Anda di halaman 1dari 5

SPSK PK 12/1

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI


SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR
INSTRUMEN PENILAIAN P&P GURU
(Diisi oleh murid)

Nama guru yang dinilai:......................................................................................................................................


Mata pelajaran yang diajar/Kelas:....................................................................................................................
Tarikh:................................................................

Tujuan: Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas murid mengenai pengajaran guru
bagi membantu sekolah meningkat kualiti pengajaran dan pembelajaran.
Arahan : Bulatkan pada skala yang sesuai

4.
3.
2.
1.

Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

Guru saya:
1.

Menepati masa.

2.

Berpakaian kemas dan sesuai

3.

Mengajar dengan suara yang jelas

4.

Menggunakan bahasa yang mudah difahami.

5.

Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran

6.

Ada menggunakan bahan bantu mengajar.

7.

Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid.

8.

Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik.

9.

Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah.

10. Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya.

11. Mementingkan keceriaan bilik darjah.

(Terima kasih atas kerjasama anda)

No. Keluaran
02

Tarikh Keluaran
No. Pindaan
01 NOVEMBER 2011
00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010

Tarikh Pindaan

SPSK PK 12/1

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI


SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR
INSTRUMEN PENILAIAN P&P GURU
(Diisi oleh murid)

Nama guru yang dinilai:......................................................................................................................................


Mata pelajaran yang diajar/Kelas:....................................................................................................................
Tarikh:................................................................

Tujuan: Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas murid mengenai pengajaran guru
bagi membantu sekolah meningkat kualiti pengajaran dan pembelajaran.
Arahan : Bulatkan pada skala yang sesuai

4.
3.
2.
1.

Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

Guru saya:
1.

Menepati masa.

2.

Berpakaian kemas dan sesuai

3.

Mengajar dengan suara yang jelas

4.

Menggunakan bahasa yang mudah difahami.

5.

Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran

6.

Ada menggunakan bahan bantu mengajar.

7.

Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid.

8.

Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik.

9.

Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah.

10. Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya.

11. Mementingkan keceriaan bilik darjah.

(Terima kasih atas kerjasama anda)


No. Keluaran
02

Tarikh Keluaran
01 NOVEMBER 2011

No. Pindaan
00

Tarikh Pindaan

SPSK PK 12/1

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI


SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR
INSTRUMEN PENILAIAN P&P GURU
(Diisi oleh murid)

Nama guru yang dinilai:......................................................................................................................................


Mata pelajaran yang diajar/Kelas:....................................................................................................................
Tarikh:................................................................

Tujuan: Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas murid mengenai pengajaran guru
bagi membantu sekolah meningkat kualiti pengajaran dan pembelajaran.
Arahan : Bulatkan pada skala yang sesuai

4.
3.
2.
1.

Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

Guru saya:
12. Menepati masa.

13. Berpakaian kemas dan sesuai

14. Mengajar dengan suara yang jelas

15. Menggunakan bahasa yang mudah difahami.

16. Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran

17. Ada menggunakan bahan bantu mengajar.

18. Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid.

19. Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik.

20. Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah.

21. Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya.

22. Mementingkan keceriaan bilik darjah.

(Terima kasih atas kerjasama anda)


No. Keluaran
02

Tarikh Keluaran
01 NOVEMBER 2011

No. Pindaan
00

Tarikh Pindaan

SPSK PK 12/1

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI


SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR
INSTRUMEN PENILAIAN P&P GURU
(Diisi oleh murid)

Nama guru yang dinilai:......................................................................................................................................


Mata pelajaran yang diajar/Kelas:....................................................................................................................
Tarikh:................................................................

Tujuan: Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas murid mengenai pengajaran guru
bagi membantu sekolah meningkat kualiti pengajaran dan pembelajaran.
Arahan : Bulatkan pada skala yang sesuai

4.
3.
2.
1.

Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

Guru saya:
12. Menepati masa.

13. Berpakaian kemas dan sesuai

14. Mengajar dengan suara yang jelas

15. Menggunakan bahasa yang mudah difahami.

16. Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran

17. Ada menggunakan bahan bantu mengajar.

18. Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid.

19. Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik.

20. Mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah.

21. Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya.

22. Mementingkan keceriaan bilik darjah.

(Terima kasih atas kerjasama anda)


No. Keluaran
02

Tarikh Keluaran
01 NOVEMBER 2011

No. Pindaan
00

Tarikh Pindaan