Anda di halaman 1dari 1

B5D3E

1
BORANG PENGESAHAN
PELAJAR MENYERTAI AKTIVITI PERINGKAT SEKOLAH / KOMUNITI
SETEMPAT YANG DAPAT MENINGKATKAN KESEDARAN TERHADAP
PENJAGAAN ALAM SEKITAR
Adalah saya No. Kad
Pengenalan ..
Tingkatan .. telah menyertai aktiviti / program

.
Pada dibawah kelolaan
.
Ulasan pihak pengelola :

.
Tandatangan pelajar:
Guru :

Tandatangan pengelola :

..

(
)
(
)
Tarikh:
Tarikh:

Tandatangan

)
Tarikh:

Anda mungkin juga menyukai