Anda di halaman 1dari 4

PISMP 5F Kursus Pendidikan Kesihatan Pergigian 2015

Rancangan Pengajaran Harian

Kelas

: 3 Mutiara - Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

Mata Pelajaran : Pengurusan Kehidupan


Tarikh

: 1 April 2015

Masa

: 8.00 pagi hingga 8.30 pagi (30 minit)

Bilangan Murid : 5 orang

Tema

Bil.

Nama

Jenis masalah

Catatan

1.

Lee Yong Han

Sindrom Down

2.

Chan Yuen Ning

Slow Learner

3.

Taye Zhi Hui

Slow Learner

4.

Yong Jia Min

Hiperaktif

5.

Hii Siew Ling

Sindrom Down

Kesihatan

dan Kebersihan
Tajuk

: Makanan untuk kesihatan gigi

Standard Kandungan
2.1 Mengamalkan kebersihan diri

Standard Pembelajaran
2.1.2 Menjaga kebersihan
kesihatan gigi

dan

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
(i) menyenaraikan 3 daripada 5 jenis makanan berkhasiat untuk gigi.
(ii) menyenaraikan 3 daripada 5 jenis makanan yang akan merosakkan gigi.

Pengetahuan Sedia Ada:


(i) Murid biasa mengamalkan amalan kebersihan diri dalam kehidupan
seharian mereka.

Nilai

Berdikari,

kesungguhan,

bekerjasama,

kerajinan

dan

kebersihan
BBM

: Gambar tunggal, poster gigi, kad gambar, LCD, komputer

PISMP 5F Kursus Pendidikan Kesihatan Pergigian 2015

riba
Langkah/
Masa
Set Induksi

Isi Pelajaran
1. Gambar.

(5 minit)

Aktiviti

Catatan

1. Guru menunjukkan Terapi:


gambar.

- Pertuturan

2. Murid meneliti

2. Sesi soal jawab


dengan guru.
Soalan

gambar yang

Nilai:

ditunjukkan oleh

-Bekerjasama,

guru.

kerajinan, menjaga

3. Guru dan murid

a. Adakah murid-

bersoal jawab.

murid dalam

4. Murid dikehendaki

kebersihan

BBB:

gambar nampak

menunjukkan gigi

- Gambar tunggal,

gembira?

masing-masing.

komputer riba, LCD

b. Bagaimana

5. Guru kaitkan

mereka

soalan dengan

menunjukkan

pengajaran hari

perasaaan

tersebut.

gembira?
c. Apakah yang
ditunjukkan
apabila mereka
Langkah 1

senyum?
1. Poster gigi.

(10 minit)

1. Guru menunjukkan Terapi:


poster gigi.

- Pertuturan

2. Guru
menerangkan

Nilai:

poster.

-Bekerjasama

3. Guru dan murid


2. Sesi soal jawab

bersoal jawab.

BBB:

PISMP 5F Kursus Pendidikan Kesihatan Pergigian 2015

dengan murid.
Soalan
1. Mana gigi yang
murid inginkan?

4. Guru

- Poster, komputer,

menyenaraikan

riba, LCD, slide

makanan yang

power point

berkhasiat untuk
gigi yang cantik
5. Guru
menerangkan
makanan yang
akan merosakkan

Langkah 2

Aktiviti - melekatkan

(10 minit)

makanan pada kertas


mahjong

gigi.
1. Murid diberi kad
gambar.
2. Murid dikehendaki

Terapi:
- Motor kasar, Motor
halus

melekatkan jenis
makanan pada gigi Nilai:
yang sesuai.

-Kesungguhan

BBB:
Penutup

Kognitif

(5 minit)

1. Guru merumuskan
isi pelajaran

-Poster
Terapi:
-Pertuturan

dengan
menyatakan

Nilai

makanan

-Kebersihan

berkhasiat dan
tidak berkhasiat.
Sosial

2. Guru merumuskan
sikap murid
dengan memberi
dorongan dan

PISMP 5F Kursus Pendidikan Kesihatan Pergigian 2015

pujian.