Anda di halaman 1dari 3

1. Dalam Zaman Logam peralatan seperti besi telah dihasilkan.

Apakah kesan penting


daripada penemuan ini?.

A. Senjata lebih tajam dan canggih dicipta


B. Mata wang telah digunakan dalam perdagangan
C. Logam menjadi harta kekayaan setiap orang ketika itu
D. Peralatan pertaniaan yang lebih canggih dan tahan lama di cipta

2. Antara senarai di bawah yang manakah merupakan ciri-ciri tamadun?

I. Pertempatan nomad
II. Pengkhususan pekerjaan
III. Bahasa dan Sistem tulisan
IV. Teknologi dan peralatan perang yang canggih

A. I dan II
B. II dan III
C. I, II dan III
D. II, III dan IV

Hieroglif

Cunieform

Ideogram

3. Apakah persamaan istilah-istilah di atas?

A. Agama awal manusia


B. Bahasa awal manusia
C. Bentuk kesenian awal manusia
D. Sistem tulisan awal yang digunakan manusia

4. Mengapakah kebanyakan tamadun awal dunia bermula di lembah sungai?

I. Tanah subur untuk pertanian


II. Terlindung daripada ancaman musuh
III. Mudah mendapatkan air dan makanan
IV. Urusan perhubungan dan pengangkutan senang dijalankan
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

5. Dalam tamadun Mesopotamia hasil seni binaan mereka yang hebat dikenali sebagai
Ziggurat. Apakah fungsi-fungsi Ziggurat?

I. Pusat ibadat
II. Pusat perdagangan
III. Pusat latihan ketenteraan
IV. Pusat penyimpanan khazanah negara
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

Bukti sejarah menunjukkan wanita memainkan peranan


penting dalam tamadun Mesir Purba.

6. Apakah bukti kebenaran kenyataan di atas?

A. Wanita diharamkan menjadi hamba


B. Wanita perna dilantik sebagai Firaun
C. Wanita boleh menjadi pembesar kerajaan
D. Kerajaan menitik beratkan kebajikan kaum wanita

Algebra

Geometri

Astronomi

7. Bagaimanakah orang mesir purba menggunakan ilmu-ilmu di atas untuk menjaga


kepentingan dan keselamatan mereka?
A. Mengawal banjir sungai Nil
B. Menambah kekerapan hujan
C. Mengurangkan kepanasan suhu harian
D. Menentukan masa berlakunya gempa bumi

8. Golongan artisan mempunyai keistimewaan dalam kalangan tamadun Indus.Apakah


keistimewaan itu?

A. Pemimpin upacara keagamaan


B. Terlibat dalam penulisan karya sastera
C. Merupakan golongan pembesar kerajaan
D. Mahir dalam penghasilan barangan logam dan tembikar

Patung proto-siva

9. Mengapakah penemuan patung di atas dianggap penting dalam tamadun Indus?

A. Masyarakat Indus mahir dalam seni ukir


B. Masyarakat Indus mempunyai amalan agama
C. Kepercayaan masyarakat patung mempunyai kuasa ajaib
D. Menggambarkan kekuatan institusi beraja dalam tamadun Indus

10. Antara berikut, yang manakah fungsi golongan hamba dalam Dinasti Shang?

I. Menjadi buruh paksa


II. Dijadikan tentera paksa
III. Sebagai pembantu istana diraja
IV. Korban dalam upacara penyembahan

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV