Anda di halaman 1dari 10

TT00503

Penilaian dalam Pendidikan


JSU dan Item-item

• Abd. Jainuddin Edie


• Masnih
• Garung AK Malo
• Melvis
• Herwin Ronny Bin Simbun
Tahap taksonomi

Pengetahuan Kefahama Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Jumlah


n
Subtopik Pemberatan 20% (6 30% (9 30% (9 20% (6 0% 0%
soalan) soalan) soalan) soalan)
Pengenalan 10% 1 1 0 1 3

Makna Tamadun 10% 1 2 0 0 0 0 3

Ciri-ciri tamadun 23.33% 1 3 2 1 0 0 7

Proses 56.67% 3 3 7 4 0 0 17
pembentukan
tamadun

Jumlah 100% 6 9 9 6 0 0 30
Tahap taksonomi

Pengetahuan Kefahama Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Jumlah


n
Subtopik Pemberatan 25% 25% 50%

Pengenalan 0

Makna Tamadun 0

Ciri-ciri tamadun 50% 1 (a) 1 (b), 2

Proses 50% 2 (a) 2(b) 2


pembentukan
tamadun

Jumlah 100% 1 1 2 4
Golongan manakah yang berada pada lapisan
paling atas dalam sistem masyarakat tamadun
indus
A.Raja.
B. Pendeta
C. Pembesar
D Bangsawan

Aras : Aras pengetahuan


Sebab : soalan ini mengkehendaki calon
mengimbas kembali susun lapis masyarakat
tamadun indus.
Pada peringkat awal manusia sangat berpegang kepada
amalan animisme. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep
animisme?

A. Mempercayai raja yang memerintah tanpa ragu-ragu


B. Kepercayaan bahawa terdapat banyak tuhan di dunia ini.
C. Mempercayai kuasa ghaib yang menguasai alam
sekeliling
D. Sanggup berkorban demi kepentingan raja dan
masyarakatnya

Aras : Aras pemahaman


Sebab : soalan ini mengkehendaki calon memahami
konsep animisme.
Tamadun
Mesir Piramid

Tamadun Mohenjo-Daro dan


Indus Harappa

Berdasarkan rajah di atas, apakah sumbangannya terhadap generasi akan


datang?
I. Seni bina Tamadun Mesir dan Indus dapat di pelajari
II. Tinggalan sejarah tersebut menjadi tarikan pelancong
III. Kegemilangan Tamadun Mesir dan Indus dapat diketahui oleh generasi
akan datang
IV. Menjadi tapak kajian ahli arkeologi
A. I, dan II C. III sahaja
B. III, dan IV D. II, dan III
Aras : Aplikasi
Sebab :
Apakah sebab utama masyarakat Zaman Prasejarah
tinggal di dalam Gua?

A. Mengelakan daripada banjir


B. Gua berhampiran dengan sungai
C. Mereka tidak tahu membuat rumah sendiri
D. Mengelakkan daripada serangan binatang
buas

Aras : Analisis
Sebab : Soalan mengkehendaki calon mengenal pasti
faktor utama masyarakat prasejarah tinggal di dalam
gua.
2. Sistem pemerintahan
Tamadun Agama dan Kepercayaan
Mesir Ekonomi

a)Berikan dua sumbangan tamadun Mesir kepada


tamadun dunia.
I. ____________________________________.
II. ____________________________________.
(4 markah)
Aras : sintesis
Sebab : Soalan menghendaki pelajar menggunakan
imaginasi dan pemikiran dengan mencantumkan
pengetahuan sedia ada untuk menghasilkan
sesuatu yang baru.
Berikan dua implikasi pengiktirafan wanita dalam
pentadbiran mesir purba kepada corak kepimpinan hari
ini.
i.
____________________________________________.
ii.
____________________________________________.
(6 markah)

Aras : Penilaian
Sebab : Soalan ini mengkehendaki pelajar membuat
penilaian, memberi rasional dan menyatakan pendapat
berdasarkan alasan-alasan tertentu
Q&A

Sila Komen:………..