Anda di halaman 1dari 67

Bil.

1

Menepati masa

2

Berpakaian kemas dan sesuai

3

Mengajar dengan suara yang jelas

4

Menggunakan bahasa yang mudah difahami

5

Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran

6

Ada menggunakan bahan bantu mengajar

7

Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid

8

Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik

9

Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah

10

Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya

11

Mementingkan keceriaan bilik darjah
MIN KESELURUHAN GURU

###

###

###

###

###

###

###

###

###

GURU 11

GURU 10

GURU 9

GURU 8

GURU 7

GURU 6

GURU 5

GURU 4

GURU 3

GURU 2

NAMA GURU

GURU 1

C. ANALISIS GURU DAN ITEM

###

###

Menepati masa

2

Berpakaian kemas dan sesuai

3

Mengajar dengan suara yang jelas

4

Menggunakan bahasa yang mudah difahami

5

Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran

6

Ada menggunakan bahan bantu mengajar

7

Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid

8

Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik

9

Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah

10

Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya

11

Mementingkan keceriaan bilik darjah
MIN KESELURUHAN GURU

GURU 31

GURU 30

GURU 29

GURU 28

GURU 27

GURU 26

GURU 25

GURU 24

GURU 23

GURU 22

GURU 21

NAMA GURU
1

Menepati masa

2

Berpakaian kemas dan sesuai

3

Mengajar dengan suara yang jelas

4

Menggunakan bahasa yang mudah difahami

5

Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran

6

Ada menggunakan bahan bantu mengajar

7

Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid

8

Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik

9

Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah

10

Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya

11

Mementingkan keceriaan bilik darjah
MIN KESELURUHAN GURU

GURU 51

GURU 50

GURU 49

GURU 48

GURU 47

GURU 46

GURU 45

GURU 44

GURU 43

GURU 42

GURU 41

NAMA GURU
1

Menepati masa 2 Berpakaian kemas dan sesuai 3 Mengajar dengan suara yang jelas 4 Menggunakan bahasa yang mudah difahami 5 Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran 6 Ada menggunakan bahan bantu mengajar 7 Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid 8 Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik 9 Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah 10 Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya 11 Mementingkan keceriaan bilik darjah MIN KESELURUHAN GURU GURU 71 GURU 70 GURU 69 GURU 68 GURU 67 GURU 66 GURU 65 GURU 64 GURU 63 GURU 62 GURU 61 NAMA GURU 1 .

Menepati masa 2 Berpakaian kemas dan sesuai 3 Mengajar dengan suara yang jelas 4 Menggunakan bahasa yang mudah difahami 5 Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran 6 Ada menggunakan bahan bantu mengajar 7 Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid 8 Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik 9 Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah 10 Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya 11 Mementingkan keceriaan bilik darjah MIN KESELURUHAN GURU GURU 91 GURU 90 GURU 89 GURU 88 GURU 87 GURU 86 GURU 85 GURU 84 GURU 83 GURU 82 GURU 81 NAMA GURU 1 .

Menepati masa 2 Berpakaian kemas dan sesuai 3 Mengajar dengan suara yang jelas 4 Menggunakan bahasa yang mudah difahami 5 Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran 6 Ada menggunakan bahan bantu mengajar 7 Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid 8 Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik 9 Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah 10 Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya 11 Mementingkan keceriaan bilik darjah MIN KESELURUHAN GURU GURU 111 GURU 110 GURU 109 GURU 108 GURU 107 GURU 106 GURU 105 GURU 104 GURU 103 GURU 102 GURU 101 NAMA GURU 1 .

Menepati masa

2

Berpakaian kemas dan sesuai

3

Mengajar dengan suara yang jelas

4

Menggunakan bahasa yang mudah difahami

5

Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran

6

Ada menggunakan bahan bantu mengajar

7

Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid

8

Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik

9

Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah

10

Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya

11

Mementingkan keceriaan bilik darjah
MIN KESELURUHAN GURU

GURU 131

GURU 130

GURU 129

GURU 128

GURU 127

GURU 126

GURU 125

GURU 124

GURU 123

GURU 122

GURU 121

NAMA GURU
1

Menepati masa

2

Berpakaian kemas dan sesuai

3

Mengajar dengan suara yang jelas

4

Menggunakan bahasa yang mudah difahami

5

Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran

6

Ada menggunakan bahan bantu mengajar

7

Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid

8

Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik

9

Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah

10

Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya

11

Mementingkan keceriaan bilik darjah
MIN KESELURUHAN GURU

………………………………………………………………………..
Nama dan Tandatangan)

GURU 151

GURU 150

GURU 149

GURU 148

GURU 147

GURU 146

GURU 145

GURU 144

GURU 143

GURU 142

GURU 141

NAMA GURU
1

###
###
###
###
###
###
###
###
###

GURU 20

GURU 19

GURU 18

GURU 17

GURU 16

GURU 15

GURU 14

GURU 13

GURU 12

GURU 40 GURU 39 GURU 38 GURU 37 GURU 36 GURU 35 GURU 34 GURU 33 GURU 32 .

GURU 60 GURU 59 GURU 58 GURU 57 GURU 56 GURU 55 GURU 54 GURU 53 GURU 52 .

GURU 80 GURU 79 GURU 78 GURU 77 GURU 76 GURU 75 GURU 74 GURU 73 GURU 72 .

GURU 100 GURU 99 GURU 98 GURU 97 GURU 96 GURU 95 GURU 94 GURU 93 GURU 92 .

GURU 120 GURU 119 GURU 118 GURU 117 GURU 116 GURU 115 GURU 114 GURU 113 GURU 112 .

GURU 140 GURU 139 GURU 138 GURU 137 GURU 136 GURU 135 GURU 134 GURU 133 GURU 132 .

GURU 152 Tarikh : …………………………………………………… .

Min #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

Min #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

Min #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

Min #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

Min #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

Min #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

Min #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

MIN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

NAMA GURU 1 Menepati masa 2 Berpakaian kemas dan sesuai 3 Mengajar dengan suara yang jelas 4 Menggunakan bahasa yang mudah difahami 5 Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran 6 Ada menggunakan bahan bantu mengajar 7 Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid 8 Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik 9 Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah 10 Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya 11 Mementingkan keceriaan bilik darjah 1-20 21-40 #DIV/0! #DIV/0! .

41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-152 Min #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR ANALISIS PENILAIAN P& P GURU OLEH MURID A. ANALISIS KESELURUHAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR ANALISIS PENILAIAN P& P GURU OLEH MURID ANALISIS KESELURUHAN ITEM Menepati masa Berpakaian kemas dan sesuai Mengajar dengan suara yang jelas Menggunakan bahasa yang mudah difahami Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran Ada menggunakan bahan bantu mengajar Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya Mementingkan keceriaan bilik darjah .

SPSK PK12/2 MIN #DIV/0! .

B. TAMBY ABDULLAH 36 HAZURA BINTI ABD WAHID 37 IRMA SYATILA BINTI ISMAIL 38 JEFREE BIN DOLLAH HUMARI 39 JUMILAH BINTI ZAKARIA 40 KAMARUDDIN BIN ARSHAD 41 KAVARIE A/P RENGANATHAN 42 KHAIRUL BARIYAH BT ABDULLAH 43 KHALIMAHTON SA'ADIAH BINTI BASRI Min . ANALISIS GURU KESELURUHAN (Mengikut abjad) BIL NAMA 1 ABDUL HAKIM BIN KASSIM 2 ABDUL RAHIM BIN ANI 3 ADIBAH BINTI ABDULLAH 4 ADILAH BINTI MOHAMED SHAMSHUDIN 5 AINUL MURIZA BINTI HJ ZAKARIA 6 AISAH BINTI HASSAN 7 ALINAH BINTI ABDUL ADIL 8 ARNEE BINTI HAKIM 9 ASMAH BINTI MAHMUD 10 ASPALELA BINTI SELEMAN 11 AZIZUN BINTI HJ ISMAIL 12 AZLINA BINTI ABDULLAH 13 AZMAN BIN MOHAMAD 14 CHE SITI NOORDIANA BINTI CHE ALADIN 15 CHE WAN ASMA BINTI CHE WAN OTHMAN 16 CHONG MENG HONG 17 CHOO LEE LING 18 FARIZAH BINTI HUSAIN 19 FATMAH MAZIRA BINTI RAFII 20 FAUZIAH BINTI RADZI 21 FAZILA BINTI AHMAD 22 FAZILAWATI BINTI MOHD SALLEH 23 GOH PEIK SEE 24 HAFIZAH @HAFIZATON BINTI SAMAN 25 HALIMAH BINTI HASHIM 26 HAMIDAH BINTI ALI 27 HAPSAH BINTI EMBONG 28 HARISON BINTI ABDUL HALIM 29 HARISON BINTI HAMIDON 30 HASLINDA BINTI MOHAMED KHALILY 31 HASLIZA BINTI ISMAIL 32 HASMAH BINTI HUSSIN 33 HASNAH BINTI HAMZAH 34 HASNI BINTI HASAN 35 HAZILAWATI BINTI HJ.

