Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Tahunan 2007

Kelas Kemahiran al Quran (KKQ)Ting.2

Rancangan Pengajaran Tahun 2007


Kelas Kemahiran al Quran ( KKQ )
Tingkatan : 2
Penggal

Minggu
1

Tarikh
2/14/1

Tajuk

7/111/1

14/118/1

Slot 1 : Sifat-sifat tarannum Nahwand dan


penerapannya dalam surah al Waiqiah (Trm)
Slot 2 : Hazful Alif/Ithbatul Alif (Qrt)
: Mad Wajib Muttasil(Tjw)
Slot 3 : Hafaz ayat 4-6 Surah al Waqiah (Haf)
: Sejarah penulisan al Quran pada
zaman Rasulullah (saw) (Ulm)

21/125-1

28/11/2

4/28/2

Slot 1 : Peranan tarannum Nahwand dan


penerapannya dalam surah al Waiqiah (Trm)
Slot 2 : Idgham Kabir (Qrt)
Mad Jaiz Munfasil (Tjw)
Slot 3 : Hafazan ayat 7-9 al Waqiah (Haf)
: Sejarah penulisan al Quran pada
zaman Sahabat (Ulm)
Slot 1 : Penerapan harakat 1-2 Nahwand
dalam surah al Waqiah (Trm)
Slot 2 : Silah Mim Jama / Saktah(Qrt)
: Mad Silah Tawilah(Tjw)
Slot 3 : Hafazan ayat 10-12 surah al Waqiah (Haf)
: Sejarah Mashaf al Imam (Ulm)
Slot 1 : Penerapan harakat 1-2 Nahwand
dalam surah al Waqiah (Trm)
Slot 2 : Qasar / Tawassut / Isyba(Qrt)
: Mad Aridh Lissukun(Tjw)
Slot 3 : Hafaz ayat 13-14 surah al Waqiah (Haf)
: Tanzilul Quran:Hikmah penurunan
secara beransur-ansur(Ulm)

11/215/2
18/222/2

Catatan

Kelas Tambahan

Slot 1 : Taklimat pendedahan sukatan KKQ


Slot 2 : taranum Nahwand :
Pengenalan dan sejarahnya(Trm)
Slot 1 : Sifat-sifat taranum Nahwand (Trm)
Slot 2 : Tajwid al Qiraat As sabah (Qrt)
: Mad Asli/Tabie (Tjw)
Slot 3 : Ulumul Quran (ulm)
Hafaz ayat 1-3 Surah al Waqiah (Haf)

25/21/3

10

4/38/3

UJIAN BULANAN FEBRUARI

Slot 1 : Penerapan harakat 1-2 Nahwand


dalam surah al Waqiah (Trm)
Slot 2 : Ha al Kinayah (Qrt)
: Mad Lin(Tjw)
Slot 3 : Hikmah penurunan secara
beransur-ansur(Ulm)
:Hafaz ayat 15-17 surah surah al Waqiah(Haf)
Slot 1 : Penerapan harakat 3-4 Nahwand dalam surah
al Waqiah (Trm)
Slot 2 : Ra Tarqiq (Qrt)
: Tajwidul Azan Wal Iqamah(Tjw)
Slot 3 : Hafazan ayat 18-20 surah surah al Waqiah
: Asbabun Nuzul (Ulm)
Slot 1 : Penerapan harakat 3-4 Nahwand dalam surah
al Waqiah (Trm)
Slot 2 : Tathlithul Badal(Qrt)
: Tajwidul Azan Wal Iqamah(Tjw)
Slot 3 : Ulangkaji ayat 21-23 surah al Waqiah
: Pengenalan ayat Makkiyah (Ulm)
11/3-15/3/07 Cuti Pertengahan Penggal Pertama

fka2007

Rancangan Pengajaran Tahunan 2007


Kelas Kemahiran al Quran (KKQ)Ting.2

Penggal

Minggu

Tarikh

Tajuk

11

18/322/3

12

25/329/3

Slot 1 : Penerapan harakat 4-5 Nahwand


dalam surah al Waqiah (Trm)
Slot 2 : Lam at Taghliz (Qrt)
: Tajwidul Azan Wal Iqamah(Tjw)
Slot 3 : Ulangkaji ayat 24-26 surah
al Waqiah (Haf)
: Ayat Madaniah (Ulm)
Slot 1 : Penggabungan harakat 1-5
Nahwand dalam surah al Waqiah (Trm)

