Anda di halaman 1dari 1

Doa Sebelum Makan

"Allahumma baarik llanaa fiima razaqtanaa waqinaa adzaa ban-naar"


Artinya :
Yaa Allah, berkatilah rezeki yang engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari
siksa api neraka

Doa Sesudah Makan
"Alhamdu lillahhil-ladzi ath-amanaa wa saqaana waja'alanaa minal muslimiin"
Artinya :
Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami
memeluk agama islam

Anda mungkin juga menyukai