Anda di halaman 1dari 11

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MENDAPAT

10
0

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


TAHUN 4
NAMA : ...................... KELAS : 4

BAHAGIAN A
Tiap-tiapsoalandiikutiolehempatpilihanjawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilihjawapan yang paling
tepat.
1. Semua pintu dan tingkap di dalam bengkel hendaklah dibuka supaya.
A. kerja kerja yang dilakukan dapat dilihat oleh murid lain.
B. keselamatan murid di dalam bengkel terjamin.
C. keadaan bengkel kelihatan lebih berseri
D. keadaan tempat kerja mempunyai bekalan udara dan cahaya yang mencukupi

2. Kemalangan atau kecederaan yg berlaku di dalam bengkel berpunca daripada perkara


perkara yang berikut, kecuali
A.bergurau di dalam bengkel
B. ingkar peraturan keselamatan
C. alatan tersusun kemas d atas meja
D. minyak tertumpah di atas lantai.
3

Antara alatan tangan di bawah ini, yang manakah playar muncung tirus?

4.

Apakah nama alatan tangan yang ditunjukkan di atas ?


A.

Gergaji tangan

B.

Gergaji puting

C.

Gergaji kecil

D.

Gergaji besi

5. Antara berikut alatan tangan yang manakah tidak digunakan untuk mengukur dan menanda ?
A.

Sesiku L

B.

Pembaris keluli

C.

Pisau penanda

D.

Gergaji puting

6.

Apakah nama alatan jahitan yang ditunjukkan dalam rajah di atas ?

A.

Gunting fabrik

B.

Benang

C.

Jarum tangan

D.

Penetas jahitan
2

7.

Apakah fungsi alatan jahitan yang ditunjukkan dalam rajah di atas ?


A.
B.
C.
D.

Menetapkan kedudukan fabrik


Mengambil ukuran fabrik
Menggunting fabrik
Membuka jahitan

8. Langkah pertama menghasilkan artikel ialah


A membuat pola
B membeli fabrik
C menjahit hiasan
D menggunting fabric
9. Bahan yang berikut merupakan alatan jahitan asas, kecuali
A jarum peniti
B gunting fabrik
C playar
D pita ukur
10. Antara berikut, alatan manakah yang tidak digunakan untuk aktiviti memotong dan
menebuk?
A Gergaji puting
B Gerudi tangan
C Gergaji lengkuas halus
D Kikir logam
11.

Antara alat tangan berikut yang manakah sesuai digunakan untuk memotong kayu yang kecil?

12

Berdasarkan rajah di bawah, alat tangan X yang digunakan ialah


A. Sesiku L
B. Gergaji puting
C. Gergaji tangan
D. Tukul kuku kambing
13. Antara berikut yang manakah tidak sepatutnya dilakukan semasa bekerja di dalam bengkel?
A. Pakai apron dan menutup rambut
B. Gulungkan baju yang berlengan panjang
C. Pakai selipar di dalam makmal
D. Tanggalkan tali leher
14. Antara pernyataan berikut yang manakah salah?
A. Tutup semua tingkap sebelum kamu meninggalkan bengkel
B. Labelkan semua alatan tangan
C. Gunakan alatan tangan yang tajam tanpa pengawasan guru
D. Keringkan tangan sebelum membuka suis elektrik
15

Membuat garis lurus


Mengukur jarak
Menanda jarak
Antara alat tangan berikut yang manakah fungsinya seperti di atas?
A. Tukul kuku kambing
B. Sesiku-L
C. Gergaji tangan
D. Pembaris
16 Antara media asas berikut yang manakah tidak boleh digunakan untuk melakar bentuk asas reka bentuk?
A. Pensel
B. Pensel warna
C. Pen
D. Berus cat

17. . Manakah antara padanan gambar yang berikut menunjukkan idea reka cipta yang asli?

. 18. Papan yang baik untuk digunakan mempunyai ciri ciri yang berikut kecuali..
A. cukup kering
B. tidak pecah
C. hujung retak
D. tidak bengkok

19 Berdasarkan gambar di atas, bilakah masa yang sesuai anda lakukan perkara seperti di atas?
A. Sebelum memulakan kerja
B. Setelah selesai membuat kerja
C. Semasa guru meninggalkan kelas
D. Setelah semua murid keluar dari bengkel

20 Berdasarkan gambar di atas, apakah yang mungkin akan berlaku?


A. Kerja dapat disiapkan dengan cepat
B. Alat tangan akan patah
C. Kemalangan atau kecederaan akan berlaku
D. Murid merasa gembira
21 alatan tangan yang sesuai disimpan dalam kotak alatan ialah
A gergaji
B senggerek
C tukul
D pemutar skru
22
A.
B.
C.
D.