13

1/45/4

Catatan

Kelas
Tambahan

Slot 2 : Mad al Muttasil (Qrt)


: Rasm / Tajwid (ulangkaji)
Slot 3 : Ulangkaji ayat 27-29 surah
al Waqiah (Haf)
: Ulangkaji
Slot 1 : Pengenalan dan sejarah taranum
Rast /Penerapan harakat 1-2 Rast dalam
surah al Waqiah (Trm)
Slot 2 : Penerapan Qiaat as Sabah dalam
surah al Kafirun (Qrt)
: Rasm / Tajwid (ulangkaji)
Slot 3 : Hafaz ayat 30-32 surah al Waqiah
(Haf)

: Ulangkaji

14

6/412/4

Slot 1 : Sifat-sifat Taranum Rast / Penerapan harakat


3-4 Rast dalam surah al Waqiah (Trm)

15

15/419/4

16

22/426/4

17

29/43/5

Slot 2 : Penerapan Qiaat as Sabah dalam surah al


Kafirun
: Ulangkaji (Tjw)
Slot 3 : Hafaz ayat 33-35 surah al Waqiah
(Haf)
: Ulangkaji
11/4/07 Cuti Keputeraan Nabi Muhammad saw
Slot 1 : Peranan taranum Rast /
Penerapan harakat 4-5 Rast dalam surah al Waqiah
(Trm)
Slot 2 : Penerapan Qiaat as Sabah dalam surah al
Kafirun
Slot 3 : Hafaz ayat 36-38 surah al Waqiah (Haf)
: Ulangkaji
Slot 1 : Penggabungan harakat 1-5 Rast dalam surah
al Waqiah (Trm)
Slot 2 : Penerapan Qiaat as Sabah dalam surah al
Kafirun
Slot 3 : Hafaz ayat 39-41 surah al Waqiah
(Haf)
: Ulangkaji
Slot 1 : Penerapan harakat 1-2 Rast dalam surah al
Waqiah (Trm)
Slot 3 : Ulangkaji

18

6/510-5

Slot 1 : Penerapan harakat 3-4 Rast dalam


surah al Waqiah (Trm)
Slot 2 : Penerapan Qiaat as Sabah dalam surah

al Kafirun
: Tajwid / Rasm (ulangkaji)
Slot 3 : Hafaz

ayat 42-44 surah al Waqiah


(Haf)
: Ulangkaji

19
20

13/517/5
20/524/5

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

: Ulangkaji / latihtubi
Penerapan Qiaat as Sabah dalam
surah al Kafirun
: Tajwid / Rasm (ulangkaji)
Slot 1

Slot 2 :

Slot 3 : Ulangkaji
25/5-9/6/07 Cuti Pertengahan Tahun

fka2007

Rancangan Pengajaran Tahunan 2007


Kelas Kemahiran al Quran (KKQ)Ting.2

Penggal

Minggu

Tarikh

Tajuk

21

10/614/6

Slot 1 : Penerapan harakat 5-6 Rast dalam


surah al Waqiah (Trm)
Slot 2 : Penerapan Qiaat as Sabah dalam
surah al Nasr
: Tajwid / Rasm (ulangkaji)
Slot 3 : Hafaz ayat 45-47 surah al Waqiah(Haf)
: Ulangkaji

