Anda di halaman 1dari 7

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU ( BPPI )

NAMA MURID: NUR AQILAH BT. MOHD FAIDZAL


KONSTRUK

a
b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SARINGAN 1

KELAS: 2 USM

PENGUASAAN SARINGAN 1

MEMBACA

MENULIS

KUASAI

5/5
10 / 10
5/5
5/5
5/5
6/6
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/4
3/3

5/5
10/10
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/3
2/2

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TIDAK
MENGUASAI

TAHUN:2015

SARINGAN 2
MEMBACA

PENGUASAAN SARINGAN 2

MENULIS

KUASAI

TIDAK
MENGUASAI

PENGUASAAN
KESELURUHAN
KUASAI
TIDAK
MENGUASAI

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU ( BPPI )


NAMA MURID: ISMAWANIE HUSNA BT. ISMAIL
KONSTRUK

a
b
2

SARINGAN 1

KELAS: 2 USM

PENGUASAAN SARINGAN 1

MEMBACA

MENULIS

KUASAI

5/5
10 / 10
5/5

5/5
10/10
5/5

/
/
/

TIDAK
MENGUASAI

TAHUN:2015

SARINGAN 2
MEMBACA

MENULIS

PENGUASAAN SARINGAN 2
KUASAI

TIDAK
MENGUASAI

PENGUASAAN
KESELURUHAN
KUASAI
TIDAK
MENGUASAI

5/5
5/5
6/6
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/4
3/3

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/3
2/2

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU ( BPPI )


NAMA MURID:MUHAMMAD ABID B. AZMAN SHAH
KONSTRUK

a
b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SARINGAN 1

KELAS: 2 USM

PENGUASAAN SARINGAN 1

MEMBACA

MENULIS

KUASAI

5/5
10 / 10
5/5
5/5
5/5
6/6
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/4
3/3

5/5
10/10
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/3
2/2

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TIDAK
MENGUASAI

TAHUN:2015

SARINGAN 2
MEMBACA

MENULIS

PENGUASAAN SARINGAN 2
KUASAI

TIDAK
MENGUASAI

PENGUASAAN
KESELURUHAN
KUASAI
TIDAK
MENGUASAI

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU ( BPPI )


NAMA MURID: MUHAMMAD AKMAR RAHIMI B. JASNI
KONSTRUK

a
b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SARINGAN 1

KELAS: 2 USM

PENGUASAAN SARINGAN 1

MEMBACA

MENULIS

KUASAI

5/5
10 / 10
5/5
5/5
5/5
6/6
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/4
3/3

5/5
10/10
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/3
2/2

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TIDAK
MENGUASAI

TAHUN:2015

SARINGAN 2
MEMBACA

PENGUASAAN SARINGAN 2

MENULIS

KUASAI

TIDAK
MENGUASAI

PENGUASAAN
KESELURUHAN
KUASAI
TIDAK
MENGUASAI

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU ( BPPI )


NAMA MURID: NMUHAMMAD NUR FITRI B. ZAINI
KONSTRUK

SARINGAN 1
MEMBACA

MENULIS

KELAS: 2 USM

PENGUASAAN SARINGAN 1
KUASAI

TIDAK
MENGUASAI

TAHUN:2015

SARINGAN 2
MEMBACA

MENULIS

PENGUASAAN SARINGAN 2
KUASAI

TIDAK
MENGUASAI

PENGUASAAN
KESELURUHAN
KUASAI
TIDAK
MENGUASAI

a
b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5/5
10 / 10
5/5
5/5
5/5
6/6
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/4
3/3

5/5
10/10
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/3
2/2

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU ( BPPI )


NAMA MURID: MUHAMMAD ZAKHWAN B. ABDUL LATIF
KONSTRUK

a
b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SARINGAN 1

PENGUASAAN SARINGAN 1

MEMBACA

MENULIS

KUASAI

5/5
10 / 10
5/5
5/5
5/5
6/6
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/4

5/5
10/10
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/3

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TIDAK
MENGUASAI

KELAS: 2 USM
SARINGAN 2
MEMBACA

MENULIS

TAHUN:2015
PENGUASAAN SARINGAN 2
KUASAI

TIDAK
MENGUASAI

PENGUASAAN
KESELURUHAN
KUASAI
TIDAK
MENGUASAI

3/3

12

2/2

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU ( BPPI )


NAMA MURID: NIK MUHAMMAD ISMA ALIF B. NIK ISMAIL
KONSTRUK

a
b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SARINGAN 1

PENGUASAAN SARINGAN 1

MEMBACA

MENULIS

KUASAI

5/5
10 / 10
5/5
5/5
5/5
6/6
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/4
3/3

5/5
10/10
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/3
2/2

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TIDAK
MENGUASAI

KELAS: 2 USM
SARINGAN 2
MEMBACA

MENULIS

TAHUN:2015
PENGUASAAN SARINGAN 2
KUASAI

TIDAK
MENGUASAI

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU ( BPPI )


NAMA MURID: PUTRA KHAIR IKHWAN B. KHAIRUL MONAF

KELAS: 2 USM

TAHUN:2015

PENGUASAAN
KESELURUHAN
KUASAI
TIDAK
MENGUASAI

KONSTRUK

SARINGAN 1

PENGUASAAN SARINGAN 1

MEMBACA

MENULIS

KUASAI

5/5

5/5

TIDAK
MENGUASAI

SARINGAN 2
MEMBACA

MENULIS

PENGUASAAN SARINGAN 2
KUASAI

TIDAK
MENGUASAI

PENGUASAAN
KESELURUHAN
KUASAI
TIDAK
MENGUASAI

b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10 / 10
5/5
5/5
5/5
6/6
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/4
3/3

10/10
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/3
2/2

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Anda mungkin juga menyukai