44 KHOR WAN HUI 45 KRISHNAN A/L RAMASAMY 46 LEE YEN LENG 47 LOH PEH CHOO 48 MAHANI BINTI ISMAIL 49 MAIMUNAH BINTI MOHAMED 50 MAIZATUL AKMA BINTI RAGAM 51 MAIZURA BINTI ARIFFIN 52 MALISAH BINTI ZAINOL 53 MASITAH BINTI SILONG 54 MD YUSOF BIN AHMAD 55 MELINDA BINTI MAZLAN 56 MISSARA BINTI MOHD YUSUF 57 MOHAMAD JASMIN BIN IBRAHIM 58 MOHAMAD ROSLI BIN HASAN 59 MOHD NAFIAH BIN YAHYA 60 MOHD RIDZUAN BIN ABIDIN 61 MOHD ZULKIFLI BIN HARUN 62 MOHD. JOHAR BIN BAHAR 63 MUHAMAD BIN YAACOB 64 MUHAMMAD HILMI BIN MOHAMED @ ABD RASHID 65 MUNIRAH BINTI HARIRI 66 NABILAH BINTI SIDI AHMAD 67 NAFISHAH BINTI NAN 68 NASHAR NORDIENAH BINTI HUSSIN 69 NASRUL IZALI BIN MOHAMAD NOH 70 NOOR ALINA BINTI MOHD NGALI 71 NOOR AZITA BINTI AHMAD 72 NOOR AZLINA BINTI MOHAMED 73 NOOR SAADAH BINTI AHMAD FAUZI 74 NOOR SABRI BIN MOHD. NOR 75 NOORFA IZAH SARAH BINTI ABD KARIM 76 NOORHAZURA BINTI HARON 77 NOR HASMANIZA BINTI OSMAN 78 NOR ROHAYU BINTI ZAINUDDIN 79 NOR RUSMIDA BINTI ABDULLAH 80 NORAINI BINTI JAAPAR 81 NORAINI BINTI MOHAMAD ESA 82 NORAINI BINTI MOHD RAJI 83 NORAZLEN BIN OTHMAN 84 NORHASLINA BINTI MOHD 85 NORHASLINDA BINTI HASSAN 86 NORHAYATI BINTI MD DZINAN @ MD ZAINON 87 NORHAZILAWATI BINTI AB HALIM 88 NORIHAN BINTI IBRAHIM 89 NORISAH BINTI CHE MAHMOOD @ MD NOH .

