Anda di halaman 1dari 9

1.

PENGENALAN
Program ini merupakan satu platform bagi menyebar informasi terkini mengenai kesihatan
yang diusahakan oleh pihak sekolah bersama agensi-agensi terbabit kepada golongan
yang disasarkan iaitu pelajar dan warga sekolah. Ia juga dapat dilihat sebagai pemangkin
kepada amlan gaya hidup sihat yang sering diabaikan oleh masyarakat yang sememangnya
kurang prihatin dan mengambil berat mengenai kesihatan.
Para pelajar menjadi kumpulan sasaran memandangkan generasi inilah diharapkan dapat
menyebar maklumat tersebut kepada masyarakat di luar sekolah dan seterusnya dapat
mengubah amalan dan cara hidup ke arah yang lebih sihat. Amalan ini perlu dipupuk
sejak di bangku sekolah lagi.

1.1 KEMPEN JOM HIDUP SIHAT


Jom Hidup Sihat boleh

menjamin insan dan masyarakat hidup lebih sejahtera.

Amalan Jom Hidup Sihat menjurus kepada kebersihan diri, pemakanan yang
seimbang, senaman yang

konsisten ,mengelakkan stress dan konflik serta

menjauhi penyalahgunaan dadah.


1.2 TUJUAN PROGRAM
Program Kesihatan

dilaksanakan bagi menyokong hasrat Program Bersepadu

Sekolah Sihat dan Selamat (PBSS) bagi melahirkan "Generasi Berilmu, Sihat dan
Progresif melalui amalan Jom Hidup Sihat. Di samping itu ia bertujuan memberi
pengetahuan dan pendedahan mengenai aspek kesihatan kepada para pelajar serta
masyarakat di sekitar. Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek ini amatlah
wajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi muda
harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan

kesihatan dari

seawal usia di bangku sekolah . Kesedaran golongan ibu bapa juga amat penting
bagi memastikan amalan gaya hidup sihat dapat dimanfaatkan bermula dari rumah.
1.3 RASIONAL PROGRAM
Program Jom Hidup Sihat ini merupakan satu program kesihatan untuk semua
warga sekolah

demi melahirkan dan memupuk rasa tanggungjawab para

pelajar, guru dan seterusnya ibu bapa pelajar mengenai kepentingan penjagaan
kesihatan. Melalui program ceramah , kempen menderma darah dan pameran
kepada para pelajar akan dapat memupuk perasaan cintakan kesihatan.

1.4 MATLAMAT PROGRAM


Memastikan pelajar sentiasa berada pada tahap kesihatan yang memuaskan dari
segi fizikal. mental, rohani dan jasmani sewaktu menjalankan semua aktiviti di
sekolah. Mata bercahaya lahir dari minda yang cerdas,

1.5 OBJEKTIF PROGRAM

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelbagai agensi terlibat bagi


meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pencegahan kepada
murid, guru dan kakitangan sekolah terhadap kesihatan.

Menggembeling usaha dan tenaga pelbagai agensi bagi membina ketahanan dan jati
diri yang tinggi di kalangan pelajar dari segi fizikal, emosi, mental dan rohani
sebagai benteng untuk mengelakkan diri dari pelbagai ancaman gejala sosial
seperti peyalahgunaan dadah.

Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan


masyarakat sekolah bagi mencapai matlamat bersama.

Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kesihatan dengan


menerapkannya kepada para pelajar dan komuniti setempat.

Menanam kesedaran mengenai amalan gaya hidup sihat di kalangan pelajar


walau di mana mereka berada.

Memastikan para pelajar dapat belajar dalam keadaan sihat dan ceria ketika di
sekolah,

Membimbing para pelajar ke arah cintakan kehidupan yang bebas dari anasiranasir buruk seperti penyalahgunaan dadah.

