Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT HAJI

AMAN
34300 BAGAN SERAI, PERAK

CURRICULUM VITAE
Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT HAJI AMAN
Daerah : KERIAN
Negeri : PERAK

1.

BUTIR PERIBADI

1.1

Nama Seperti Dalam Kad Pengenalan :

1.2

Nombor Kad Pengenalan : (a) Lama :________________

1.3

Tarikh Lahir :

1.4

Taraf Perkahwinan :

1.5

Nama Waris Terdekat :

1.6

Alamat Rumah / Tetap :

1.7

No. Telefon : (R) _______________

1.8

Emel :

2.

BUTIR PERKHIDMATAN

2.1

Nombor Fail Peribadi JPS :

2.2

Skim Perkhidmatan : SISWAZAH

2.3

Tarikh Lantikan Pertama : 16 OGOS 2010

2.4

Tarikh Pengesahan Lantikan Pertama : 21 OKTOBER 2011

2.5

Tarikh Lantikan ke Jawatan Hakiki Sekarang : 16 OGOS 2010

2.6

Tarikh Pengesahan Jawatan Hakiki Sekarang : 21 OKTOBER 2011

2.7

Tarikh Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang : _____________

2.8

Tarikh Pengesahan Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang : ______________

2.9

Gelaran Jawatan Sekarang : PPP DG41

2.10

Tarikh Bersara : 23 OGOS 2044

3.

KELULUSAN AKADEMIK
Bil.
1
2
3

b) Baru :

Jantina (L/P) :

(Hubungan)

H/P)

Gred Hakiki : DG41

Kelulusan Akademik
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN
DIPLOMA KEJURUTERAAN KECEMASAN DAN KESELAMATAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Tahun
2009
2005
2001

4.

KELULUSAN IKHTISAS
Bil.
1

5.

Nama Institusi / Jabatan dan Lokasi


(Bandar atau Luar Bandar)

Tempoh (Dari
Hingga)

Jawatan

SILA TANDAKAN () PADA RUANG BERKENAAN MENGENAI TAHAP PENGETAHUAN


TENTANG KOMPUTER
Perkara

Tidak Tahu

Tahu
Sedikit

Tahu
Sederhana

Pemprosesan Perkataan
(Word Processing)
Pangkalan Data
(Data Base)
Lembaran Kerja
(Spread Sheet)
Persembahan Menggunakan
Komputer (Power Point)
Aplikasi Internet

7.

Tahun
2009

PENGALAMAN BERTUGAS SEJAK MULA BERKHIDMAT SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN


PENDIDIKAN
Bil.

6.

Kelulusan Ikhtisas
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

Mahir
/

/
/
/
/

NYATAKAN KESATUAN / PERTUBUHAN / PERSATUAN YANG DISERTAI


Bil.
1

Kesatuan / Pertubuhan / Persatuan


KESATUAN GURU-GURU MELAYU
MALAYSIA BARAT (KGGMMB)

Tugas & Peringkat


AHLI

Tahun
2011
SEKARANG