22

17/621/6

23

24/628/6

24

1/75/7

25

8/712/7

26
27

15/7-19/7

28

29/72/8

Slot 1 : Penggabungan harakat 1-6 Rast


dalam surah al Waqiah (Trm)
Slot 2 : Penerapan Qiaat as Sabah dalam
surah al Nasr
: Tajwid / Rasm (ulangkaji)
Slot 3 : Hafaz ayat 48-50 surah al Waqiah
(Haf)
: Ulangkaji
Slot 1 : Ulangkaji taranum Nahwand & Rast
Slot 2 : Ulangkaji (Tjw/Qrt)
Slot 3 : Ulangkaji (Ulm/Haf)
Slot 1 : Penerapan harakat 1-2 Rast dalam
surah Nuh (Trm)
Slot 2 : Penerapan Qiaat as Sabah dalam
surah al Nasr
: Tajwid / Rasm (ulangkaji)
Slot 3 : Hafaz ayat 51-53 surah al Waqiah
(Haf)
: Ulangkaji
Slot 1 : Penerapan harakat 3-4 Rast dalam
surah Nuh (Trm)
Slot 2 : Penerapan Qiaat as Sabah dalam
surah al Nasr
: Tajwid / Rasm (ulangkaji)
Slot 3 : Hafaz ayat 54-58 surah al Waqiah
(Haf)
: Ulangkaji
Ujian Bulanan Julai
Slot 1 : Penerapan harakat 5-6 Rast dalam
surah Nuh (Trm)
Slot 2 : Penerapan Qiaat as Sabah dalam
surah al Masad
Slot 3 : Hafaz ayat 59-62 surah al Waqiah
(Haf)
Slot 1 : Penggabungan harakat 1-6 Rast
dalam surah Nuh (Trm)
Slot 2 : Penerapan Qiaat as Sabah dalam
surah al Masad
: Tajwid / Rasm (ulangkaji)
Slot 3 : Hafaz ayat 63-65 surah al Waqiah(Haf)

29

5/89/8

30

12/816/8

22/726/7

Catatan

Kelas
tambahan

Slot 1 : Penggabungan harakat 1-6 Rast dalam surah


Nuh (Trm)
Slot 2 : Penerapan Qiaat as Sabah dalam surah al
Masad
: Tajwid / Rasm (ulangkaji)
Slot 3 : Hafaz ayat 66-68 surah al Waqiah(Haf)
Slot 1 : Menggabungkan taranum Bayati, Nahwand dan
Rast dalam surah al Waqiah
Slot 2 : Penerapan Qiaat as Sabah dalam surah al
Masad
: Tajwid / Rasm (ulangkaji)
Slot 3 : Hafaz ayat 69-71 surah al Waqiah(Haf)
17/8-25/8/07 Cuti Pertengahan Penggal Kedua

fka2007

Rancangan Pengajaran Tahunan 2007


Kelas Kemahiran al Quran (KKQ)Ting.2

31

26/830/8

32

2/96/9

33

9/913/9

34

16/920/9
23/927-9

35

36

30/104/10

37

7/1011/10

38

14/1018/10

39

21/1025/10

40

28/101/11

41

4/118/11

42

11/1115/11

Slot 1

: Ulangkaji

Slot 2

: Ulangkaji

Slot 3
Slot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 1
Slot 2
Slot 3

:
:
:
:
:
:
:

Slot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 1
Slot 2
Slot 3

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hafaz ayat 72-74 surah al Waqiah (Haf)

Ulangkaji
Ulangkaji
Hafaz ayat 75-77 surah al Waqiah(Haf)

Ulangkaji
Ulangkaji
Hafaz ayat 78-80 surah al Waqiah (Haf)
UJIAN BULANAN SEPTEMBER

Perbincangan soalan ujian


Ulangkaji
Ulangkaji
Hafaz ayat 81-83 surah al Waqiah
Ulangkaji
Ulangkaji
Hafaz ayat 84-86 surah al Waqiah
Ulangkaji
Ulangkaji
Hafaz ayat 87-89 surah al Waqia
Ulangkaji
Ulangkaji
Hafaz ayat 90-92 surah al Waqiah
Ulangkaji
Ulangkaji
Hafaz ayat 93-96surah al Waqiah
Peperiksaan Akhir Tahun

Slot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 1
Slot 2
Slot 3

:
:
:
:
:
:

Ulangkaji
Ulangkaji
Ulangkaji
Ulangkaji
Ulangkaji
Ulangkaji

CATATAN:
1. Penerangan singkatan :
Trm :
Taranum
Qrt
:
Qiraat
Tjw
:
Tajwid
Rasm :
Rasm Othmani
Haf
:
Hafazan
Ulm :
Ulumul Quran

fka2007

Anda mungkin juga menyukai