Anda di halaman 1dari 3

Tunjang Komunikasi

BAHASA MALAYSIA
(BM1.1.5)Mendengar lagu dan cerita
serta memberi respon.
(BM2.1.2)Berinteraksi secara sopan
dan bertatasusila dengan bimbingan.
(BM3.1.1)Menyebut huruf mengikut
urutan.
(BM3.1.3)Menyebut huruf secara
rawak.
(BM3.1.5)Mengenal pasti bentuk huruf
kecil.
(BM3.1.6)Mengenal pasti bentuk huruf
besar.
(BM3.2.1)Menyebut huruf vokal.
(BM3.2.2)Membunyikan huruf vocal
(BM4.2.1)Menulis semua huruf
mengikut cara yang betul.
(BM4.2.3)Menulis huruf besar dengan
cara yang betul dengan bimbingan.
Tunjang Sains Dan Teknologi
(ST 2.1.2)Memerhati dan
mengenal bentuk-bentuk di
persekitaran dengan bimbingan.
(ST6.3.1)Menyusun objek
mengikut kreteria berikut
a)Kecil ke besar.
b)Pendek ke panjang
c)Rendah ke tinggi
d)Nipis ke tebal
(ST7.1.4)Menggunakan bentuk
seperti titik untuk mewakili
bilangan objek.(Use shape to
represent the number of object)
(ST7.1.5)Memadankan angka 110 dengan bilangan objek yang
betul.
(ST7.1.6)Menyurih angka 1-10

BAHASA INGGERIS
(BM1.2.9)Listen to words said
aloud and responds accordingly.
(BM1.5.1)Listen to and recite
nursery rhymes,action
songs,poems and stories.
(BM1.6.2)Sing songs and recite
simple rhymes and poems.
(BM3.1.6)Name letters of the
alphabets
(BM3.2.3)Read labels.
(BM4.2.1)Copy letters of the
alphabets correctly in near and
legible print.

WEB
MINGGUAN
KELUARGA
SAYA

TUNJANG KEROHANIAN MORAL


&SIKAP
(PI 1.2.2) Menyebut sifat wajib
Allah SWT :
wujud (ada)
Basar (melihat)
Sama (mendengar)
Qudrat (kuasa)
(PI2.1.3)Menyatakan cara menjaga
kebersihan
a)Tubuh badan
b)Pakaian
c)Tempat solat/ibadah
(PM6.1.2)Menyatakan dan
menunjukkan taat dan hormat
kepada ahli keluarga.
(PM6.2.3)Menyatakan sebab
mengapa perlu hormat kepada ahli
keluarga.
(PM7.1.3) Menunjukkan sifat kasih
sayang kepada diri, keluarga dan
orang
disekelilingnya.
KREATIVITI
(KTI 1.2.3)Menghasilkan karya
kreatif yang mudah melalui
pelbagai aktiviti menggambar.
(KTI1.3.4)Menceritakan dan
mempamerkan hasil kerja sendiri.
(KTI1.1.5)Mewarnakan gambar
dalam ruang tertentu.
(KTI2.1.2)Menyanyikan lagu
dengan iringan muzik.
(KTI2.1.4)Menyanyikan sebutan
yang jelas.

Tunjang Fizikal Dan Estetika


Fizikal
(PFK 1.1.6)Menggunakan jari
untuk menggetel.
(PFK 1.1.10)Menggunakan
tangan untuk memintal.
(PFK 2.2.1)Membuat pergerakan
tangan arahan seperti
menghayun tangan.
(PFK 2.2.4)Menoleh kepala
secara perlahan kekiri dan
Tunjang Kemanusiaan
kekanan.
(KM2.1.2)Menceritakan salasilah
(PFK 2.2.7)Mengimbang badan
keluarga terdekat.
Tunjang Ketrampilan
dengan berdiri sebelah kaki.
(PSE1.1.3)Menyatakan
(PFK 5.2.1)Menyebut nama
sesuatu yang disukaidan
sendiri,nama ibu atau nama bapa
tidak RANCANGAN
disukai.
serta
nama prasekolah.
MINGGUAN TABIKA
PERPADUAN
FASA 3B BANDAR SEREMBAN SELATAN

MINGGU: KEDUA
06.02.2015
TUNJAN
G/
HARI
ISNIN

KOMUNIKASI
(BM1.1.5)
Mendengar lagu
dan cerita serta
memberi respon.
(BM3.1.5) Mengenal
pasti bentuk huruf
kecil a- z
(BI3.1.5) Name
letters of the
alphabet with
guidance
(BI3.2.2) Read
simple words

SELASA

RABU

CUTI

(BM2.1.2)
Berinteraksi secara
sopan dan
bertatasusila
dengan bimbingan
(BI3.2.3) Read
labels.
(BM3.2.1) Menyebut
huruf vokal
(BM3.2.2)
membunyikan huruf

TEMA: KELUARGA SAYA


SAINS DAN
TEKNOLOGI

FIZIKAL DAN
ESTETIKA

(ST6.3.1) Menyusun
objek mengikut
kreteria berikut :a.kecil ke besar
b.pendek ke panjang
c.Rendah ke tinggi
d.Nipis ke tebal.

TARIKH
KEROHANIAN,MO
RAL DAN SIKAP

: 02.02.2015 KEMANUSIAAN

KETRAMPI
LAN

(PI2.1.3)Menyataka
n cara menjaga
kebersihan
a)Tubuh badan
b)Pakaian)
Tempat
solat/ibadah

(ST7.1.5)
Memadankan angka 1
- 10 dengan bilangan
objek yang
Betul.
(ST7.1.6) Menyurih
angka 1 -10
SEMPENA

(ST2.1.2) Memerhati
dan mengenali bentuk
- benuk yang terdapat
dipersekitaran

HARI

THAIPUSAM

(PM7.1.3)
Menyatakan dan
menunjukkan sifat
kasih sayang
kepada diri sendiri,
keluarga dan orang
disekelilingnya
secara lisan dan
bukan lisan.

(PSE2.1.2)
Menyatakan
sesuatu
yang
disukai dan
tidak
disukai.

vokal
KHAMIS

(BI1.5.1) Listen to
and recite nursery
rhymes and action
songs.

(PFK2.2.4) Menoleh
kepala secara
perlahan ke kiri dan
ke kanan.

(PI1.2.2.)Menyebut
sifat wajib Allah
SWT
Wujud
Basar
Sama`

(KTI1.2.3)
Menghasilkan karya
kreaif yang mudah
melalui pelbagai
aktiviti menggambar.

(PM6.1.2)Menyatak
an dan
menunjukkan taat
dan hormat kepada
hali keluarga

(KTI1.3.4)
Menceritakan dan
mempamerkan
hasilk erja sendiri.

(PM6.2.3)
Menyatakan sebab
mengapa perlu
hormat kepada ahli
keluarga

(BI3.1.3) Recognise
small letter of the
alphabets
(BM4.2.1)Menulis
semula huruf kecil
dengan cara yang
betul.
JUMAAT

(BM2.1.2)
Berinteraksi secara
sopan dan
bertatasusila
dengan bimbingan
(BM4.2.3) Menulis
huruf besar dengan
cara yang betul
dengan bimbingan

(ST7.1.4)
Menggunakan bentuk
seperti titik untuk
mewkili bilangan objek
( use shape to
represent the number
of objects )

(KM2.1.2)
Menceritakan
salasilah keluarga
terdekat.