Anda di halaman 1dari 2

1. Pada peringkat awal manusia sangat berpegang kepada amalan animisme.

Apakah yang
dimaksudkan engan konsep animisme?

A. Mempercayai kuasa gahib yang menguasai alam sekeliling

B. Mempercayai raja yang memerintah tanpa ragu-ragu

C. Sanggup berkorban demi kepentingan raja dan masyarakatnya

D. Kepercayaan bahawa terdapat banyak tuhan di dunia ini.

Tanah diantara dua


sungai

2. Pernyataan di atas merujuk lokasi tamadun Mesopotamia. Dua sungai yang dimaksudkan itu
ialah.

a) Sungai Tigris

b) Sungai Euphrates

c) Sungai Nil

d) Sungai Ganges

a) I dan ii

b) Ii dan iii

c) Iii dan iv

d) I dan iv

3. Dalam sistem susun lapis masyarakat golongan yang biasanya berada pada lapisan kedua?

a) Raja

b) Pembesar

c) Rakyat biasa

d) Hamba

4. Antara berikut yang manakah benar tentang sistem pemerintahan teokrasi yang di amalkan di
Mesopotamia?

a) Raja dianggap ebagai Tuhan


b) Taraf raja dan rakyat adalah sama

c) Rakyat mempunyai kuasa untuk melantik raja

d) Raja dipilih berdasarkan keistimewaan yang ada padanya.

5. Apakah sumbangan utama Sungai Nil terhadap perkembangan tamadun Mesir Purba?

a) Memajukan perdagangan

b) Menyuburkan tanah pertanian

c) Menjadi bentang penghalang serangan musuh

d) Memudahkan pelawat mengunjungi negara itu.

6. Golongan manakah yang berada pada lapisan paling atas dalam sistem masyarakat tamadun
indus

a) Raja

b) Pembesar

c) Pendeta

d) Bangsawan