Anda di halaman 1dari 5

UJIAN BULAN MAC 2015

BAHASA MALAYSIA (KERTAS 2)


TAHUN 3
NAMA :

A. Bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan.


1.

Memotong

rumput

________________________________________
________________________________________
2.

bermain bola
________________________________________
________________________________________

3.

menangis
________________________________________
________________________________________

4.

UJIAN BULAN MAC /BAHASA MALAYSIA/ 2015

Menangkap pencuri
________________________________________
________________________________________

5.

memotong kek
________________________________________
________________________________________

/ 10 Markah)

C. Susun perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul.


1. Priya / suka / buku cerita / membaca.
_______________________________________________.
2. tinggal / Beberapa / keluarga / di /rumah / panjang.
_______________________________________________.
3. menternak / Pak Abu / beribu-ribu / ekor lembu.
_______________________________________________.
4. sebagai / pegawai kerajaan / di/ Putrajaya / Ahmad / bertugas.
_______________________________________________.
5. Menulis / cerita / di /sekolahnya /menjuarai/ pertandingan/ Norliza.
_______________________________________________.
( / 10 Markah)

UJIAN BULAN MAC /BAHASA MALAYSIA/ 2015

B. Isi tempat kosong berdasarkan gambar yang diberikan.

penjual

benih

memotong

kuih-muih

menimbang

1. Penjual ayam sedang _________________ ayam untuk dijual.


2. Penjual sayur-sayuran sedang ____________ sayur yang dibeli
oleh pelanggannya.
3. Seorang lelaki sedang bercakap dengan seorang ______________
daging.
4. Beberapa orang perempuan sedang melihat _____________ pokok
buah buahan.
5. Orang ramai membeli ________________ di gerai kuih-muih.
(

UJIAN BULAN MAC /BAHASA MALAYSIA/ 2015

/ 10 markah)

D. Tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah


perkataan.
Nama
umur
tidak bekerja
suka makan
suka minum
memakai cermin mata
hobi
pandai memasak
sayang saya

Nenek saya.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
UJIAN BULAN MAC /BAHASA MALAYSIA/ 2015

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
( /20 Markah)
Di sediakan oleh,

Di semak oleh,

Di sahkan oleh,

_________________
Cik. V.Tilakavathy

_________________
Pn.S.Inthira Kumari

_________________
Pn.V.Malarmoni

Ketua Panitia B.Malaysia

Guru B.Malaysia

GPK 1

UJIAN BULAN MAC /BAHASA MALAYSIA/ 2015