Anda di halaman 1dari 2

Bahagian a

1. Definisi konstruktivisme?ciri2 konstruktivisme.


2. Teori interaksi sosial Piaget
3. Perkembangan individu- pengolahan konkrit
4. Definisi kreativiti- mengikut lowernferd-unit kreativiti
5. Pembentukan individu kreatif-5 faktor asas oleh carl rogers
6. Warna asas- warna sekunder, warna terteir
7. Tindakbalas estetika- lowernferd- unit estetika
8. Kualiti literal- merujuk kepada apa?
9. Kesan aktiviti pend seni visual kpd pembangunan kognitif
10.
Aktiviti PSV mengutamakan apa?- faham tentang proses
11.
Tujuan kanak2 melukis?- meluahkan
12.
Pengalaman menggunakan alat dan bahan membantu
member latihan kepada aspek apa?
13.
Membuat simbol-peringkat umur brape hingga brape
14.
Gambar membuat binaan-pilih teknik yang digunakan
15.
Ciri2 rupa?
16.
Literasi bahasa mengikut Kodaly
17.
Kepentingan tarian kepada pembangunan individu dr aspek
apa?
18.
Definisi unsure dramatic
Bahagian b
1. Faktor yg mempengaruhi kebolehan kecerdasan kanak2
- persekitaran
- pengaruh rakan sebaya
2. jelaskan konsep relatifvisme dan objektivisme (m/s 15)
a. kepentingan mempelajari estetika
b. 2 cara bagaimana guru boleh mendedahkan pelajar kepada
pengalaman estetika
- lawatan
- berjumpa dengan tokoh
3. a. 3 kepentingan P&P PSV berdasarkan FPN
b. 2 sebab kenpa kanak2 berkarya
4. a. huraikan menggambar dengan teknik gurisan
- alat
- bahan
-teknik
b. bincangkan & senaraikan ciri2 portfolio PSV

Bahagian c
1. Bina langkah2 pengajaran bagaiman nk mengajar membuat topeng
- Set induksi-guru menerangkan langkah proses membuat topeng

- Guru membimbing.
2. Peranan guru bg meningkatkan kualiti P&P
- Guru sebagai fasilitator
- Guru sbg motivator
- Guru sbg penunjuk cara/pemudah cara
a. Huraikan jenis2 drama
b. Tulis skrip 1 babak drama
- Latar belakang
- Watak
- Muzik
- Dialog
3. a. Kepentingan memanaskan badan sblm melaksanakan aktiviti
c. bincangkan objektif pengajaran tarian di sekolah