Anda di halaman 1dari 13

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK


UNITAR INTERNATIONAL UNIVERSITY

CADANGAN KERTAS KERJA


KEMBARA ILMU NADI UPSR
PERINGKAT SEKOLAH KEBANGSAAN WIRA JAA

TARIKH:
18 APRIL 2015 (SABTU)
OLEH:
Allan Bacelon anak Gunben
Setiausaha Program Kembara Ilmu Nadi UPSR
Sekolah Kebangsaan Wira Jaya, Kuching

1.0

PENGENALAN

Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan
1996, setiap mata pelajaran yang dipelajari menjadi mata pelajaran teras di semua sekolah
rendah dan menengah. Pendidikan berhasrat membina rasa bangga terhadap ilmu yang
mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada
semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan.
Untuk merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan melahirkan
insan yang seimbang dan harmonis, serta berketrampilan dalam berbahasa dan berkomunikasi,
maka kami sebagai generasi muda yang menyanjungi ilmu menganjurkan Kembara Ilmu Nadi
UPSR di Peringkat Sekolah.
2.0

MATLAMAT

Kembara Ilmu Nadi UPSR yang dianjurkan pada peringkat sekolah ini adalah untuk
membimbing dan mempertingkatkan pengetahuan serta mendedahkan keunikan ilmu dari
pelbagai aspek.
3.0

OBJEKTIF

3.1

Menjadikan pembelajaran sesuatu yang menyeronokkan dengan menyelitkan unsur


permainan.

3.2

Melibatkan murid secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan ilmu.

3.3

Membiasakan guru pelatih untuk melibatkan diri dalam penganjuran pelbagai jenis
aktiviti.

3.4

Menimbulkan minat dalam kalangan individu untuk menguasai ilmu asas.

4.0

RASIONAL
Sekolah menjadi wahana dalam usaha mendaulatkan dan memperkasakan insan dari

segi penyediaan ilmu. Lantaran itu, pelbagai aktiviti telah disediakan untuk menarik minta muridmurid agar lebih mahir berkomunikasi dan seterusnya melahirkan rasa cinta akan pembelajaran
seterusnya menerapkan pembelajaran sepanjang hayat.

5.0

6.0

TEMPAT, MASA, TARIKH

TEMPAT

SEKOLAH KEBANGSAAN WIRA JAYA

MASA

0800 - 1200

TARIKH

18 APRIL 2015

KUMPULAN SASARAN

Semua murid Tahun 6 SK WIRA JAYA.


TAHUN 6 MAJU

39 orang

TAHUN 6 BESTARI

40 orang

TAHUN 6 KREATIF

35 orang

TAHUN 6 PINTAR

42 orang

TAHUN 6 CERDAS

29 orang

JUMLAH

185 orang

7.0

AHLI JAWATANKUASA AKTIVITI KEMBARA ILMU NADI UPSR

Pengerusi

: Calvin anak Brian

Naib Pengerusi

: Diana Dindon anak Gandik

Setiausaha

: Allan Bacelon anak Gunben

Bendahari

: Elizebert Umang Timban

AJK
Peralatan

: Melma Flacilyna Igo

Kebersihan

Catherine Tenjun anak Juni


: Vivian Lee Sze Lei

Publisiti

Ngien Kie Kiek


: Stephanie Hii Sieu Zen

Protokol/Makanan

: Theresa Chermi Legak


Jashil Lahung Lau
Siti Nor Hafizatul binti Malek

Hadiah/Cenderhati

8.0

TENTATIF PROGRAM

Selasiah binti Kassim


: Clare anak Edmund

0800 0900

0900 1130
1130 - 1200

28 OGOS 2014 (KHAMIS)


Pendaftaran Peserta
Taklimat ringkas oleh fasilitator
Bacaan doa oleh saudara (pelajar Tahun 6 yang akan dipilih)
Senam Tari 1Malaysia
Program Kembaran Ilmu Nadi UPSR dimulakan
Ucapan majlis perasmian penutupan oleh Guru Besar SK Wira Jaya

Penyampaian hadiah kepada para peserta

Bersurai

9.0

PERANCANGAN AKTIVITI

Aktiviti ini akan dilaksanakan secara station game. Kami akan menyediakan 10 stesen
dan setiap stesen akan diwakili dua orang guru pelatih. Pasangan tersebut yang
bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti untuk stesen mereka sendiri. 10 aktiviti yang
akan dilaksanakan sepanjang berlangsungnya Kembara Ilmu Nadi UPSR ialah :NAMA GURU PELATIH
Allan Bacelon anak Gunben
Calvin anak Brian

AKTIVITI
Bahasa Malaysia (Penulisan)

Bil
1

Butiran
Melma
Flacilyna Igo
Catherine Tanjun anak Juni
Ajk Makanan
Diana Dindon anak Gandik
Elizebert Umang Timban
Clare anak Edmund

