Anda di halaman 1dari 4

Jawab soalan-soalan berikut.

1. (a) Firman Allah SWT :

Ayat di atas menjelaskan tentang kepentingan hidayah dalam kehidupan


manusia.
(i)

Nyatakan maksud hidayah.

(2 markah)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii)

Berdasarkan ayat di atas, nyatakan pengertian kalimah yang bergaris.


(2 markah)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(iii)
Senaraikan dua ciri orang yang mendapat hidayah Allah SWT.
markah)

(4

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(iv)

Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.

(4 markah)

Seorang yang suka bersedekah dapat membersihkan hatinya daripada


kecintaan yang melampau terhadap kekayaan yang bersifat tidak kekal.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. (a) Hidayah boleh diperolehi melalui doa.


(i)

Nyatakan pengertian doa.

(2 markah)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Jelaskan dua tujuan umat Islam berdoa selain memohon hidayah Allah
SWT. (4 markah)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(iii) Nyatakan dua cara untuk mengekalkan hidayah Allah SWT.


markah)

(4

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti


dalam al-Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.
(3 markah)

_____________________________________________________________________________
4. Terdapat Sembilan puluh Sembilan nama Allah SWT yang indah.
(i)

Apakah maksud Asmaul Husna.

(4 markah)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii)

Senaraikan dua nama bagi Allah SWT. (4 markah)


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(iii) Jelaskan dua kepentingan beriman dengan Asmaul Husna.


markah)

(4

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4

(iv) Jelaskan dua kesan beriman dengan Asmaul Husna. (4 markah)


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Nikmat Allah SWT tidak terhitung banyaknya.
(i)

Nyatakan maksud nikmat.

(4 markah)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii)

Senaraikan empat contoh nikmat.

(4 markah)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii)

Senaraikan tiga contoh musibah.

(3 markah)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________