Anda di halaman 1dari 2

FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN SOSIAL PADA ZAMAN DINASTI CHOU

1. Kegiatan pertanian
Masyarakat Cina semasa era pemerintahan dinasti Chou amat
mementingkan

kegiatan

pertanian,

terutama

dalam

sektor

penanaman padi. Golongan petani yang mengerjakan penanaman


sawah padi dianggap sebagai golongan yang mulia pada zaman
dinasti Chou kerana golongan ini, yang membekalkan sumber
makanan kepada masyarakat Chou ketika itu. Melalui kegiatan
pertanian ini telah berlaku pengkhususan ekonomi dalam kalangan
masyarakat sehingga melahirkan hubungan sosial dalam kalangan
masyarakat pada era Dinasti Chou. Sebagai petani mengerjakan
sawah padi untuk diserahkan hasilnya kepada maharaja dan rakyat.
Kegiatan

pertanian

juga

memainkan

peranan

penting

dalam

mewujudkan hubungan sosial dalam kalangan masyarakat pada


zaman Dinasti Chou.
2. Kewujudan sistem feudal
Pada zaman pemerintahan dinasti Chou, sistem monarki telah
dihapuskan dan digantikan dengan sistem feudalisme.
Berdasarkan sistem ini telah mewujudkan dua golongan dalam
dinasti Chou iaitu, golongan pemerintah dan golongan diperintah.
Golongan pemerintah terdiri daripada maharaja dan pembesar,
manakala golongan diperintah pula terdiri daripada petani, rakyat
biasa, peniaga dan hamba.
Selain itu, sistem feudal ini juga mementingkan anak lelaki sebagai
pewaris kerajaan dinasti Chou ini. Oleh itu, kewujudan sistem feudal
juga telah mempengaruhi perkembangan sosial di china semasa
dinasti Chou.
3. Pengenalan kepada konsep Confucius
semasa
pemerintahan
Dinasti
Chou,

kerajaan

ini

telah

mengamalkan ajaran Confucius.


Melalui ajaran Confucius, diperkenalkan juga kepada konsep mandat
dari syurga atau dikenali sebagai son of heaven. Mengikut konsep
ini raja dianggap sebagai anak tuhan dan diberikan mandat untuk
memerintah.

4. Kemunculan golongan aristokrat dan golongan feudal


Kemunculan golongan aristokrat pada dinasti chou juga telah
menjadi satu faktor kepada pembentukan sosial pada era ini.
Golongan

aristokrat

ini

memonopoli

segala

kegiatan

seni

peperangan dari segi pembuatan pedang dan ilmu berlawan


pedang dan memanah serta charioteering.
Manakala golongan feudal merupakan golongan elit didalam dinasti
chou.

Anda mungkin juga menyukai