2.0

Cadangan Carta Organisasi


2.1 AJK INDUK PROGRAM JOM HIDUP SIHAT

PENASIHAT
Pn. Noral Aishah Binti Harun

PENGERUSI
Pn. Norida Sabarina Bt Ahmad
NAIB PENGERUSI
Pn. Rusnani Bt Zakarya
SETIAUSAHA
En. Mohd Najib @ Mohd Hatta B Haji Saad
BENDAHARI
Pn Rodziah Bt Mat

En Zulkefle Baharum
En.Rozaidi Omar
Pn Roslina Zainol
En Normadiah Wagiman

Pn Zaiton Mohd Noor


Pn Zalina Othman
Pn Nini Liana Abd Ghani
Pn Azizah Bakar
Pn Siham Yusoff

2.2 AJK PELAKSANA PROGRAM JOM HIDUP SIHAT


PENAS1HAT
Pn. Noral Aishah Binti Harun
PENGERUSI
Pn. Norida Sabarina Bt Ahmad
NAIB PENGERUSI
Pn. Rusnani Bt Zakarya
SETIAUSAHA
En. Mohd Najib @ Mohd Hatta B Haji Saad
BENDAHAR1
Pn Rodziah Bt Mat
AHLI JAWATANKUASA
SAMBUTAN
Pn Hjh Munirah bt Othman
HADIAH
Cik Nurul Wahidah Muhammad
Cik Nur Mariamah Mohd Dazuki
SIARAYA
En Lee Hock Chan
Pengawas PA Sistem
JAMUAN
Pn Jamaliah bte Ab.Karim
Pn Duzaimah Kamarudin

URUSETIA
En.Zali bin Mat Yassin
Pn Jamaliah Ab.Karim
DOKUMENTASJ
Pn Khatirina Mat Shah
Pn. Umadevi A/P Marappan
PELANCARAN/BANNER
En Nor Hisham bin Zainuddin
En.Saiful Fadzli bin Mohamad

3.0

Cadangan Program
Program ini akan dijalankan selama 5 hari berturut-turut pada 13 hb Mei hingga 18 hb Mei
2014. Upacara perasmian akan dijalankan pada 13 hb Mei 2014 oleh Guru Besar.
Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan sepanjang program Jom Hidup Sihat:
Bil
1

Aktiviti yang Dirancang


Pameran kesihatan dan Anti Dadah
Ceramah dan Sidang Video Anti Dadah

Agensi /JK Pelaksana


Unit promosi AADK

Kuiz Kesihatan

Pertandingan Melukis dan Mewarna

Pemeriksaan Kesihatan Percuma untuk Guruguru & Staf


Kempen Menderma Darah

Panitia PJK dan Unit


Kesihatan
Unit Kesihatan dan Panitia
PSV
Hospital Daerah Kuala Muda

Hospital Sultan Abd Halim

3.1 Tentatif Program


Hari
Isnin
28.3.11

Masa
7.30-8.10

Acara
Pelancaran Program
Jom Hidup Sihat

Sasaran
Lokasi
Semua Murid Thn 3, Tapak
4&3
Perhimpunan

Selasa 10.30-2.00 Pameran Kesihatan dan Semua Murid


Anti Dadah.Ceramah
29.3.11
dan Sidang Video Anti
Dadah.

Dewan Sekolah

7.20-7.30 Kuiz Kesihatan


Semua murid.
Dewan Sekolah
Rabu
10.30-2.00
Pemeriksaan
Kesihatan
.Guru-guru
dan
Staf
30.3.11
Percuma
Khamis
31.3.11

10.0012.00

Kempen Menderma
Darah

Isnin - Masa PSV Pertandingan Melukis


Jumaat
dan Mewarna

4.0

Strategi Pelaksanaan / Aktiviti yang dirancang

Guru-guru dan Staf


Serta murid-murid

Dewan Sekolah

Murid Thn 1, 2 dan


3

Kelas

Mesyuarat Jawatankuasa
Persiapan untuk majlis pelancaran dan aktiviti
Majlis pelancaran
Aktiviti Minggu

Bil

Aktiviti

1.

