Anda di halaman 1dari 1

SYAIR TEKNOLOGI TERAS WARISAN

Masa berlalu ditelan zaman,


Usaha yang murni harus diteruskan,
Usah biarkan kita ketinggalan,
Agar tercapai segenap impian.
Zaman ini era pembangunan,
Sains dan teknologi menuju kemajuaan,
Untuk manusia merubah pendirian,
Agar semua dapat kesenangan.
Kemajuan diberi harus difikirkan,
Janganlah nanti kita diperdayakan,
Pelbagai kaedah hasil diciptakan ,
Untuk kemudahan dan kemakmuran.
Manusia diberi akal dan nyawa,
Mestilah bijak menggunakannya,
Agar membangun sengenap maya,
Bersyukurlah kita kepada yang esa.