Anda di halaman 1dari 20

LAMAN UTAMA

MARI BELAJAR

BIODATA

PENGENALAN

MAJU SAINS

SOALAN

VIDEO

PENGHARGAAN

MAJU SAINS MAJU


NEGARA

BIODATA

Norshabarina Bt Isa
8901079-08-5460
PISMP Bahasa Melayu/ Pend. Jasmani/
Pend. Sivik & Kewarganegaraan

PENGENALAN
Maju Sains Maju Negara merupakan
salah satu topik yang akan
dipersembahkan. Kemajuan Sains
dan Teknologi telah memabawa
negara ke mata dunia.Oleh itu
kemajuan ini amat dititik beratkan
supaya negara dapat menhasilkan
pelajar yang cemerlang,gemilang
dan terbilang.

MAJU SAINS MAJU NEGARA

KAPAL

JET PEJUANG

KERETA

SATELIT

KEMAJUAN
NEGARA
BOT
KOMPUTER

Baca dan fahami teks di bawah


Program Angkasawan
Malaysia telah mula dirangka
dengan matlamat untuk
menghantar dua orang
astronout ke angkasa
lepas.Proses pemilihan dua
orang rakyat Malaysia sebagai
asronaut pertama negara
mesti dilakukan dengan
seberapa segera.Tindakan ini
bertujuan untuk memastikan
rancangan menghantar
mereka ke angkasa lepas
pada Oktober 2007 berjalan
mengikut jadual.

Menurut Datuk Dr.Mazlan


Othman,Ketua Pengarah
Agensi Angkasa Lepas,dua
orang rakyat Malaysia yang
dipilih nanti mestilah
memenuhi beberapa
kriteria.Antara kriteria
tersebut termasuklah
peserta yang terpilih perlu
menjalani latihan selama
dua tahun di Rusia.

Daripada 3700 orang calon


yang membuat
permohonan ,hanya 30 orang
yang layak untuk ditemu
duga.Mereka yang dipilih
untuk ditemu duga pula
mestilah memenuhi syaratsyarat tertentu seperti
dapat menamatkan larian
sejauh 3.5 kilometer dalam
masa 20 minit.Peserta juga
perlu berkebolehan
bertutur dalam bahasa
Rusia dengan fasih,lulus
ujian kecerdasan di samping
dapat menguasai bidang ilmu
Astronomi dan Sains.

Hal ini penting kerana


mereka perlu menjalankan
penyelidikan ketika berada di
angkasa lepas nanti.
Selain itu,para peserta juga
dikehendaki melepasi tahap
ujian yang ketat dari segi
fizikal dan mental.Peserta
juga mesti mampu mengawal
emosi dalam pelbagai
situasi.Setelah berjaya
mengharungi segala cabaran
yang telah di tetapkan,dua
orang peserta dipilih untuk
menjadi astronaut Malaysia.

PERINDUSTRIAN
CONTOH
PERHUBUNGAN

-KERETA

CONTOH

PERTANIAN
CONTOH
-JENTERA PENUAI

-LEBUH RAYA

KESIHATAN
PENDIDIKAN
CONTOH
-PENGGUNAAN
KOMPUTER

KEMAJUAN
SAINS
DAN
TEKNOLOG
I
KOMUNIKASI
CONTOH
-SIDANG VIDEO

CONTOH
-TELEPERUBATAN

PERTAHANAN
CONTOH
-JET PERJUANG

1.Berapa orang ahli astronout yang


akan dihantar ke angkasa lepas dalam
program Angkasawan Malaysia?
A. Seorang
B. Dua orang
C. Tiga orang

2. Dimanakah ahli astronout


tersebut akan menjalani latihan?
A. Indonesia
B. Malaysia
C. Rusia

3. Contoh kemajuan sains dan


teknologi dari sektor pertanian ialah?
A.Komputer
B.Jentera penuai
C.Kereta

4. Antara contoh bukan kemajuan negara ialah ?


A. Kereta
B. Hujan Asid
C. Satelit

5. Contoh kemajuan Sains dan Teknologi dari sektor pertahanan ialah?


A. Sidang Video
B. Telefon
C. Jet Pejuang

Soalan struktur
6. Anda dikehendakai mengemukakan
pendapat tentang sumbangan sains
dan teknologi dalam kehidupan
seharian.
(Jawapan pelbagai daripada pelajar)
(5m)

MARI BERGEMBIRA
MENONTON VIDEO

KLIK SINI

PENGHARGAAN
Sekalung budi saya ucapkan kepada
Jabatan Pengajian Bahasa Melayu,
pensyarah pembimbing, En. Zakaria
Bin Hasbullah, sahabat seperjuangan,
serta semua yang terlibat dalam
menjayakan tugasan ini sama ada
yang teribat secara langsung
mahupun secara tidak langsung.
Semoga Allah merahmati kalian