Anda di halaman 1dari 5

Mata pelajaran

Tarikh

: Pendidikan Jasmani

: 20 September 2014

Hari

: Rabu

Masa

: 8.00- 8.30 pagi

Kelas

: 3 Terbilang

Bilangan murid

: 35 orang [ 22 lelaki, 13 perempuan ]

Modul

: Kemahiran pergerakan

Tajuk

: Olahraga Asas

Subtajuk

: Pergerakan lokomotor Kejar mengejar

Standard Pembelajaran
1.9.1

Berlari dalam pelbagai kelajuan

2.9.1

Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari.

2.9.2

Mengenal pasti koordinasi tangan dan kaki semasa berlari.

5.3.2

Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

Objektif pembelajaran :
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat ;
1. Psikomotor
a. Berlari dalam pelbagai kelajuan dan arah.
2. Kognitif
a. Menyatakan tuga daripada lima postur yang betul semasa berlari semasa aktiviti
perbincangan.
3. Afektif
a. Menyahut cabaran dengan menjadi kumpulan terbaik semasa menjalankan aktiviti
kejar-mengejar.

b. Mempamerkan kesediaan membantu rakan yang lemah semasa aktiviti stesen


dijalankan.
Pengalaman sedia ada

Murid-murid telah didedahkan dengan kemahiran melompat dengan dua


belahkaki pada kelas sebelum ini.
Nilai :
Kerjasama
Elemen Merentasi Kurikulum :
Kreativiti dan Inovasi.

Bahan bantu mengajar :


Bil
1
2
3
4
5
6

Alatan

Spesifikasi

Jumlah

Skital
Kad huruf
Pundi kacang
Kotak
Baton
Bola besar

Strategi utama : Pembelajaran secara konstruktivisme.


Fasa
(Masa)

Aktiviti/Gaya

Fokus
Pembelajaran

Organisasi

Permulaan
( 3 Minit)

Memanaskan
Badan:
Permainan
Kecil :
Berlari
bebas

Cara Bermain :
Murid
secara
individu
berlari
bebas
dalam
pelbagai
arah dan
kelajuan.
Apabila
wisel
berbunyi
murid akan
berlari

Rujuk
Rajah 1

Catatan

Perkenalkan
tajuk :
Kejar
mengejar

sambil
membentuk
kumpulan
mengikut
bilangan
yang
disebut.
Ulang
semula
dengan
jumlah ahli
yang
berbeza.

Fokus pengajaran
hari ini adalah
murid
berkebolehan
melakukan aktiviti
kelajuan dengan
lakuan yang betul.
Perkembangan Aktiviti 1 :

(10 minit )

Larian
Piramid

Langkah-langkah :
Murid
dalam 3
kumpulan
kecil.
Setiap
kumpulan
berada
pada skital
A, B dan C.
Murid di
skital A
berlari anak
ke skital B
dengan
membawa
2 biji bola
besar.
Murid di
skital B
berlari
pantas
sambil
membawa
baton ke
skital C.

Rujuk
Rajah 2

Semasa berlari

Lari atas
bebola kaki.

Pandang ke
hadapan.

Kepala tidak
digoyanggoyangkan

Ayun
tangan
berselang
dengan kaki
dan
bergerak
pada
garisan
yang lurus.
Angkat lutut
tinggi
semasa
berlari.

Kemuncak
(7 minit)

Permainan
kecil
Lipas Kudung

Murid di
skital C
berjalan
sambil
membawa
pundi
kacang di
atas kepala
ke skital A.
Ulang
sehingga
semua
murid
melengkap
kan larian
di semua
skital.

Langkah :

Murid
berlari anak
di dalam
barisan
berlimalima.
Murid di
belakang
memecut
barisan dan
berada di
hadapan.
Setiap kali
murid yang
memecut
telah
sampai ke
hadapan
barisan
maka murid
yang
terakhir
dalam
barisan
akan
memecut
ke hadapan
barisan .

Rujuk
Rajah 3.

Kekalkan jarak
Antara murid
ketika berlari.
Menaakul :
Bagaimanakah
pergerakan kamu
semasa berlari ke
hadapan barisan?

Penutup
( 7 minit )

Menyejukkan
badan :

Lakukan
bergilir-gilir
hingga ke
garisan
penamat.

Lirik lagu :
Kanan dan kiri

Pergerakan
badan
menerusi
lagu Kanan
dan kiri

Angkatlah tangan
kanan
Angkatlah tangan
kiri
Goyangkan
tangan kanan
Goyangkan
tangan kiri
Angkatlah kaki
kanan
Angkatlah kaki kiri
Hentakkan kaki
kanan
Hentakkan kaki
kiri.
Ulang 2x

Perbincangan