Anda di halaman 1dari 19

SK SAINT EDWARD BELIMBING

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 1


SAINS
TAHUN 4
NAMA: _________________________

KELAS : _____________
Bahagian A
[30 markah]

Jawab semua soalan.


1.

2.

Manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk..


A.

bernafas

B.

membantu mereka membesar

C.

melindungi diri dari bahaya

D.

berkumpul

Rajah berikut menunjukkan sejenis haiwan dan tumbuhan.

Apakah persamaan keperluan asas mereka?


A

Makanan

Cahaya matahari

Udara

Tempat perlindungan

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

3.

Rajah berikut menunjukkan penyiasatan yang dilakukan oleh sekumpulan murid.


Mereka mencambah beberapa biji benih dalam keadaan berbeza.

Manakah biji benih yang akan bercambah?

4.

5.

W dan Y

X dan Y

X dan Z

Y dan w

Apakah yang dimaksudkan dengan keperluan asas bagi manusia dan haiwan?
A.

Keperluan untuk hidup

B.

Keperluan untuk bermain

C.

Keperluan untuk gembira

D.

Keperluan untuk bertindak-balas

Rajah berikut menunjukkan haiwan dan tempat berlindung masing-masing.


Kelawar berlindung di dalam gua.
Burung berlindung di atas pokok.

Definisi tempat berlindung ialah..


A.

tempat untuk tidur dan berehat.

B.

tempat untuk melindungi diri dari bahaya dan cuaca.

C.

tempat untuk menyimpan barang-barang.

D.

tempat untuk melarikan diri dari musuh.

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

6.

Rajah berikut menunjukkan habitat bagi sejenis haiwan.

Kumpulan haiwan manakah antara berikut yang menjadikan habitat tersebut sebagai
tempat perlindungan?
A tikus
B kelawar
C burung
D katak

7.

Rajah berikut menunjukkan keperluan asas bagi benda hidup X dan Y.


Benda hidup X

Benda hidup Y

tempat perlindungan

cahaya matahari

air

udara

makanan

air

udara

Antara yang berikut, manakah padanan yang dikelaskan dengan betul ?


X
Y
.
A.

kucing

ayam

B.

pokok pisang

pokok tebu

C.

cacing tanah

pokok keembung

D.

paku pakis

bunga teratai

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

8. Rajah berikut menunjukkan satu kaedah eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan
murid untuk membuktikan bahawa haiwan memerlukan udara untuk hidup.
I.

meletakkan larva nyamuk dalam bekas berisi air.

II.

mengisi bekas kosong dengan air.

III.

menuang sedikit minyak ke dalam bekas.

IV.

memerhatikan larva nyamuk selepas 2 hari.

Susunan kaedah yang betul untuk eksperimen di atas ialah...


A I, II, III dan IV
B I, IV, II dan III
C II, I, III dan IV
D III, II, I dan IV
9.

Sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen menggunakan beberapa kaedah


yang berlainan. Antara kaedah yang berikut, biji benih yang manakah yang akan
bercambah?
A.

B.
kapas
basah

C.

D.
kapas
kering

pasir kering

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

10.

Rajah berikut menunjukkan manusia pada zaman purba yang tinggal di dalam gua.

Mengapakah manusia tinggal di dalam gua seperti itu?


A Untuk melindung diri dari bahaya dan cuaca.
B Untuk menyelamatkan diri dari gempa bumi.
C Untuk membantu mencari makanan lebih banyak.
D Untuk membantu mereka hidup dengan sunyi.
11.

Rajah berikut menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid.


Mereka meletakkan beberapa ekor larva nyamuk ke dalam bekas berisi air yang
mempunyai lapisan minyak di permukaan. Selepas seminggu bilangan larva
nyamuk yang masih hidup direkodkan.

Lapisan
minyak

Manakah antara pernyataan berikut yang betul mengenai bilangan larva nyamuk
selepas seminggu.
A Bilangan larva nyamuk menjadi banyak.
B Bilangan larva nyamuk menjadi sedikit.
C Bilangan larva nyamuk tidak berubah.
D Bilangan larva nyamuk menjadi tiada.

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

12.

Rajah berikut menunjukkan dua buah pasu A dan pasu B yang diletakkan di tempat
yang terang. Pokok pada pasu B ditutup dengan plastik yang kedap udara. Selepas
beberapa hari, didapati pokok di pasu A tumbuh lebih tinggi manakala pokok di
pasu B mati.
Plastik kedap
udara

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan ujikaji ini?


A Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup.
B Tumbuhan memerlukan air untuk hidup.
C Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup.
D Tumbuhan memerlukan suhu yang sesuai untuk hidup.
13.

Rajah berikut menunjukkan satu eksperimen. Tikus diletakkan dalam bekas yang
bertutup rapat dan dIberikan makanan dan air.

Manakah antara berikut yang akan terjadi kepada tikus tersebut selepas beberapa
hari?
A Tikus akan membesar.
B Tikus akan mati.
C Tikus akan membiak.
D Tikus akan lebih sihat.

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

14.

Rajah berikut menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan


murid dengan menggunakan siput untuk mengetahui keperluan asas haiwan. Siput
dalam bekas manakah yang akan hidup selepas 5 hari?
Kasa dawai

daun

Tanah lembab

Tanah
lembab
Kasa dawai

Kasa dawai

D
daun
Tanah kering

15.

daun

Tanah lembab

Rajah berikut menunjukkan sebahagian rumput di padang yang ditutup dengan


sekeping papan.

Selepas tiga hari, didapati bahagian rumput yang ditutup dengan kepingan papan
tersebut bertukar menjadi warna kekuningan. Bagaimanakah ini berlaku?
A

Rumput yang ditutup kepinagan papan itu tidak mendapat air.

Rumput yang ditutup kepingan papan itu tidak mendapat udara.

Rumput yang ditutup kepingan papan itu tidak mendapat makanan.

Rumput yang ditutup kepingan papan itu tidak mendapat cahaya matahari.

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

16.

Rajah berikut menunjukkan sejenis haiwan.

Haiwan tersebut bernafas menggunakan..

17.

kulit

paru-paru

trakea

insang

Rajah berikut menunjukkan organ-organ perkumuhan.


Organ perkumuhan

Bahan Buangan

Kulit

Peluh

II

Buah pinggang

Air Kencing

III

Paru-paru

Najis

Manakah antara bahan buangan di atas yang dipadankan dengan betul?

18.

19.

I, II dan III

I dan II sahaja

I dan III sahaja

II dan III sahaja

Definasi kadar pernafasan ialah..


A.

pergerakan dada oleh badan.

B.

bilangan pergerakan dada dalam satu tempoh masa.

C.

kandungan oksigen yang mengalir masuk ke dalam peparu.

D.

kandungan karbon dioksida yang mengalir keluar daripada peparu.

Perkumuhan dimaksudkan sebagai penyingkiran bahan..

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

20.

air kencing dari badan.

yang tidak dapat dicernakan.

wap air dari badan.

yang tidak diperlukan oleh badan.

Rajah berikut menunjukkan peringkat hidup dalam kitar hidup haiwan.

Kitar Hidup Haiwan

3 peringkat

4 peringkat

Haiwan manakah yang boleh dikelaskan kepada peringkat Y ?


A

Burung

Ayam

Rama-rama

Belalang

21. Rajah berikut menujukkan dua jenis tumbuhan S dan T.

Kedua-dua tumbuhan S dan T ini membiak melalui..


A

batang.

anak pokok.

daun.

spora.

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

22.

Rajah berikut menunjukkan seekor rama-rama.

Manakah antara yang berikut menunjukkan urutan kitar hidup rama-rama yang
betul?
A

Kepompong

Telur

Beluncas

Rama-rama

Telur

Beluncas

Kepompong

Rama-rama

Telur

Kepompong

Beluncas

Rama-rama

Beluncas

Kepompong

Telur

Rama-rama

23.

24.

Manakah antara berikut menunjukkan laluan udara yang betul semasa menarik
nafas?
A

Hidung

Salur udara

Trakea

Hidung

Paru-paru

Salur udara

Paru-paru

Hidung

Salur udara

Salur udara

Paru-paru

Hidung

Apakah yang berlaku semasa proses menyedut dan menghembus nafas?


Menyedut

Menghembus

Udara masuk ke
dalam badan

Udara keluar dari badan

Udara keluar dari


badan

Udara masuk ke dalam


badan

Air keluar dari badan

Air masuk ke dalam


badan

Air masuk ke dalam


badan

Air keluar dari badan

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

10

25.

Seorang budak sedang menghembus nafas. Antara berikut yang manakah yang

betul mengenai proses menghembus nafas.

26.

Dada bergerak ke atas

Udara disedut masuk ke dalam badan

Sangkar rusuk bergerak ke atas

Dada mengecut

Graf berikut menunjukkan bilangan haiwan X bagi tahun 2000 hingga tahun 2002.

Bilangan Haiwan X

2000

2001

2002

Tahun

Graf menunjukkan bahawa haiwan X...


A

membesar.

bernafas.

terancam.

membiak.

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

11

27.

Jadual berikut menunjukkan kadar pernafasan Rashid dan tiga orang rakannya
sebelum dan selepas bersenam.
Nama

Kadar pernafasan dalam masa satu minit


Sebelum bersenam

Selepas bersenam

Amira

22

43

Syariza

19

40

Juliana

20

45

Rashid

24

48

Manakah antara pernyataan berikut yang betul mewakili kadar pernafasan Rashid dan
rakan-rakannya.

28.

Kadar pernafasan Rashid adalah yang paling tinggi.

Kadar pernafasan Syariza kurang berbanding Amira.

Kadar pernafasan Juliana lebih tinggi daripada Rashid.

Kadar pernafasan Syariza adalah yang paling rendah.