Mesyuarat Jawatankuasa

13 Mei 14

GPK HEM

2.

- Penyediaan brosur /
pamplet / baner /
bahan penerbitan

13 Mei 14

Pn. Khatirina Mat


Shah

3.

Majlis Pelancaran

13 Mei 14

En Nor Hisham
Zainuddin

Semua murid
semasa
perhimpunan

Pn Jamaliah
Ab.Karim
Dan En. Zali Mat
Yassin

Semua murid

En Chong Nyong
Soon

Thn 3, 4 dan 5

4.

Aktiviti sepanjang
program:
i)
Pameran Kesihatan 13.5.14
dan Anti Dadah.
ii) Ceramah dan
Sidang Video Anti
Dadah
iii)

5.0

Kuiz Kesihatan

14 -30.5.14

Guru Penyelaras

iv)

Derma Darah

14.5.14

En Zali Mat
Yassin

v)

Pemeriksaan
kesihatan Percuma
Pertandingan
Melukis dan
Mewarna

15.5.14

En. Zali Mat


Yassin
Pn. Jamaliah
Ab,Karim

vi)

5.

Tarikh

Penyampaian Hadiah

15.5.14-17.5.14

18 Mei 14

ANGGARAN PERBELANJAAN

Cik Nurul
Wahidah

Sasaran
Semua AJK

Thn 1 dan 2
Guru-guru , staf
Dan muridmurid
Guru-guru &
Staf
Murid Thn
1.2.dan 3

5.1

Percetakan
- Kertas Lukisan

RM

20.00

- Cetakan Bahan Pertandingan ( Lukisan )

RM

20.00

- Banner Minggu Jom Hidup Sihat

RM 150.00
JUMLAH

5.2

5.3

Hadiah
- Pertandingan Melukis dan Mewarna

(RM 5.00 x 20)

RM

100.00

- Pertandingan Kuiz Kesihatan Thn1 dan 2

(RM 4.00 x 10)

RM

40.00

- Pertandingan Kuiz kesihatan Thn3, 4 & 5

(RM 4.00 x 10)

RM

40.00

- Cenderahati

(RM50.00 x 3)

RM

150.00

JUMLAH

RM

330.00

RM

100.00

RM

100.00

Jamuan
- Jamuan untuk tetamu
JUMLAH

5.4

Jumlah Perbelanjaan
Bil

PERBELANJAAN

JUMLAH

1.

Percetakan

RM

190.00

2.

Hadiah

RM

300.00

3.

Jamuan

RM

200.00

RM

690.00

JUMLAH BESAR

6.0

RM 190.00

SUMBER KEWANGAN

Bil.
1.

SUMBER KEWANGAN
Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan
JUMLAH

JUMLAH
RM

690.00

RM

690.00

7.0

PENUTUP
Diharapkan aktiviti Minggu Jom Hidup Sihat ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dan
dapat mencapai objektif yang diingini. Adalah diharapkan aktiviti-aktiviti sihat seperti ini
akan terus berkembang dan mendapat sambutan yang baik dari semua pihak demi kesedaran
untuk mencegah dan mengelakan penyakit. Semoga usaha murni ini mendapat sokongan dari
semua pihak dan memberi manfaat sepenuhnya kepada murid-murid khususnya.
Disediakan oleh,
Tarikh: 27 April 2014
..........
(EN. MOHD NAJIB @ MOHD HATTA B HAJI SAAD)
SK TAMAN RIA
Disemak oleh,

Tarikh:

........
(PN NORIDA SABARINA AHMAD)
GURU PENOLONG KANAN HEM

Disahkan oleh,
...
(PN NORAL AISHAH BT HARUN)
GURU BESAR SK TAMAN RIA

Tarikh: