Anda di halaman 1dari 2

Apel de proiect

PNDR 6.2
Sprijin pentru nfiin area de activit i neagricole n zone rurale
Obiective:
Crearea de noi activit i non agricole, n special, pentru fermierii de mici
dimensiuni sau membrii familiilor lor i n general, pentru micii ntreprinztori din mediul rural;
Diversificarea economiei rurale prin cre terea numrului de microntreprinderi i
ntreprinderi mici n sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor i crearea de locuri de munc n
spa iul rural;
ncurajarea men inerii i dezvoltrii activit ilor tradi ionale.;
Scopul : sprijinirea facilitrii diversificrii prin nfiin area
i dezvoltarea de
microntreprinderi i ntreprinderi mici n sectorul non-agricol din zonele rurale, n vederea unei
dezvoltri economice durabile, crerii de locuri de munc i reducerii srciei n spa iul rural.
Solicitani eligibili
Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spa iul rural, care i
diversific activitatea prin nfiin area unei activit i non-agricole pentru prima dat;
Micro-ntreprinderile i ntreprinderile mici din spa iul rural, care i propun
activit i non-agricole i care sunt ntreprinderi:
a.
nfiin ate n anul depunerii Cererii de finan are (start-up) pentru desf urare de
activit i non-agricole
sau
b.
existente care activeaz exclusiv n domeniul agricol i care vor desf ura
activit i non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pn la data aplicrii.
Condi ii eligibilitate
1.
Solicitantul trebuie s prezinte un Plan de Afacericare s con in cel pu in
elementele obligatorii prevzute de regulamentele de dezvoltare rural;
2.
Solicitantul trebuie s se ncadreze n categoria beneficiarilor eligibili;
3.
Investi ia trebuie s se ncadreze n cel pu in unul dintre tipurile de
activit isprijinite prin sub-msur;
4.
Sediul social i punctul/punctele de lucru trebuie s fie situate n spa iul rural;
5.
Activitatea va fi desf urat n spa iul rural;
6.
Cel pu in 80% din noii angaja i trebuie s aib domiciliul stabil n spa iul rural;
7. Solicitantul demonstreaz, naintea celei de-a doua tran e de plat, desf urarea de
activit i comerciale prinproduc ie comercializat sau activit i prestate, n procent de minim
30% din valoarea primei tran e de plat.
Valoarea alocaiei:
FINAN ARE NERAMBURSABIL 100 %
Sprijinul financiar este acordat pe o perioad de 5 ani i este n valoare de:
70.000 Euro/ proiect n cazul activit ilor productive, servicii medicale, sanitarveterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement i alimenta ie public.
50.000 Euro/ proiect n cazul altor activit i.
Sprijinul financiar este acordat sub form de prim n 2 trane, astfel:
Prima tran : 70% din cuantumul sprijinului la primirea Deciziei de Finan are;
A doua tran : 30% din cuantumul sprijinului n maxim 3 ani de la primirea decizie
de finan are;
SC CENTRUL DE ELABORARE PROIECTE UNIONALE SRL
Cm: Trgu Mure, P-a Victoriei nr. 36.
Tel./Fax: +40 265 233 028
E-mail: office@cepu.ro, web: www.cepu.ro

A doua tran se acord doar dac se constat c a fost implementat corect Planul de
Afaceri pn la acel moment
Criteriile de selec ie se vor stabili avnd n vedere principiile:
diversificrii activit ii agricole a fermierilor/membrilor gospodriei agricole ctr
activit i non agricole.
stimulrii activit ilor turistice n sensul prioritizrii activit ilor agroturistic
desf urate n zonele cu poten ial turistic ridicat/destina iiecoturistice/arii naturale protejate.
prioritizrii domeniului de activitate, n sensul prioritizrii activit ilor productiv
(inclusiv me te ugre ti) i a serviciilor primare pentru popula ie (servicii medicale, sociale,
sanitar-veterinare).
prioritizrii sectoarelor cu poten ial de cre tere (textile i pielrie, Industrii
creative i culturale, Activitati de servicii in tehnologia informa iei, agroturism, servicii pentru
popula ia din spa iul rural etc.).
ATEN IE!
Implementarea Planului de Afaceri trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data
deciziei de acordare a ajutorului.

SC CENTRUL DE ELABORARE PROIECTE UNIONALE SRL


Cm: Trgu Mure, P-a Victoriei nr. 36.
Tel./Fax: +40 265 233 028
E-mail: office@cepu.ro, web: www.cepu.ro