Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (SLOT)

Nama kelas

: Prasekolah SK Lapasan, Kota Kinabalu Sabah

Hari

: Selasa

Tarikh

: 24/03/2015

Masa

: 11.00 11.20 am

Bil. Murid

: 25 orang

Modul

: Bertema

Tunjang

: Fizikal Dan Estetika (Kreativiti Muzik)

Tema

: Diri saya

Sub tema

: Kebersihan dan Keselamatan Diri

Standard Kandungan

: KTI 2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.

Standard pembelajaran

: KTI 2.1.8 Menyanyi lagu dengan iringan muzik

Kesepaduan Tunjang

: PM 9.1.3 Berani melibatkan diri dalam aktiviti.

Objektif pembelajaran

: Pada akhir Pengajaran dan Pembelajaran, murid dapat:


i.
ii.

Menyanyi dengan cara yang betul.


Menyanyi dengan iringan muzik

Pengetahuan sedia ada

: Murid pernah menyanyi lagu BINGO

KBKK

: Mengenal pasti

Penerapan Nilai

: Mendengar arahan.

ABM

: Speaker, Lagu.

Fokus MI

: Muzik

Kosa Kata

: Iringan muzik

PROSEDUR PERLAKSANAAN
Langkah/Mas

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Contoh lagu:

1. Murid
12 bulan

yang

tentang alat perkusi tersebut.

Contoh soalan:
1. Pernahkan

lagu

diperdengarkan oleh guru


2. Murid bersoal jawab dengan guru

Set Induksi
3 Minit

mendengar

kamu

dengar

5 Minit

Startegi:

1. Murid menyanyi lagu 12 bulan dengan

Soal jawab
Bahan:
Lagu

Kami pandai 12 bulan setahun jom

Startegi:

kita menyanyi dan juga menari

Permusatan murid

bersama...

Permusatan guru

Januari Febuari Mac April Mei Jun

Kaedah:

Julai Ogos September Oktober

Tunjuk cara

November Disember.
Menyanyi secara kumpulan.
Petunjuk:
Langkah 2

Lagu

Kaedah:

bimbingan guru.
Langkah 1

Bahan:

Permusatan murid

lagu

yang cikgu pasang sebentar tadi?


Lirik lagu: 12 Bulan

Catatan

Guru

10 Minit
Murid
Murid menyanyi

1. Murid

secara

menyanyi

lagu

bimbingan guru.

berkumpulan
12

bulan

akan
dengan

Inkuiri penemuan
Bahan:
Lagu
Startegi:
Permusatan guru
Permusatan murid
Kaedah:
Scaffolding

Contoh soalan:
1. Apakah lagu yang kita nyanyi
Penutup
2 Minit

sebentar tadi?

1. Murid bersoal jawab dengan guru

Bahan:

tentang pembelajaran pada hari ini.


2. Guru merumuskan pembelajaran pada

hari ini.

Startegi:
Permusatan murid
Permusatan guru
Kaedah:
Bersoal jawab

ULASAN GURU/PENSYARAH PEMBIMBING:


_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________

REFLEKSI:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________
KEKUATAN:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________
KELEMAHAN:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________
PENAMBAHBAIKAN:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________
Disediakan oleh:
Disemak oleh:
Disemak oleh:
..................................................................................................................
(Abdul Rahim Agus)
(Willin Loven)
(Soh Chin Kui)
Guru Pelatih
Guru Pembimbing
Pensyarah Pembimbing