Anda di halaman 1dari 34

Kesungguhan pegawai menyelesaikan masalah

27

3.86

Kemudahan, keceriaan pejabat, ruang menunggu dan


kawasan sekitar

22

3.14

Layanan perkhidmatan semasa berurusan di kaunter

27

3.86

Penerangan yang jelas dan mudah difahami

27

3.86

Masa menunggu mendapatkan perkhidmatan

25

3.57

Risalah/Maklumat yang diperolehi

24

3.43

Kualiti perkhidmatan keseluruhan

26

3.71

25.5

3.64

4 3.5 4

4 3.5 3

KESELURUHAN

Tarikh Terima: 30.04.2013


Catatan : Tiada dapatan pada Januari 2013

Responden 20

Responden 19

Responden 18

Responden 17

Responden 16

Responden 7

Responden 15

Responden 6

Responden 14

Responden 5

Responden 13

Responden 4

Responden 12

Responden 3

3.71

Responden 11

Responden 2

26

Responden 10

Responden 1

Kemahiran pegawai menyelesaikan masalah

Perkara

Responden 9

Min (Average)

Bil.

Responden 8

Jumlah markah

ANALISIS MAKLUM BALAS PELANGGAN (2013: JAN - APRIL)

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI


SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR
ANALISIS MAKLUM BALAS PELANGGAN
A. ANALISIS KESELURUHAN
BIL

ITEM

Kemahiran pegawai menyelesaikan masalah

Kesungguhan pegawai menyelesaikan masalah

Kemudahan, keceriaan pejabat, ruang menunggu dan kawasan sekitar

Layanan perkhidmatan semasa berurusan di kaunter

Penerangan yang jelas dan mudah difahami

Masa menunggu mendapatkan perkhidmatan

Risalah/Maklumat yang diperolehi

Kualiti perkhidmatan keseluruhan


Min Keseluruhan

B. CADANGAN-CADANGAN UNTUK MEMPERTINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN

BIL

CADANGAN

Pegawai perlu terus ceria dan perihatin

Pegawai memberi kerjasama yang baik

Pegawai perlu bertugas dengan ikhlas dan penuh budi bicara

C. DATA MENGIKUT BULAN


BULAN

BIL DAPATAN

JAN

FEB

MAC

APRIL

Catatan : Analisis Data ini adalah dari 1 Jan hingga 30 April 2013
Disediakan oleh,
(Rabiah binti Ahmad)
Pengurus SPSK 12
Maklum Balas Pelanggan
Tarikh: 2 Mei 2013
sk:

1. Pengetua SMKGS
2. Penolong-penolong Kanan
3. S/U SPSK

SPSK PKU 02-1

ALITI
GOR

AN

MIN

TAHAP

3.71

BAIK

3.86

BAIK

3.14

MEMUASKAN

3.86

BAIK

3.86

BAIK

3.57

BAIK

3.43

MEMUASKAN

3.71

BAIK

3.64

BAIK

TARIKH DAPATAN
Tiada
28.02.2013
21.03.2013
30.04.2013

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI


SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR
ANALISIS MAKLUM BALAS PELANGGAN
A. ANALISIS KESELURUHAN
BIL

ITEM

Kemahiran pegawai menyelesaikan masalah

Kesungguhan pegawai menyelesaikan masalah

Kemudahan, keceriaan pejabat, ruang menunggu dan kawasan sekitar

Layanan perkhidmatan semasa berurusan di kaunter

Penerangan yang jelas dan mudah difahami

Masa menunggu mendapatkan perkhidmatan

Risalah/Maklumat yang diperolehi

Kualiti perkhidmatan keseluruhan


Min Keseluruhan

B. CADANGAN-CADANGAN UNTUK MEMPERTINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN


BIL
1
2

CADANGAN
Teruskan layanan yang memuaskan dan baik
Tahniah di atas mengambil berat masalah disiplin

C. DATA MENGIKUT BULAN


BULAN
BIL DAPATAN
Mei
0
Jun
1
Julai
17
Ogos
3
Catatan : Analisis Data ini adalah dari 2 Mei hingga 30 Ogos 2013
Disediakan oleh,
(Rabiah binti Ahmad)
Pengurus SPSK 12
Maklum Balas Pelanggan
Tarikh:

sk:

1. Pengetua SMKGS
2. Penolong-penolong Kanan
3. S/U SPSK

SPSK PKU 02-1

LITI
OR

AN

MIN

TAHAP

4.10

BAIK

4.10

BAIK

4.05

BAIK

4.20

BAIK

4.10

BAIK

4.05

BAIK

3.95

BAIK

4.30

BAIK

4.11

BAIK

TARIKH DAPATAN
31.05.2013
28.06.2013
31.07.2013
30.08.2013

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI


SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR
ANALISIS MAKLUM BALAS PELANGGAN
A. ANALISIS KESELURUHAN
BIL

ITEM

Kemahiran pegawai menyelesaikan masalah

Kesungguhan pegawai menyelesaikan masalah

Kemudahan, keceriaan pejabat, ruang menunggu dan kawasan sekitar

Layanan perkhidmatan semasa berurusan di kaunter

Penerangan yang jelas dan mudah difahami

Masa menunggu mendapatkan perkhidmatan

Risalah/Maklumat yang diperolehi

Kualiti perkhidmatan keseluruhan


Min Keseluruhan

B. CADANGAN-CADANGAN UNTUK MEMPERTINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN


BIL
1
2

CADANGAN

C. DATA MENGIKUT BULAN


BULAN
BIL DAPATAN
Sept
Okt
Nov
Dec
Catatan : Analisis Data ini adalah dari 1 September hingga 31 December 2013

SPSK PKU 02-1

LITI
OR

AN

MIN
3.75
4.25
3.75
3.50
4.00
4.50
4.25
4.50
4.06

TARIKH DAPATAN

TAHAP

Min (Average)

Responden 1

Responden 2

Responden 3

Responden 4

Responden 5

Responden 6

Responden 7

Responden 8

Responden 9

Responden 10

Responden 11

ANALISIS TAHAP KEPUASAN PEGAWAI DAN STAF (2013 - MAC)

Keselesaan ruang kerja

2.58

Kemudahan tempat kerja

2.60

Kebersihan pejabat

3.02

Kemudahan peralatan pejabat

2.34

Hubungan dengan pegawai atasan

3.14

Hubungan sesama rakan sekerja

4.20

Pengetahuan mengenai bidang


tugas

4.00

Keceriaan persekitaran

3.06

Penghargaan daripada pegawai


atasan

2.54

10

Kebajikan oleh pengurusan atasan

2.64

11

Agihan tugas yang seimbang

2.28

MIN KESELURUHAN

2.95

3.45

2.64

3.55

3.36

3.00

2.09

2.55

3.27

3.45

2.91

3.55

Bil Perkara

Responden 12

Responden 13

Responden 14

Responden 15

Responden 16

2.73

2.64

2.55

1.45

2.73

Responden 17

Responden 18

Responden 19

Responden 20

Responden 21

Responden 22

Responden 23

Responden 24

Responden 25

Responden 26

Responden 27

Responden 28

Responden 29

Keselesaan ruang kerja

Kemudahan tempat kerja

Kebersihan pejabat

Kemudahan peralatan pejabat

Hubungan dengan pegawai atasan

Hubungan sesama rakan sekerja

Pengetahuan mengenai bidang


tugas

Keceriaan persekitaran

Penghargaan daripada pegawai


atasan

Kebajikan oleh pengurusan atasan

Agihan tugas yang seimbang

3.36

2.00

2.82

3.18

2.09

2.64

3.55

3.64

3.09

2.64

3.45

3.36

3.27

Perkara

MIN KESELURUHAN

Responden 30

Responden 31

Responden 32

Responden 33

Responden 34

Responden 35

Responden 36

Responden 37

Responden 38

Responden 39

Responden 40

Responden 41

Responden 42

Responden 43

Responden 44

Keselesaan ruang kerja

Kemudahan tempat kerja

Kebersihan pejabat

Kemudahan peralatan pejabat

Hubungan dengan pegawai atasan

Hubungan sesama rakan sekerja

Pengetahuan mengenai bidang tugas

Keceriaan persekitaran

Penghargaan daripada pegawai atasan

Kebajikan oleh pengurusan atasan

Agihan tugas yang seimbang

3.45

3.18

2.73

2.27

2.55

2.64

2.55

3.18

Perkara

MIN KESELURUHAN

2.64

2.00 3.27 2.18 2.09 3.73 2.91

Responden 46

Responden 47

Responden 48

Responden 49
Responden 50

4
4
2
3
3

3
3
3
3
4
4

4
4
4
3
4
3

2
2
2
4
3
3

3
4
4
3
3
4

5
5
5
5
5
5

5
5
5
4
4
4

4
4
4
3
4
4

2
2
4
3
3
4

3
3
3
3
4
4

3
3
3
2
3
3

3.36
3.55
3.73
3.18
3.64
3.73

Responden 59

Responden 58

Responden 57

Responden 56

Responden 55

Responden 54

Responden 53

Responden 52

Responden 45

Responden 98

Responden 97

Responden 96

Responden 95

Responden 94

Responden 93

Responden 92

Responden 91

Responden 90

Responden 89

Responden 88

Responden 87

Responden 86

Responden 85

Responden 84

Responden 83

Responden 82

Responden 81

Responden 80

Responden 79

Responden 78

Responden 77

Responden 76

Responden 75

Responden 74

Responden 73

Responden 72

Responden 71

Responden 70

Responden 69

Responden 68

Responden 67

Responden 66

Responden 65

Responden 64

Responden 63

Responden 62

Responden 61

Responden 60

Responden 110

Responden 109

Responden 108

Responden 107

Responden 106

Responden 105

Responden 104

Responden 103

Responden 102

Responden 101

Responden 100

Responden 99

Responden 27

Responden 28

Responden 29

Responden 30

Responden 31

Responden 32

Responden 33

Responden 34

Responden 35

Responden 36

Responden 37

Responden 38

Responden 39

Responden 40

Responden 41

Responden 42

Responden 43

2
3
3
3
2
1
2
3
2
3
3
5
4
4
2
4
3

3
3
3
3
2
2
3
2
2
4
4
4
4
4
3
4
3

4
4
3
3
3
4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
3

4
3
3
3
3
4
2
3
4
3
3
2
4
4
3
4
3

4
3
4
4
4
3
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4

5
4
4
4
4
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5

4
3
3
3
3
4
3
4
3
4
4
3
4
4
4
3
3

4
2
4
3
4
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4

4
2
4
4
2
3
2
3
4
4
4
4
3
3
3
4
4

4
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4

3.82

3.00

3.45

3.36

3.09

3.27

2.91

3.18

3.64

3.82

3.73

3.91

3.91

3.91

3.55

4.00

3.64

Responden 44

Responden 45

Responden 46

Responden 47

Responden 48

Responden 49

Responden 50

Responden 51

Responden 52

2
3
4
2
5
4
4
3
5

2
4
3
3
3
4
4
4
5

3
3
4
3
4
4
4
4
4

2
4
2
4
3
4
4
4
4

3
3
4
3
3
4
4
4
4

3
4
5
5
4
4
4
4
4

3
4
5
4
4
5
5
4
4

2
3
4
3
3
4
3
4
4

3
2
4
3
3
4
4
4
4

3
4
3
3
3
4
4
4
4

3
4
3
2
4
3
3
4
3

2.64

3.45

3.73

3.18

3.55

4.00

3.91

3.91

4.09

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH K


SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELAN
ANALISIS TAHAP KEPUASAN PEGAWAI DAN STAF
A. ANALISIS KESELURUHAN
BIL

ITEM

Keselesaan ruang kerja

Kemudahan tempat kerja

Kebersihan pejabat

Kemudahan peralatan pejabat

Hubungan dengan pegawai atasan

Hubungan sesama rakan sekerja

Pengetahuan mengenai bidang tugas

Keceriaan persekitaran

Penghargaan daripada pegawai atasan

10

Kebajikan oleh pengurusan atasan

11

Agihan tugas yang seimbang


Min Keseluruhan

B. CADANGAN-CADANGAN PEGAWAI DAN STAF UNTUK MEMPERTINGKATKAN KEPUASAN KER


BIL
1

CADANGAN
Pihak atasan perlu memberi penghargaan,
sokongan dan mesra

Kemudahan mesin fotostat,mesin sorter, printer,


internet dan komputer

Bilik guru yang selesa, meja, kerusi, tempat


menyimpan barang, mewujudkan bilik guru lelaki
sahaja.

