Anda di halaman 1dari 5

Bahagian A (10 markah)

Tulis lima ayat berdasarkan gambar dan kata kerja yang diberikan.

1.

5
..
Bahagian B (30 markah )
Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk Aku Seorang Nelayan. Karangan mestilah
berdasarkan rangka yang diberikan. Panjang karangan tidak kurang daripada 50 patah
perkataan.
RANGKA KARANGAN
Pendahuluan
dilahirkan di Kampung Pantai Sabak, Kota Bharu - sejak kecil lagi berminat menjadi nelayan
Isi-isi Penting
(a)

membesar di perkampungan nelayan bapa selalu mengajar cara menangkap ikan -

menangkap ikan di pesisiran pantai


(b) hasil tangkapan kurang perahu kecil dan sering rosak peraih membeli ikan dengan
harga murah
(c)

meminta bantuan Jabatan Perikanan - membeli bot besar yang canggih - menangkap

ikan di laut dalam


(d) tangkapan makin bertambah menjual sendiri hasil tangkapan - pendapatan lumayan kehidupan tidak susah lagi
Penutup
berkat usaha yang gigih - menjadi usahawan yang berjaya

Bahagian B

..
Bahagian C ( 10 markah )
Tulis ayat berdasarkan kata kerja yang diberikan.

1. memberi

2. terlanggar

3. menulis
..
4. bergaduh

5. menangkap
..
-kertas soalan tamat-

Anda mungkin juga menyukai