Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH

71300
SEREMBAN

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.


Tel / Fax : 06 - 7923201
E-mel
: skjimah@yahoo.com

LAPORAN PANITIA PENDIDIKAN MORAL


KALI KEDUA 2014
1.0

PENDAHULUAN

Panitia Pendidikan Moral Sekolah Kebangsaan Jimah merupakan sebuah panitia yang
ditubuhkan bagi membantu dan melicinkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran subjek
Kemahiran Hidup. Dengan adanya panitia ini, segala program yang diatur dapat dilaksanakan
dan dirancang dengan baik sekali selari dengan kehendak kurikulum itu sendiri. Walaupun
subjek Kemahiran Hidup bukan subjek yang terkandung dalam UPSR, tetapi subjek ini
merupakan subjek yang penting dalam usaha meningkatkan sahsiah dan menyerlahkan disiplin
murid melalui projek-projek yang akan dilaksanakan.

2.0

PERJAWATAN PANITIA 2014

Pengerusi dan guru (tunggal) : Noorsharina binti Zahari

3.0

LAPORAN PRESTASI / POST MORTEM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013


NAMA MURID
Tharmila a/p Kannan
Jegathisvaran a/l Kannan

4.0

HALATUJU PANITIA

PENCAPAIAN BAND
BAND 2
BAND 2

4.1
Sasaran Panitia 2014
Didapati atas sebab kekangan bahasa pengantar dan bahasa ibunda murid, sasaran
untuk murid meningkat ke sukatan tahun 2 tidak tercapai pada tahun 2013. Adalah
diharapkan ulangan pembelajaran pada tahun 2014 akan mampu mendorong murid
untuk mencapai penguasaan kemahiran band yang lebih baik.

Pencapaian Band Tahun 2013 Kemahiran Moral


Kelas
Pep. Pertengahan Tahun
Pep. Akhir Tahun
Tahun 1/ Ppki
Band 3
Band 4

Bil.
1
4.2

Perancangan Strategik 2014

Mengikut perancangan strategic PPKI.

4.3

Strategi Peningkatan Prestasi Panitia Pendidikan Moral 2014


4.3.1 Melaksanakan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS), kriteria dan bentuk
4.3.2

pemarkahan akan dibincangkan kemudian.


Menetapkan sekurang-kurangnya 2 projek setahun untuk penilaian dan

4.3.3

akan dilaksanakan pada semester 1 dan semester 2.


Mengemaskini peralatan bahan bantu belajar dan meningkatkan hasil

4.3.4
4.3.5

projek murid.
Memperbanyakkan bahan bantu belajar.
Memperkenalkan sudut/ruang Pendidikan Moral di dalam kawasan
sekolah.

4.4

BIL.
1

Perancangan Panitia Pendidikan Moral 2014

CARTA GANT PERANCANGAN PANITIA PENDIDIKAN MORAL 2013


AKTIVITI
J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
Mesyuarat
panitia

kali

1,2,3&4
Mengemaskini

fail panitia
Mengemaskini

fail murid
Projek 1- buku

skrap
Projek

poster ala kolaj


Sudut/ruang

2-

pendidikan
7

moral
Minggu
pendidikan
moral
*Perancangan ini tertakluk kepada sebarang pindaan

4.5

Pembinaan Bahan Bantu Mengajar (BBM)

Bagi pembinaaan bahan, Panitia Pendidikan Moral bersetuju untuk menggunakan bahan
sedia ada serta membaikpulih bahan-bahan yang tidak boleh digunakan. Bagi
pembelian

baru,

semuanya

bergantung

kepada

kewangan

panitia

dan

akan

dibincangkan dengan pihak pentadbir sekolah.

5.0

PENUTUP

Panitia pendidikan moral berharap, pada tahun 2014 ini, semua murid dapat memanfaatkan
ilmu yang dipelajari untuk diguna dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Di samping itu,
diharapkan agar Panitia Pendidikan Moral akan membantu merapatkan jurang murid Islam dan
bukan Islam.

Disediakan oleh:

Disahkan oleh :

..

..

( NOORSHARINA BINTI ZAHARI )

( HISHAM BIN MOHAMED )

Ketua Panitia Pendidikan Moral

Guru Penolong Kanan 1

Sekolah Kebangsaan Jimah

Sekolah Kebangsaan Jimah

Anda mungkin juga menyukai