Rajah berikut menunjukkan satu pernyataan tentang manusia.


Manusia tidak boleh kekal hidup untuk
selama-lamanya.
Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kesimpulan yang dapat dibuat?
A

Manusia perlu membiak.

Manusia perlu bertindakbalas terhadap rangsangan.

Manusia perlu bernafas menggunakan paru-paru.

Manusia perlu berkumuh dan bernyahtinjaan.

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

12

29.

Rajah berikut menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid


untuk mengkaji percambahan biji benih kacang hijau di dalam sebuah balang yang
berisi dengan kapas lembab.
Kapas lembab

Selepas 2 hari, apakah yang akan berlaku kepada biji benih kacang hijau tersebut?
I

Akar akan membengkok ke atas.

II

Akar akan membengkok ke bawah

III Pucuk akan tumbuh ke atas.


IV Biji benih tidak akan bertumbuh.

I dan II sahaja

II dan III sahaja

I, II dan III sahaja

D IV sahaja
30.

Apabila Amir menyentuh gelas yang berisi air panas, dia dengan cepat menarik
tangannya dari gelas tersebut secara automatik. Mengapakah Amir berbuat
demikian?
A

Untuk melindungi dirinya dari tekanan.

Untuk melindungi dirinya daripada tercedera.

Untuk melindungi dirinya dari kejutan.

Untuk melindungi dirinya dari jatuh.

BAHAGIAN A TAMAT

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

13

BAHAGIAN B : Soalan Struktur


Tulis jawapan anda dalam ruangan yang disediakan.

1. Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan. Dua ekor tikus diletakkan ke dalam
dua bekas seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Kedua-dua bekas ini dibiarkan
selama empat hari

(a) Apakah tujuan penyiasatan di atas?

______________________________________________________________________
[ 1 markah]

(b) Nyatakan.

i. Pembolehubah diubah (dimanipulasi)?


_______________________________________________________________________
[ 1 markah]
ii. Pembolehubah dimalarkan (ditetapkan)?
_______________________________________________________________________
[ 1 markah ]
iii. Pembolehubah diukur (bergerakbalas)?
_______________________________________________________________________
[ 1 markah ]

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

14

(c) Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku kepada kedua-dua tikus dalam bekas
di atas selepas empat hari?
_______________________________________________________________________
[ 1 markah ]

(d) Berikan satu alasan bagi jawapan kamu d (c).


_______________________________________________________________________
[ 1 markah )

2.

Nurul telah menjalankan satu penyiasatan untuk mengetahui keperluan asas tumbuhan.
Dia meletakkan dua pokok bunga matahari yang sama, M dan N seperti yang ditunjukkan
di bawah, d kawasan yang ada cahaya.

Kotak/
kadbod

Tumbuhan disiram setiap hari dan diperhatikan.

a)

Apakah tujuan penyiasatan ini?

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

15

_____________________________________________________________________
(1 markah)

b)

Ramalkan apakah akan berlaku kepada pokok-pokok itu selepas seminggu?.


i) Pokok

M :_________________________________________________________

(1 markah)
ii) Pokok N : ______________________________________________________
(1 markah)
c)

Nyatakan.
i/

pembolehubah diubah (dimanipulasi).

(1 markah)

Ii/

Pembolehubah diperhatikan (bergerakbalas)

(1 markah)

Iii/

Pembolehubah dimalarkan (ditetapkan)

(1 markah)
d)

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?


_____________________________________________________________________(1
markah)

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

16

3.

Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis aktiviti yang dijalankan oleh tiga orang murid.

Jadual yang berikut menunjukkan kadar pernafasan yang direkodkan dalam ketiga-tiga aktiviti itu.

a).

Aktiviti

Kadar pernafasan (dalam seminit)

38

26

20

Apakah tujuan eksperimen ini?

_______________________________________________________________________
(1 markah)
b)

Dalam eksperimen ini..


i.

apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)?


___________________________________________________________________
(1 markah)

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

17

ii.

apakah yang diperhatikan (pembolehubah bergerak balas)?


___________________________________________________________________
(1 markah)

c)

Murid D mempunyai kadar pernafasan yang lebih rendah dari murid C. Pada pendapat
anda, apakah aktiviti yang sedang dilakukan oleh murid D?

________________________________________________________________________
(1 markah)
d)

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada eksperimen ini?

________________________________________________________________________
(1 markah)

4. Rajah di bawah menunjukkan satu proses hidup yang dijalani oleh manusia.

a) Nyatakan proses hidup yang ditunjukkan pada rajah di atas.


________________________________________________________________
HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

18

(1 markah)

b) Apakah corak perubahan bilangan ahli keluarga Encik Murad dan Puan Arisa?
________________________________________________________________
(1 markah)

c) Apakah yang akan berlaku jika manusia tidak menjalankan proses hidup ini?
________________________________________________________________
(1 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan Oleh,

Disahkan Oleh,

..................................

.................................

.
(

HAK MILIK PANITIA SAINS| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita
satu keluarga

19