Anda di halaman 1dari 2

Semester 1

1. WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN ASIA


2. WAJ 3102 ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 1
3. WAJ 3105 LITERASI NOMBOR
4. BMM 3101 PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BM SR
5. BMM 3117 KAEDAH PENGAJIAN BM SR
Semester 2
1. WAJ 3103 ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 2
2. WAJ 3104 LITERASI BAHASA
3. WAJ 3114 BIG
4. BMM 3103 PENTAKSIRAN BM SR
5. BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BM
Semester 3
1. WAJ 3106 HUBUNGAN ETNIK
2. WAJ 3114 BIG
3. EDU 3106 BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
4. BMM 3105 P&P BM BERBANTUKAN KOMPUTER
BMM 3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BM SR
5. PJM 3102 PENDIDIKAN JASMANI PERGERAKAN ASAS
Semester 4
1. WAJ 3114 BIG
2. BMM3107 PENGANTAR LINGUISTIK BM
3. BMM 3108 FONETIK DAN FONOLOGI BM
4. EDU 3105 TEKNOLOGI DLM P & P
5. PJM 3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI
6. WAJ 3112 KURIKULUM OLAHRAGA
Semester 5
1. WAJ 3114 BIG
2. BMM3109 MORFOLOGI BM
3. BMM 3110 SINTAKSIS BM
4. PJM 3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PJ
5. SJH 3103 KURIKULUM SEJARAH SR
Semester 6
1. WAJ 3114 BIG
2. BMM 3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BM
3. BMM 3112 SEJARAH BM, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN
4. PJM
5. SJH
Semester 7
1. WAJ 3107 SENI DALAM PENDIDIKAN

2.
3.
4.
5.

EDU 3108 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL


BMM 3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN 1 BM PEND. RENDAH (KAEDAH)
BMM 3114 KEBUDAYAAN MELAYU
SJH

Semester 8
1. EDU 3109 GURU DAN CABARAN SEMASA
2. BMM 3115 PENYELIDIKAN TINDAKAN 2 BM PEND. RENDAH
(PELAKSANAAN DAN PELAPORAN)
3. BMM 3116 GENRE KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BM
4. SJH
5. INT3101 INTERSHIP