Anda di halaman 1dari 2

1.

Mengapakah Bandar Anyang semasa Dinasti Shang dilengkapkan dengan binaaan


tembok yang tinggi?
a. Untuk mengawal jumlah penduduk
b. Untuk menghalang serangan musuh
c. Untuk memudahkan urusan pentadbiran
d. Untuk mengelakkan kemusnahan disebabkan banjir

Pada tahun 3200 S.M., semua nome di


mesir telah disatukan menjadi sebuah
kerajaan

2. Firaun manakah yang Berjaya melaksanakan perkara di atas?


a. Ramses
b. Menes
c. Tuntankhamun II
d. Djoser

Bukti sejarah menunjukkan peranan


wanita sangat penting dalam tamadun
Mesir Purba.

3. Apakah bukti yang membenarkan pernyataan di atas?


a. Wanita boleh menjadi pembesar kerajaan
b. Wanita pernah dilantik sebagai firaun
c. Wanita diharamkan menjadi hamba
d. Kerajaan menitikberatkan kebajikan kaum wanita
Cap Mohor buatan Lembah Indus pernah
ditemui di Mesopotamia

4. Apakah yang dapat dibuktikan melalui penemuan diatas?


a. Lembah Indus pernah dikuasai oleh Mesopotami
b. Hubungan dagan wujud antara kedua-dua tempat
c. Masyarakat lembah Indus mahir dalam bidang seni
d. Kedua-dua tempat pernah diperintah oleh kerajaan yang sama

Hieroglif
Cunieform
Ideogram

5. Apakah persamaan istilah-istilah di atas?


a. Agama awal yang dianuti oleh manusia
b. Bahasa awal manusia
c. System tulisan awal manusia
d. Bentuk kesenian awal manusia

6. Pernyataan yang manakah benar tentang kod Undang-Undang Hammurabi?


I. Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi
II. Undang-undang ini ditulis dalam sebuah buku khas
III. Hukuman berdasarkan kesalahan yang dilakukan
IV. Hukuman berbeza mengikut susun lapis masyarakat

a.