Anda di halaman 1dari 4

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

: Pencapaian Prestasi Pengurusan Yang Cemerlang

Strategi

: Meningkatkan tahap pengurusan sekolah berasas kualiti

Nama Program / Projek

:Perkongsian pintar ibu bapa/NGO Homestay

Objektif Program / Projek:- Mengeratkan hubungan antara pelajar dengan pelajar dari
negara lain
-Memberi keyakinan kepada pelajar untuk bergaul mesra
dengan pelajar antarabangsa
Tanggungjawab

: Jawatankuasa Pengantarabangsaan/Ibu bapa angkat

Tempoh / Hari

: 6 hari 5 malam

Tempat

: SMK Dato Usman Awang/Rumah ibu bapa angkat

Sasaran

: Pelajar Tingkatan 2, 3 dan 4 melalui sistem pemilihan

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 2000.00


Sumber

: Sumbangan ibu bapa/penjaga

Jawatankuasa
Pentadbiran)

: Pengerusi : En. Rosman Bin Bachok (Pengetua)


Timb.

Pengerusi

Pn.

Hjh

Madiah

Binti

Jaafar

(PK

Naib Pengerusi 1 : Pn. Norhayati Binti Latip(PK HEM)


Naib Pengerusi 2 : Pn. Zalilah bt Ibrahim (PK Petang)
Kokurikulum)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Hjh Hasmah Binti Ibrahim(PK


Penyelaras : Pn. Nor Lila Binti Musiran
Pen penyelaras : Pn. Hjh. Sh. Mahani bt Syed A.Aziz
Setiausaha : Pn. Maskadar binti Baha @ Majidi
Bendahari : Pn. Yasotha a/p Arumugam
Ahli J/Kuasa : Pn. Tey Siew Chin
Pn. Hazlina bt Sooboh
Pn. Zahratun Aini bt Mohd Tanggali
Pn. Rekha a/p Manohan
En. Mat Fahadi b Mat Ali
Pn. Raja Sharina binti Raja Abdul Rashid
En. Faisal bin Rahman

Pn. Noor Ain binti Azamudin


Pn. Nik Farida binti Ismail
Pn. Norita Hasliza Binti Ahmad
Ringkasan Program

: Pelajar-pelajar antarabangsa dan sekolah akan menjalin


hubungan dengan lebih erat bersama Ibu bapa angkat

Langkah

Tanggungjawab

Tarikh
Jangkaan

Jawatankuasa
Pengantaraban
gsaan/Ibu bapa
angkat

Taklimat kepada yang terlibat


Mempromosikan program

Proses Kerja
Mesyuarat Jawatankuasa:

Lantikan J/Kuasa
Tetapkan tarikh
Anggaran kos
Agihan tugas

Pemilihan dalam kalangan


pelajar
- surat pemberitahuan kepada
ibu bapa
Memperolehi maklumat pelajarpelajar
Jepun
agar
dapat
menjalin hubungan dengan
pelajar sekolah
Menyerahkan
maklumat
keluarga angkat kepada pihak
Toyota City bagi keselamatan
pelajar Jepun
Taklimat kepada ibu bapa
angkat

KPI

Sasaran

7 Mei 15

Kertas
cadangan
diluluskan

PK PTD
PK KOKU
Penyelaras
Program
AJK
dalam
kalangan
guru
dan pelajar yang
terlibat

Penyelaras
program

11 Mei 15

AJK
yang
terlibat/ pelajarpelajar

08 Mei 15

Penerangan
program
disampaikan
Surat
makluman
diedarkan

Semua guru dan


murid/
Ibu bapa angkat
Ibu bapa
Pelajar

Penyelaras
program/
AJK
dalam kalangan
guru
dan
pelajar
yang
terlibat
Pentadbir/
Penyelaras
program

28 Mei 15 hingga
1 Jun 15

Siap
untuk
digunakan

Pelajar Jepun

30 21 Mei 15

Siap
untuk
digunakan

Ibu bapa angkat

Penyelaras
program/
AJK
dalam kalangan
guru
dan
pelajar
yang
terlibat

30 21 Mei 15

Keakuran
jadual

Ibu bapa angkat

Status
Pelan
Kontigensi

Langkah

Proses Kerja
Pelaksanaan program

Majlis perpisahan
8

Penilaian
mortem
9

program

dan

post

Tanggungjawab

Tarikh
Jangkaan

Penyelaras
program/
AJK
dalam kalangan
guru
dan
pelajar
yang
terlibat
Penyelaras
program/
AJK
dalam kalangan
guru
dan
pelajar
yang
terlibat
Penyelaras
program/
AJK
dalam kalangan
guru

Status
Pelan
Kontigensi

KPI

Sasaran

1 3 Jun 15

Keakuran
jadual

Semua
terlibat

yang

1 3 Jun 15

Keakuran
jadual

Semua
terlibat

yang

1 dan 3 Jun 15

Kajian
Keyakinan
Murid
- Pra
dan Post

Penyelaras
Program
AJK
dalam
kalangan
guru
dan pelajar yang
terlibat