Anda di halaman 1dari 1

LEMBARAN KERJA

Anda dikehendaki menulis sebuah karangan bertajuk Kekuatan dan Kelemahan Sains
Teknologi dalam kehidupan. Panjang karangan hendaklah antara 50-100 patah
perkataan.