salad
-1/2 buah Oren
-Air kosong
-Jus buah-buahan

20

KHAMIS

-Sandwiches
(telur/Sardin)
- Air kosong
-Susu

-1 mangkuk Macaroni sup yang


mengandungi:
1 senduk macaroni
1 sudu the daging
2 sudu makan bayam
2sudu makan lobak merah
-1/2 Buah pear
-Air kosong
-Jus buah-buahan

JUMAAT

-1/2 mangkuk cina bijirin


sarapan pagi
-susu
-Air kosong

- 1 senduk Nasi ayam yang


mengandungi:
2 keping ayam kukus
2 keping timun
1 senduk sup ayam yang
mengandungi tomato dan
kentang
-1 biji pisang emas
-Air kosong
-Jus buah-buahan

Tertakluk kepada perubahan

14.0 PENUTUP / RASIONAL PENUHANAN TADIKA / KEUNIKAN TADIKA

Tadika Cerdik Cergas memberi peluang saksama kepada setiap murid tanpa mengiran latar
belakang, agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.
Semua aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan mengikut takwim tahunan.
Tadika ini juga menyediakan guru yang mencukupi, bertanggungjawab, berdisiplin,
berdedikasi. Komited, terlatih dan produktif bagi meningkatkan perkhidmatan. Selain itu,
tadika ini juga menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang cekap, berkesan dan
dinamik dengan penambahbaikan dan pembaharuan yang berterusan. Pengurusan dan
pentadbiran hal ehwal tadika berjalan dengan cekap dan berkesan kepada kehendak dan
keperluan pelanggan iaitu kanak-kanak, ibu bapa, guru, masyarakat dan Negara.

21

14.1 Keunikan Tadika Cerdik Cergas

Tadika mempunyai kemudahan yang disediakan untuk membantu pembelajaran kanakkanak. Di Tadika Cerdik Cergas, kami memberi kemudahan seperti berikut:-

1.Perpustakaan

2.Peralatan Permainan

3.Bilik tayang.

22

4.Pengangkutan sehala

5.Taman permainan

23

15.0 RUJUKAN

Azizah Lebai Nordin, (2004). Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori dan Amali. Kuala
Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Azizah Lebai Nordin dan Zainun Ishak, (2005). Pendidikan Prasekolah untuk Guru.
Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Zainun Ishak (2006). Panduan Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-Kanak.Kuala


Lumpur.Utusan
Publications & Diatributors Sdn Bhd.
Buku Panduan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 ( Akta 308). Peraturan
Peraturan Taman
Asuhan Kanak-kanak (Di rumah) 2007.

Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang, Maalaysia, (2006). Undang-undang


Malaysia. Akta kanakkanak 2010. Kuala Lumpur. Percetakan Nasional Malaysia Bhd.

Azila Alias, Anis Norma Jaafar, Sheah Siok Peh, Dr Nodin Mamat, Norly Jamil dan
Ilya
Diyana.Modul 1 KAA 1013 Dasar, Polisi Pendidikan Awl Kanak-Kanak.
Tanjong Malim:
Universiti Pendidikan Sultan Idris.

24