KARALASINGAM 123 SHARINA BINTI SHAPIEI 124 SITI AISHAH BINTI KADIR 125 SITI HADIJAH BINTI SUPIAN 126 SITI HASMIZAN BINTI GHAZALI 127 SITI HASNAH BINTI BAHAR 128 SITI MATON BINTI SYED LOP 129 SITI RAPEAH BINTI KHAMIS 130 SITI SALMAH BINTI IDRIS 131 SITI ZAITON BINTI OMAR 132 SRI RAHAYU BINTI MOHAMMED SAPARDI 133 SUBATHRADEVI A/P DHAR MALINGAM 134 SURIAN BINTI KASSIM 135 SURIANA BINTI SELAMAT .90 NORIZZAH BINTI MD KHAIR 91 NORLIZA BINTI MAT ZAKI 92 NORLIZAWATI BINTI MOHD 93 NORMALAH BINTI DORAMAN 94 NORSIAH BINTI ABDUL RAHMAN 95 NORZALINA BINTI MD NOOR 96 NUR ATIQAH BINTI ZAKARIA 97 NUR 'UYUN BINTI AZHAR 98 NURAWAHEEDA BINTI MOHAMAD ISMAIL 99 PADMINI A/P RAMACHANRAN 100 PAVAI A/P IYETHAN 101 RAHAYU BINTI MAHBAR 102 RODIAH BINTI ISHAK 103 RODZIAH BINTI MAT ZIN 104 ROHAIDAH BINTI AHMAD@HUSIN 105 ROHAIDAH BINTI NAHARUDDIN 106 ROHAYA BINTI MOHD ZIN 107 ROSLIDAH BINTI ALI 108 ROSLIZAWATI BINTI RAMLI 109 ROSMAWATI BINTI LAMRI 110 ROSNIZA BINTI ABDUL MANAS 111 ROSY ANI AZLIZAN BINTI YAHYA 112 RUSIAH BINTI ABDUL SAMAD 113 RUSNI BINTI KHAMIS 114 SALMI BINTI MAN 115 SALMIAH BINTI MORAD 116 SALWANA BINTI IBRAHIM 117 SAMSIAH BINTI MAT NOOR 118 SARIANA BINTI ROSLAN 119 SARIMAH BINTI ARIFFIN 120 SARIMAH BINTI MOHD SHARIFF 121 SHAFARLIZA BINTI SAMSUDDIN 122 SHANTINI A/P S.

136 SUZIYANI BINTI CHE WAN 137 TENGKU NORSIHAH BINTI TENGKU MAHMUD 138 V.ALLI A/P VADIVEL 139 WAN APIZAH BINTI MEGAT AMIN 140 WAN FARIDAH BINTI WAN MOHAMAD 141 WAN HANITA BINTI WAN DRANI 142 WAN NOOR SYAHIDA BINTI WAN ZAIDI 143 WAN ROSLINA BINTI WAN RAMLI 144 ZABIDAH BINTI ABU BAKAR 145 ZAHARI BIN MUHAMAD 146 ZAIDAH BINTI ADNAN 147 ZAILAN BINTI AHMAD 148 ZALINAH BINTI AHMAD 149 ZARINA BINTI MORAD 150 ZAWIYAH BINTI ISMAIL 151 ZURIANI BINTI CHE NOR 152 ZURIATI BINTI IDRIS .

SARASPATHI A/P RAJOO 6 SITI RAHMAH BINTI MUHAMMAD FATHI 7 SALWATI BINTI SU@ HASSAN kaunselor kaunselor kaunselor kaunselor kaunselor kaunselor cuti tanpa gaji .tidak dinilai 1 HASLINDA BINTI HASSAN 2 MARIA BINTI AHMAD 3 MOHAMMAD SHARIMAN BIN ZAKARIA 4 NORAFZANRINA IRENY BINTI MOHD NAZRI 5 R.

.

.

.

