Anda di halaman 1dari 5

SK SAINT EDWARD BELIMBING

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 1


MATEMATIK KERTAS 2
TAHUN 2
NAMA: _________________________

KELAS : _____________

Kertas 2 ( 20 Soalan )
Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan.
Tunjukkan langkah-langkah penting untuk membantu mendapatkan
markah.
1) Tuliskan Tiga Ratus Tiga Puluh Dua dalam angka.
Jawapan : ________________________
2) Tuliskan 112 dalam perkataan

Jawapan : ______________________
3) Nyatakan Nilai Tempat bagi digit yang bergaris : 5 0 1

Jawapan : ________________________
4) Nyatakan Nilai Digit bagi digit yang bergaris : 6 9

Jawapan : ________________________
5) Cerakinkan 11 mengikut nilai tempat

Jawapan : ________________________
6) Cerakin 219 mengikut nilai digit

Jawapan : ________________________
HAK MILIK PANITIA MATEMATIK

| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita satu


keluarga

7) Bundarkan 34 kepada puluh yang terdekat

Jawapan : ________________________
8) Bundarkan 120 kepada ratus yang terdekat

Jawapan : ________________________
9) 45 + 24 = ______________
4
+ 2

5
4

Jawapan : ________________________
10) 123 + 349 = ____________
1 2 3
+ 3 4 9

Jawapan : ________________________
11) 134 + 12 + 5 = _________

Jawapan : ________________________
12) 345 + 97 + 122 = ________

Jawapan : ________________________
13) 499 + 122 = ____________
HAK MILIK PANITIA MATEMATIK

| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita satu


keluarga

Jawapan : ________________________
14) 380 + 132 = ___________

Jawapan : ________________________
15) 99 + 11 + 42 = ___________

Jawapan : ________________________
16) 830 + 14 + 81 = ___________

Jawapan : ________________________
17) 5 x 4 = ____________

HAK MILIK PANITIA MATEMATIK

| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita satu


keluarga

Jawapan : ________________________
18) 43 x 2 = __________

Jawapan : ________________________
19) 8 x

= _____________

Jawapan : ________________________
20) 110 x 5 = ___________

Jawapan : ________________________
KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan Oleh,

HAK MILIK PANITIA MATEMATIK

Disahkan Oleh,

| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita satu


keluarga

..................................

.........................

.........
(

HAK MILIK PANITIA MATEMATIK

| SKSEB sekolah kita, satu hati satu jiwa, kita satu


keluarga