Pengagihan tugas yang tidak seimbang

Mengutamakan tugas P & P bukan failing dan


pengkeranian

Kebajikan warga SMK Gombak Setia

Keputusan pentadbir perlu telus dan tidak


dipengaruhi oleh kepentingan peribadi dan orang
lain

Kurangkan kekerapan mesyuarat dan refleksi serta


singkatkan masa.

Hak bersuara

10

Tidak 'berlembut' dengan pelajar yang bermasalah

11

Beradab, bersopan-santun, berbudi bahasa dalam


hubungan dan amanah dalam kerja.

12

Tahap keselamatan bilik guru dipertingkatan

13
14
15

Catatan:

Membina atap berbumbung di gelanggang bola


keranjang di blok E.
Laluan belakang kantin ke kelas blok G perlu
diperbaiki
Pihak atasan perlu profesional

Soal selidik kali pertama ini dijalankan pada bulan Mac.


Seramai 45 orang guru dan 5 orang staf telah dipilih untuk menjawab soal selidik i

SPSK PK 05-2

M PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI


AH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR

MIN

TAHAP

2.58

Kurang Memuaskan

2.60

Kurang Memuaskan

3.02

Memuaskan

2.34

Kurang Memuaskan

3.14

Memuaskan

4.20

Baik

4.00

Baik

3.06

Memuaskan

2.54

Kurang Memuaskan

2.64

Kurang Memuaskan

2.28

Kurang Memuaskan

2.95

Kurang Memuaskan

UK MEMPERTINGKATKAN KEPUASAN KERJA


CATATAN
Cth: Sijil, pujian

Guru bersusah payah keluar untuk fotostat ,berebut-rebut memprint kertas


soalan, sorting kertas soalan,key in data SMM, APDM, PBS, SPLG, eOpersi disebabkan tiada kemudahan disediakan untuk guru. Guru terpaksa
membeli almari sendiri.
1 meja 1 guru, bilik guru yang padat antara guru dan barang.
Ada guru banyak jawatan, ada yang tidak. Guru petang kurang
jawatan(mengikut soal selidik)
Tugas pengurusan kewangan, stok dan lain-lain yang berkaitan dengan
pengkeranian. Beban kerja menyebabkan masa P & P tidak dapat diurus
dengan baik. Menyediakan pembantu untuk melaksanakan kerja-kerja
pengkeranian.
Staf pejabat lebih selesa. Kebajikan guru diabaikan. Sediakan penghawa
dingin di Pusat Sumber dan pembantu. Kurangkan aktiviti pada hari cuti.
Guru perlu masa bersama keluarga
Keputusan tidak diterima mengikut majoriti dalam mesyuarat. Ada
keputusan diubah selepas / diluar mesyuarat. Kutipan wang Jogathon
perlu mendapat keputusan guru-guru.

Bercakap yang perlu sahaja terutama isi kandungan dan pebagaikan


saluran mengikut sasaran. Tidak perlu diadakan refleksi setiap minggu.
Memberi kebebasan guru memberi pandangan dan pendapat tanpa
dilabelkan "guru pembangkang"
Perlu bersikap lebih tegas dan berpendirian teguh tidak seperti 'lalang'
Pentadbir,dan staf pejabat (paling tidak senyuman). Segelintir guru tidak
menjalankan tugas yang diberikan.
Pelajar keluar dan masuk ke bilik guru dengan bebas
Pelajar petang berjemur dalam cuaca yang sangat panas.
Jalan berbatu, kadang-kadang berlecak dan sebatang besi pagar yang
telah patah masih terpacak dan merbahaya
Tidak mengikut mood/ emosi

pada bulan Mac.


telah dipilih untuk menjawab soal selidik instrumen tersebut.

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI


SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR
ANALISIS TAHAP KEPUASAN PEGAWAI DAN STAF
A. ANALISIS KESELURUHAN
BIL

ITEM

Keselesaan ruang kerja

Kemudahan tempat kerja

Kebersihan pejabat

Kemudahan peralatan pejabat

Hubungan dengan pegawai atasan

Hubungan sesama rakan sekerja

Pengetahuan mengenai bidang tugas

Keceriaan persekitaran

Penghargaan daripada pegawai atasan

10

Kebajikan oleh pengurusan atasan

11

Agihan tugas yang seimbang


Min Keseluruhan

B. CADANGAN-CADANGAN PEGAWAI DAN STAF UNTUK MEMPERTINGKATKAN KEPUASAN KERJA


BIL

CADANGAN

Kemudahan fotostat, multimedia dan komputer di bilik guru.

Bilik guru yang selesa, luas, peralatan pejabat dan kemudahan tempat
kerja.

Mengutamakan tugas P & P bukan failing dan pengkeranian

Kemudahan kantin dan persekitaran.

Membina laluan pejalan kaki yang menghubungkan Blok A ke Blok B ke


Blok C ke Blok D
Laluan keluar masuk haruslah lebih luas dan selesa

Urusan gaji guru-guru

Mempercepatkan rombakan bilik guru.

Kebajikan Warga SMK Gombak Setia

9
Catatan:

Perbanyakkan tempat parkir kereta


Soal selidik kali kedua ini dijalankan pada bulan Julai.
Seramai 47 orang guru dan 5 orang staf telah dipilih untuk menjawab soal selidik instrumen

SPSK PK 05-2

LAH KUALITI
SELANGOR

AI DAN STAF

MIN

TAHAP

2.65

Kurang Memuaskan

2.98

Kurang Memuaskan

3.33

Memuaskan

3.10

Memuaskan

3.65

Memuaskan

4.21

Baik

4.02

Baik

3.31

Memuaskan

3.31

Memuaskan

3.25

Memuaskan

3.06

Memuaskan

3.35

Memuaskan

GKATKAN KEPUASAN KERJA


CATATAN
Guru terpaksa fotostat bahan pelajar dengan menggunakan duit sendiri. PAR yang
ditugaskan di bilik cetak sering tiada dalam bilik menyebabkan kesukaran guru-guru
untuk mencetak bahan(fotostat)
1 meja 1 guru.Tingkatkan keselesaan bilik guru wanita kerana terlalu padat.

Tugas pengurusan kewangan, stok dan lain-lain yang berkaitan dengan


pengkeranian. Beban kerja menyebabkan masa P & P tidak dapat diurus
dengan baik. Menyediakan pembantu untuk melaksanakan kerja-kerja
pengkeranian.
Pekerja kantin perlu lebih mesra dan mempelbagaikan menu makanan di kantin.
Tempat kaunter pembayaran berbau air kencing tikus.

Pegawai yang bertanggungjawab bahagian gaji perlu lebih teliti di dalam


mengemaskini kenaikan gaji

Sediakan bilik rawatan di Blok A atau Blok B

menjawab soal selidik instrumen tersebut.

MASALAH
Penghargaan pihak atasan, mesra dn kakitangan
Kemudahan fotostat dan printer
Bilik guru yang selesa meja, tempat menyimpan
kemudahan internet, fax, komputer
kemudahan tandas
tahap keselamatan bilik guru
majlis ilmu utk guru
program silaturahim antara warga smkgs
agihan tugas
kebajikan warga smkgs
hubungan pihak pentadbir dgn org bawah
mengutamakan tugas P+ P bukan failing
hak bersuara
keputusan pentadbir perlu telus dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan
diri dan org lain
beban kerja pengkeranian
kurangkan kekerapan mesyuarat dan singkatkan masa mesyuarat
etika kerja kakitangan pejabat
kebersihan dan keceriaan
kerjasama daripada semua pihak yg terlbat dgn perolehan mengikut proses
Adab, sopan- santun, budi bahasa dalam hubungan sesama manusia
tidak menggunakan masa refleksi utk menyalur mak. Perlu dipelbagaikan
saluran mak dan mengikut sasaran

KEKERAPAN