ALLI A/P VADIVEL 26 NOOR AZITA BINTI AHMAD 27 CHE SITI NOORDIANA BINTI CHE ALADIN 28 NOR ROHAYU BINTI ZAINUDDIN 29 NAFISHAH BINTI NAN 30 SUBATHRADEVI A/P DHAR MALINGAM 31 MAIZATUL AKMA BINTI RAGAM 32 ASMAH BINTI MAHMUD 33 NORLIZA BINTI MAT ZAKI 34 CHOO LEE LING 35 MAIZURA BINTI ARIFFIN 36 LEE YEN LENG 37 NORMALAH BINTI DORAMAN 38 WAN ROSLINA BINTI WAN RAMLI 39 NORLIZAWATI BINTI MOHD 40 MOHD RIDZUAN BIN ABIDIN 41 FARIZAH BINTI HUSAIN 42 NOORFA IZAH SARAH BINTI ABD KARIM 43 AISAH BINTI HASSAN 44 NOORHAZURA BINTI HARON Min .B. ANALISIS GURU KESELURUHAN (Mengikut markah) BIL NAMA 1 WAN NOOR SYAHIDA BINTI WAN ZAIDI 2 ALINAH BINTI ABDUL ADIL 3 ROSLIZAWATI BINTI RAMLI 4 NORZALINA BINTI MD NOOR 5 KAVARIE A/P RENGANATHAN 6 NABILAH BINTI SIDI AHMAD 7 MASITAH BINTI SILONG 8 ABDUL HAKIM BIN KASSIM 9 WAN FARIDAH BINTI WAN MOHAMAD 10 SALMIAH BINTI MORAD 11 NOOR ALINA BINTI MOHD NGALI 12 ZURIANI BINTI CHE NOR 13 SITI MATON BINTI SYED LOP 14 SITI AISHAH BINTI KADIR 15 TENGKU NORSIHAH BINTI TENGKU MAHMUD 16 HAFIZAH @HAFIZATON BINTI SAMAN 17 ROSMAWATI BINTI LAMRI 18 MUNIRAH BINTI HARIRI 19 SUZIYANI BINTI CHE WAN 20 SITI HASMIZAN BINTI GHAZALI 21 SITI HADIJAH BINTI SUPIAN 22 NORHASLINDA BINTI HASSAN 23 HARISON BINTI HAMIDON 24 RUSNI BINTI KHAMIS 25 V.

45 FATMAH MAZIRA BINTI RAFII .

46 MELINDA BINTI MAZLAN 47 HARISON BINTI ABDUL HALIM 48 ROHAIDAH BINTI AHMAD@HUSIN 49 FAZILAWATI BINTI MOHD SALLEH 50 NORHAZILAWATI BINTI AB HALIM 51 FAZILA BINTI AHMAD 52 MOHAMAD ROSLI BIN HASAN 53 MOHD. JOHAR BIN BAHAR 54 SITI ZAITON BINTI OMAR 55 FAUZIAH BINTI RADZI 56 ROSLIDAH BINTI ALI 57 LOH PEH CHOO 58 RODIAH BINTI ISHAK 59 SALMI BINTI MAN 60 CHE WAN ASMA BINTI CHE WAN OTHMAN 61 WAN APIZAH BINTI MEGAT AMIN 62 SARIMAH BINTI MOHD SHARIFF 63 PADMINI A/P RAMACHANRAN 64 SURIANA BINTI SELAMAT 65 ROHAYA BINTI MOHD ZIN 66 IRMA SYATILA BINTI ISMAIL 67 JEFREE BIN DOLLAH HUMARI 68 SRI RAHAYU BINTI MOHAMMED SAPARDI 69 MUHAMAD BIN YAACOB 70 SHAFARLIZA BINTI SAMSUDDIN 71 NORSIAH BINTI ABDUL RAHMAN 72 ROSY ANI AZLIZAN BINTI YAHYA 73 KHOR WAN HUI 74 NUR 'UYUN BINTI AZHAR 75 NORAZLEN BIN OTHMAN 76 KAMARUDDIN BIN ARSHAD 77 NOOR SAADAH BINTI AHMAD FAUZI 78 NORHASLINA BINTI MOHD 79 NOR HASMANIZA BINTI OSMAN 80 HAMIDAH BINTI ALI 81 HASLINDA BINTI MOHAMED KHALILY 82 ZAILAN BINTI AHMAD 83 GOH PEIK SEE 84 NOOR AZLINA BINTI MOHAMED 85 NORHAYATI BINTI MD DZINAN @ MD ZAINON 86 NORAINI BINTI JAAPAR 87 AINUL MURIZA BINTI HJ ZAKARIA 88 ZALINAH BINTI AHMAD 89 ASPALELA BINTI SELEMAN 90 ROSNIZA BINTI ABDUL MANAS 91 SURIAN BINTI KASSIM 92 NURAWAHEEDA BINTI MOHAMAD ISMAIL .

93 SARIANA BINTI ROSLAN 94 NASRUL IZALI BIN MOHAMAD NOH 95 MAIMUNAH BINTI MOHAMED 96 ARNEE BINTI HAKIM 97 KHALIMAHTON SA'ADIAH BINTI BASRI 98 NOR RUSMIDA BINTI ABDULLAH 99 ROHAIDAH BINTI NAHARUDDIN 100 MALISAH BINTI ZAINOL 101 HAZURA BINTI ABD WAHID 102 RUSIAH BINTI ABDUL SAMAD 103 ZAIDAH BINTI ADNAN 104 SAMSIAH BINTI MAT NOOR 105 HAZILAWATI BINTI HJ. TAMBY ABDULLAH 106 ZAWIYAH BINTI ISMAIL 107 SITI RAPEAH BINTI KHAMIS 108 HAPSAH BINTI EMBONG 109 RAHAYU BINTI MAHBAR 110 NORIZZAH BINTI MD KHAIR 111 MUHAMMAD HILMI BIN MOHAMED @ ABD RASHID 112 AZMAN BIN MOHAMAD 113 AZLINA BINTI ABDULLAH 114 JUMILAH BINTI ZAKARIA 115 ZURIATI BINTI IDRIS 116 MD YUSOF BIN AHMAD 117 HASNAH BINTI HAMZAH 118 SALWANA BINTI IBRAHIM 119 AZIZUN BINTI HJ ISMAIL 120 MAHANI BINTI ISMAIL 121 HASLIZA BINTI ISMAIL 122 MOHAMAD JASMIN BIN IBRAHIM 123 ADILAH BINTI MOHAMED SHAMSHUDIN 124 CHONG MENG HONG 125 HASMAH BINTI HUSSIN 126 NUR ATIQAH BINTI ZAKARIA 127 SARIMAH BINTI ARIFFIN 128 ZARINA BINTI MORAD 129 PAVAI A/P IYETHAN 130 MOHD ZULKIFLI BIN HARUN 131 RODZIAH BINTI MAT ZIN 132 KRISHNAN A/L RAMASAMY 133 ABDUL RAHIM BIN ANI 134 SHARINA BINTI SHAPIEI 135 ZAHARI BIN MUHAMAD 136 KHAIRUL BARIYAH BT ABDULLAH 137 NASHAR NORDIENAH BINTI HUSSIN 138 HALIMAH BINTI HASHIM 139 NORISAH BINTI CHE MAHMOOD @ MD NOH .

140 NORIHAN BINTI IBRAHIM 141 SITI HASNAH BINTI BAHAR 142 NORAINI BINTI MOHD RAJI 143 MISSARA BINTI MOHD YUSUF 144 NORAINI BINTI MOHAMAD ESA 145 HASNI BINTI HASAN 146 ZABIDAH BINTI ABU BAKAR 147 SITI SALMAH BINTI IDRIS 148 WAN HANITA BINTI WAN DRANI 149 NOOR SABRI BIN MOHD. NOR 150 SHANTINI A/P S. KARALASINGAM 151 MOHD NAFIAH BIN YAHYA 152 ADIBAH BINTI ABDULLAH .

.

.

.

.

.

00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3 Mengajar dengan suara yang jelas 4.00 4. 4.00 4.00 2 Berpakaian kemas dan sesuai 4.M4 M3 NAMA GURU NORIDAH M2 M1 C.00 3 Mengajar dengan suara yang jelas 1.00 4.00 4.00 4.00 M 23 4.00 4.00 4.00 4.00 9 Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah 4.00 4.00 4 Menggunakan bahasa yang mudah difahami 3.00 10 Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya 4.00 4.00 5 Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran 4.00 4.00 M 22 Menepati masa M 21 1 1 Menepati masa 4.00 4.00 4.00 7 Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid 4.00 4.00 4.00 8 Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik 4.00 6 Ada menggunakan bahan bantu mengajar 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4. ANALISIS GURU DAN ITEM Bil.00 4.00 4.00 4.00 2 Berpakaian kemas dan sesuai 4.00 4 Menggunakan bahasa yang mudah difahami 4.00 4.00 4.00 9 Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah 3.00 NAMA GURU M 24 4.00 4.00 4.00 4.00 6 Ada menggunakan bahan bantu mengajar 4.00 MIN KESELURUHAN GURU 4.00 4.00 4.00 4.00 11 Mementingkan keceriaan bilik darjah 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5 Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 7 Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid 2.00 .00 8 Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.