Ajk Cenderamata
Jacey anak Michael
Stephanie Hii Sieu Zen

Perbelanjaan
Bahasa
Malaysia (Pemahaman)
RM100.00
Hadiah 1
= RM 40.00
Sains
dan Teknologi (Sains)
Hadiah 2Dunia
= RM
30.00
Hadiah 3
= RM 30.00
Saguhati (7x2) = 1(14) x RM4.00
= RM56.00
Matematik
Cenderhati = RM35.00

Vivian Lee Sze Lei


Ngien Kie Kiek
Theresa
Chermi Legak
JUMLAH KESELURUHAN
Jashil Lahung Lau
Siti Nor Hafizatul binti Malek
Selasiah binti Kassim

Rujuk lampiran untuk maklumat pengisian aktiviti

10.0

ANGGARAN PERBELANJAAN

*Jumlah kutipan untuk setiap orang ialah RM 20.00

RM291
Bahasa Inggeris
RM300

11.0

PENUTUP

Semoga semua perancangan yang diatur mendapat pertimbangan dan kelulusan


daripada pihak tuan.

Disediakan oleh,
.........................................................................
(ALLAN BACELON ANAK GUNBEN)
Setiausaha Kembara Ilmu Nadi UPSR,
PISMP Bahasa Melayu Ambilan Januari 2012
Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang,
Kuching, Sarawak.

Disemak oleh,
....................................................................
(CALVIN ANAK BRIAN)
Pengerusi Kembara Ilmu Nadi UPSR,
PISMP Bahasa Melayu Ambilan Januari 2012
Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang,
Kuching, Sarawak.

Disah dan diluluskan oleh,


....................................................................
(ENCIK MD ISA BIN SUKI)
GURU BESAR,
Sekolah Kebangsaan Wira Jaya,
Kuching, Sarawak.

LAMPIRAN
SENARAI NAMA PELAKSANA PROGRAM
NAMA
1. Theresa Chermi Legak
2. Jashil Lahung Lau
3. Siti Nor Hafizatul binti Malek
4. Selasiah binti Kassim
5. Melma Flacilyna Igo
6. Catherine Tanjun anak Juni
7. Diana Dindon anak Gandik
8. Elizebert Umang Timban
9. Clare anak Edmund
10. Jacey anak Michael
11. Allan Bacelon anak Gunben
12. Calvin anak Brian
13. Stephanie Hii Sieu Zen
14. Vivian Lee Sze Lei
15. Ngien Kie Kiek

INSTITUSI
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
UNITAR INTERNATIONAL UNIVERSITY
UNITAR INTERNATIONAL UNIVERSITY
UNITAR INTERNATIONAL UNIVERSITY
UNITAR INTERNATIONAL UNIVERSITY
UNITAR INTERNATIONAL UNIVERSITY
UNITAR INTERNATIONAL UNIVERSITY
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS BATU LINTANG
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS BATU LINTANG
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS BATU LINTANG
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS BATU LINTANG
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS BATU LINTANG

BAHASA MALAYSIA (PEMAHAMAN)


MELMA FLACILYNA IGO
STESEN PERTAMA
Set Induksi:
Berpantun berpandukan teks yang diberi oleh guru. Seorang pelajar wakil kumpulan
akan berpantun dengan intonasi yang betul dan aksi.
Aktiviti:
1. Sinonim
2. Antonim
3. Kata Nama
Menyusun perkataan mengikut sinonim atau antonim.
Menyusun Kata Nama mengikut ayat yang diberikan.

DIANA DINDON ANAK GANDIK


STESEN KEDUA
Set Induksi :
Menyanyi lagu dengan sebutan yang betul. Lagu ditetapkan oleh guru.
Mendengar dan meneka tajuk lagu yang dimainkan

Aktiviti:
1. Ringkasan. Pelajar membuat ringkasan berdasarkan artikel yang diberi.
2. Bina ayat berdasarkan gambar yang diberi.
3. Membina dan menyusun ayat daripada perkataan yang diberikan oleh guru.