Yang berikut adalah tujuan organisasi bengkel, kecuali


mengelakkan kemalangan.
menyiapkan kerja dengan cepat.
menentukan alatan tangan tersusun.
memastikan bengkel dalam keadaan bersih.

23 Apakah yang perlu dilakukan oleh murid sebelum memasuki bengkel?


a) Beratur dan bersedia untuk berebut masuk.
b) Masuk tanpa mendapat kebenaran.
c) Beratur di luar bengkel dengan senyap.
24 Playar muncung tirus digunakan untuk ______________.
B. mencengkam benda kerja
C. memutarkan skru
D. memegang benda-benda kecil
E. mengetuk paku
25 Apakah yang tidak terdapat dalam peti pertolongan cemas?
b) kain anduh
c) makanan
c) ubat iodin
d) gunting

26 Apakah punca utama berlakunya kemalangan di dalam bengkel?


A. Kecuaian murid.
B. Kesalahan susunan perabot.
C. kerosakan perkakas dan alatan.
D. Banyak terdapat alatan yang tajam.
27

Jari Aisyah terluka semasa menggunakan


gergaji

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang perlu dilakukan oleh Aisyah?


A.
B.
C.
D.

Memberitahu guru
Menjerit dengan kuat
Terus pergi ke klinik
Membuat panggilan kecemasan

28

Apakah tujuan menggunakan kayu reja semasa mencabut paku seperti yang ditunjukkan dalam
rajah di atas?
A.
Memudahkan paku dicabut
B.
Mengelakkan paku daripada bengkok
C.
Mengelakkan hulu tukul daripada patah
D.
Melindungi permukaan kayu daripada rosak
29 Susun langkah membuat projek kerja kayu di bawah ini mengikut urutan yang betul.
I Menanda dan mengukur kayu
II Memahami lukisan projek
III Melicinkan permukaan kayu
IV Memotong kayu mengikut saiz yang dikehandaki
A.
I, II, III dan IV
B.
III, II, I dan IV
C.
II, I, IV dan III
D.
II, IV, III dan I

30

Gergaji besi digunakan untuk memotong bahan daripada ___________.


a. getah
c) kayu
7

b. plastik

d) besi

31 Apakah yang perlu dilakukan sekiranya alatan tangan di dalam bengkel hilang?
A. Mendiamkan diri.
B. Menggantikan dengan alatan yang baru.
C. Melaporkan kehilangan alatan itu kepada guru.
D. Menyiasat siapa yang mengambil alatan itu
32

Menyemat pola pada fabrik dan menyemat kepingan fabrik sebelum menjahit
jelujur.Manakah antara alatan di bawah, mempunyai fungsi seperti yang dinyatakan di
atas?

33 Alatan jahitan yang ditunjukkan di atas adalah.


A. gunting kertas
B. gunting fabric
C. penetas jahitan
D. gunting kuku
34 . Antara yang berikut, manakah yang benar tentang pita ukur?
A. sukar dilipat
B. tidak mudah memberi
C. mempunyai nombor yang tidak jelas
D. kedua-dua hujungnya disalut kertas

35 Alatan manakah yang digunakan untuk menanggalkan jahitan mesin?


A. gunting
B. pisau lipat
C. jarum peniti
8

D. penetas jahitan
36 Jahitan yang serupa dengan jahitan mesin pada sebelah luar ialah jahitan _____
a)
kia
c) jelujur halus
b)
sembat
37.
a)
b)

_____________ berfungsi untuk menanggalkan mata jahitan.


Gunting fabrik
c) Penetas jahitan
Jarum
d) Pita ukur

38.
a)
b)

Alatan yang digunakan untuk menjahit fabrik ialah ______________.


pita ukur
c) jarum tangan
jarum peniti

39
a)
b)

Alatan yang digunakan untuk menjahit adalah seperti berikut kecuali


jarum
c) pisau
jarum peniti
d) gunting fabric

40
a)
b)

Jahitan ___________ digunakan untuk memula dan mematikan jahitan.


kia
c) jelujur
sembat

BAHAGIAN B
A. Lengkapkanjadual di bawahberkaitandenganstrukturorganisasibengkel.
9

GM
2
K
Ue
.
U
Rn
M
Uu
P
U
t
L
u
A
p
N
s
A
u
i
s
B Padankan kelengkapan jahitan yang berikut dengan fungsinya.

(10 Markah)

DISEDIAKAN OLEH,
..
(MOHD HISSYAMMUDIN B ABD MALEK)
10

Guru RBT Th 4

DISAHKAN OLEH,

(TN HJ NOOR ZAHARIL EHSAN AMIR )


Guru Penolong Kanan 1,
Sk Seri Mendapat

SilaAmbilPerhatianKemajuanPelajaranAnak
Tuan / Puan
Telahdiambilingatan / perhatian

11