00 4.00 7 Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 M42 NAMA GURU M 44 3.00 10 Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya 4.00 4.00 4.00 MIN KESELURUHAN GURU 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 11 Mementingkan keceriaan bilik darjah 4.00 9 Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah 4.00 4.00 2 Berpakaian kemas dan sesuai 4.00 6 Ada menggunakan bahan bantu mengajar 4.00 4.4.91 4.00 GURU 62 4.00 4.00 4.00 11 Mementingkan keceriaan bilik darjah 4.00 3.00 MIN KESELURUHAN GURU 4.00 M 43 Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya M 41 10 3.00 3.00 5 Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran 4.00 4.00 1 Menepati masa 2 Berpakaian kemas dan sesuai 3 Mengajar dengan suara yang jelas 4 Menggunakan bahasa yang mudah difahami 5 Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran 6 Ada menggunakan bahan bantu mengajar 7 Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid 8 Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik GURU 64 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 8 Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik 4.91 3.00 3.00 4.00 3.00 GURU 63 4.00 4.00 GURU 61 Menepati masa NAMA GURU 1 .00 4.00 3.00 3 Mengajar dengan suara yang jelas 4.00 3.00 4.00 4 Menggunakan bahasa yang mudah difahami 4.00 4.00 3.

9 Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah 10 Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya 11 Mementingkan keceriaan bilik darjah GURU 81 GURU 82 GURU 83 GURU 84 GURU 102 GURU 103 GURU 104 NAMA GURU GURU 101 MIN KESELURUHAN GURU 1 Menepati masa 2 Berpakaian kemas dan sesuai 3 Mengajar dengan suara yang jelas 4 Menggunakan bahasa yang mudah difahami 5 Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran 6 Ada menggunakan bahan bantu mengajar 7 Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid 8 Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik 9 Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah 10 Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya 11 Mementingkan keceriaan bilik darjah NAMA GURU MIN KESELURUHAN GURU 1 Menepati masa 2 Berpakaian kemas dan sesuai 3 Mengajar dengan suara yang jelas 4 Menggunakan bahasa yang mudah difahami 5 Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran 6 Ada menggunakan bahan bantu mengajar .

7 Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid 8 Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik 9 Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah 10 Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya 11 Mementingkan keceriaan bilik darjah Menggunakan bahasa yang mudah difahami 5 Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran 6 Ada menggunakan bahan bantu mengajar 7 Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid 8 Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik 9 Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah 10 Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya 11 Mementingkan keceriaan bilik darjah GURU 124 4 GURU 144 Mengajar dengan suara yang jelas GURU 123 3 GURU 143 Berpakaian kemas dan sesuai GURU 122 2 GURU 142 Menepati masa GURU 121 1 GURU 141 NAMA GURU MIN KESELURUHAN GURU NAMA GURU MIN KESELURUHAN GURU 1 Menepati masa 2 Berpakaian kemas dan sesuai 3 Mengajar dengan suara yang jelas 4 Menggunakan bahasa yang mudah difahami .

Nama dan Tandatangan) .5 Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran 6 Ada menggunakan bahan bantu mengajar 7 Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid 8 Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik 9 Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah 10 Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya 11 Mementingkan keceriaan bilik darjah MIN KESELURUHAN GURU ………………………………………………………………………..

82 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 M 29 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 M 28 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 M 33 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 M 31 4.00 3.00 4.45 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 M 35 3.00 .00 4.00 4.00 M 32 4.00 M 25 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 M 30 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 M 34 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.M 16 M 15 M 14 M 13 M 12 M 11 M 10 M9 M8 M7 M6 M5 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 M 26 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.91 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 M 27 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.82 M 36 3.00 4.00 4.00 4.00 4.91 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.

