Anda di halaman 1dari 2

012

BAHAGIAN B
{ 30 markah }
{ Masa yang dicadangkan : 40 minit }

Pilih satu daripada tajuk di bawah dan tulis satu karangan yang panjangnya
tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

1. Ketika kamu sedang menunggang basikal ke sekolah, kamu ternampak


seorang warga emas terjatuh semasa melintas jalan.
Ceritakan usaha usaha yang kamu lakukan untuk membantu warga
emas itu.
ATAU

2. Semasa kamu menyertai kejohanan olahraga peringkat sekolah, kamu


telah bertemu semula dengan seorang rakan lama kamu. Kamu
berbual-bual dengannya tentang kepentingan menyertai aktiviti
kokurikulum.
Tulis perbualan kamu itu selengkapnya.

ATAU

3. Sekolah kamu telah mengadakan sambutan Hari Kanak kanak


peringkat sekolah. Sebagai Setiausaha Hari Kanak kanak, kamu
dikehendaki menulis laporan tentang sambutan hari itu.
Tulis laporan kamu itu selengkapnya.