Anda di halaman 1dari 4

PEJABAT PELAJARAN DAERAH LAWAS

Aliran Kerja Head Count

BASE - LINE DATA (BLD)

TAKE - OFF VALUE (TOV)

EXPECTED TARGET RESULT (ETR)

OPERATIONAL TARGET INCREMENTAL (OTI)

ANALISIS PRESTASI MATA PELAJARAN

ANALISIS PRESTASI MURID

ANALISIS UJIAN

NEARMISS KUALITI

NEARMISS KUANTITI

10

MISMATCH

11

ANALISIS ITEM

12

TINDAK SUSUL

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN (SK)


GERAK GEMPUR :
TARIKH :
NO SOALAN

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

11

10 10

BIL. NAMA MURID

Taipkan "1" bagi jawapan betul atau "0" bagi jawapan salah
0

6
7
8
9
10
11

22
Bilangan Salah

43 44 45 46 47 48 49 50

BIL X

18

13

10

11

17

18

11