ACTIVITY: IDIOMS CHARADE (ENGLISH)

TOOLS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Basketballs / Any balls available (at least 4)


Basketball Net/Baskets (2)
Bell
List of Idioms
Table
Tape
Stopwatch (2)
Warning Cards (Yellow & Red)
Whistle

Instructions:
1. Each group is given 10 chances to score as many goals as they can.
2. Each goal scored by the group will be converted into 1 point. The points collected
later will be converted into the time for them to carry out the charade. 1 point will
equivalent to 5 seconds. (example, 5 goals = 5 points = 25 seconds)
3. The group leader or the representative from the group will pick an idiom from the
Idioms Box.
4. In a designated box, the group leader or rep will then act out the idiom for the group
members to guess.
5. Group members are allowed to guess within the time period and ring the bell when
they have the final answer, or until the time is up.
6. After the time is up, the teacher will blow the whistle to sign the time is up.
7. The group who succeed in guessing the idiom will be given the clue. The group who
fail will have to start all over again.
Rules:
1. Only 10 chances are provided per trial.
2. 1 point will earn the group 5 seconds; 5 points will 25 seconds.
3. Group members are allowed to guess only within the time period that they had
earned.
4. Group members are only allowed to press the bell for their final answer.
5. Any misconduct will be awarded with a yellow card for the first strike and a red
card for second offence. The group that receive the red card will be given a 5minute-time out. Below are the Dos and Donts:
a. No mouthing of the words.
b. Not allowed to describe the idioms with words, but sounds are allowed.
c. Not allowed to distract/disturb other group while playing the game.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (SAINS)


STESEN 1. (SECTION A)
1. Murid dikehendaki mencabut 10 soalan daripada bank soalan (kotak)

a. *soalan Sains UPSR bahagian A.


2. Jawab soalan tersebut dengan betul. Markah akan diberikan per-seoalan ( /5)
a. *seorang murid hanya dibenarkan menjawab 1 soalan sahaja. Bantuan
yang diberikan oleh rakan yang lain hanya dibenarkan 3 kali sahaja.
STESEN 2. (SECTION B)
1. Murid dikehendaki membuat eksperimen. (1 eksperimen sahaja)
2. Markah akan diberikan mengikut prosedur eksperimen dan hasil dapatan
daripada eksperimen, kerjasama antara ahli kumpulan.
3. Murid dikehendaki mencari 5 objek timbul dan 5 objek tenggelam.

BAHAN YANG DIPERLUKAN:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bekas lutsinar berisi air


5 bahan tenggelam
5 bahan timbul
Meja
Kerusi
Borang pemarkahan
Jam randik

MATEMATIK
STESEN 1
1. Setiap kumpulan akan diberikan cabutan satu penyataan masalah Matematik.
Setiap kumpulan hanya diberikan masa sebanyak 5 minit sahaja untuk

menyelesaikan masalah Matematik yang dicabut. Markah akan dikira


berdasarkan kriteria berikut.
a. kerjasama ahli kumpulan
b. ketepatan jawapan
c. rangka jawapan yang dibuat
d. masa yang diambil untuk menyelesaikan masalah.

STESEN 2
1. Setiap kumpulan dikehendaki untuk menghantar wakil kumpulan ke hadapan
untuk mendapatkan satu masalah Matematik.
2. Setelah masalah Matematik dicabut wakil kumpulan, ahli kumpulan yang lain
harus menggunakan kepantasan diri menggunakan bilangan tubuh kumpulan
yang ada untuk membuat penyelesaian masalah Matematik yang dicabut.
3. Sebagai contoh, masalah Matematik yang dicabut adalah 5 + 3 = 8, maka 5
orang akan dijadikan 5, dan 3 orang akan dijadikan 3, selebihnya akan menjadi
jawapan kepada permasalahan Matematik.
4. Kriteria pemarkahan akan diukur berdasarkan :
a. kepantasan
b. kerjasama ahli kumpulan
c. ketepatan jawapan
d. masa yang diambil untuk menyelesaikan masalah
e. kreativiti

BAHASA MALAYSIA (PENULISAN)


STESEN 1. (KARANGAN BERFORMAT)
1. Setiap kumpulan akan diberikan satu contoh karangan berformat yang berada
dalam keadaan tidak tersusun.
2. Setiap kumpulan dikehendaki mengenal pasti jenis karangan yang dicabut dan
menyusun semula ayat dalam karangan tersebut mengikut format yang dikenal
pasti.

3. Masa yang diberikan hanyalah 5 minit sahaja untuk setiap kumpulan untuk
menyelesaikan karangan dalam keadaan ayat yang tersusun.
4. Pemarkahan adalah berdasarkan kriteria berikut :
a. ketepatan format
b. kerjasama ahli kumpulan
c. kekemasan kerja

STESEN 2. (PEN PANJANG)


1. Setiap kumpulan akan diberikan petikan untuk disalin semula.
2. Petikan yang disalin semula haruslah menggunakan Pen Panjang yang direka
khas untuk mencari tulisan yang cantik.
3. Setiap ahli kumpulan harus menulis sekurang-kurang satu perkataan untuk
menghabiskan satu petikan.
4. Masa yang diberikan adalah bebas.
5. Markah akan dikira mengikut kriteria berikut :
a. masa yang diambil untuk melengkapkan petikan
b. kerjasama ahli kumpulan
c. kekemasan tulisan
d. kreativiti

Anda mungkin juga menyukai