00 M 55 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 GURU 73 4.00 2.36 3.00 4.00 2.00 M 52 4.00 3.00 M 50 4.00 4.73 4.00 3.00 4.00 .00 4.00 4.00 4.00 GURU 69 4.64 GURU 70 4.00 M 49 4.55 3.00 4.00 4.00 4.82 3.00 M 56 3.00 3.00 2.00 2.00 4.91 3.00 4.73 3.00 M 47 4.00 3.00 4.55 3.00 GURU 76 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 M 51 3.3.00 3.00 GURU 74 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 GURU 72 4.73 3.91 3.00 4.00 M 45 4.00 4.00 M 48 4.73 3.00 4.55 3.00 3.00 GURU 71 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 M 53 4.00 GURU 67 4.00 4.00 2.00 4.00 GURU 75 3.00 3.00 4.00 4.00 GURU 68 4.00 3.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.91 4.00 4.00 M 54 4.55 3.00 4.00 4.73 3.00 4.00 GURU 66 GURU 65 4.00 4.00 4.00 M 46 4.00 2.00 3.

GURU 85 GURU 86 GURU 87 GURU 88 GURU 89 GURU 90 GURU 91 GURU 92 GURU 93 GURU 94 GURU 95 GURU 96 GURU 105 GURU 106 GURU 107 GURU 108 GURU 109 GURU 110 GURU 111 GURU 112 GURU 113 GURU 114 GURU 115 GURU 116 .

GURU 126 GURU 127 GURU 128 GURU 129 GURU 130 GURU 131 GURU 132 GURU 146 GURU 147 GURU 148 GURU 149 GURU 150 GURU 151 GURU 152 GURU 136 GURU 135 GURU 134 GURU 133 GURU 125 GURU 145 .

Tarikh : ……………………………………………… .

00 4.95 3.00 4.80 3.80 4.00 4.00 3.60 3.80 3.00 4.80 3.80 .05 3.00 4.85 3.85 3.00 4.90 4.00 M 39 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.90 4.00 4.95 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.90 3.00 4.80 3.00 4.82 4.00 3.00 M 37 4.00 3.85 3.70 4.20 4.00 3.90 3.00 4.00 4.55 3.00 4.85 3.70 4.00 3.95 3.00 4.80 4.66 M 40 4.00 4.00 3.M 20 M 19 M 18 M 17 Min 3.00 3.00 3.05 3.00 4.65 3.85 3.85 3.70 3.00 3.90 4.00 3.00 4.85 3.90 3.90 3.85 3.80 3.00 3.00 4.70 4.70 3.70 4.00 4.65 3.80 3.50 4.74 3.80 3.00 4.00 4.00 3.65 3.90 3.40 3.00 M 38 3.00 3.00 3.00 4.85 2.00 4.00 4.95 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.65 4.00 4.00 3.00 3.00 4.60 3.00 3.90 3.00 4.90 3.00 4.00 3.00 4.70 3.00 Min 3.82 3.80 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 4.85 3.00 3.80 4.00 4.90 3.

00 3.60 3.70 3.4.80 3.40 3.36 3.60 GURU 80 GURU 79 GURU 78 GURU 77 3.70 3.73 3.90 3.66 Min #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .00 M 58 M 57 4.00 Min 3.00 3.70 3.50 3.00 3.00 3.55 3.00 3.80 3.55 3.20 3.00 M 59 4.80 4.80 3.74 M 60 3.

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! GURU 100 GURU 99 GURU 98 GURU 97 #DIV/0! Min #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! GURU 120 GURU 119 GURU 118 GURU 117 #DIV/0! Min #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! GURU 140 GURU 139 GURU 138 GURU 137 #DIV/0! Min #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! MIN #DIV/0! #DIV/0! .

……………………………………… #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

73 3.80 3.73 3.30 3.63 3.80 3.82 3.78 3.75 .88 3.77 3.3.83 3.