Anda di halaman 1dari 4

Lampiran 1

JADUAL PROGRAM
Masa/ Tarikh

Rabu
06/05/2015

Khamis
07/05/2015

0700 - 0800

Pendaftaran/
taklimat

0800 - 1040

Kemahiran 1

Jumaat
08/05/2015
Pendaftaran/
taklimat
Slot 4
5 Aktiviti lasak (8)
6 Pertolongan
cemas (4)
Syed
7 replika menara
(4)
Siti Nurul Haizan
8 membina gajet
(4)

1040 1100

REHAT

1100 1200

Kemahiran 2

MAJLIS PENUTUP

MAKAN

MAKAN / Bersurai

1200 1300
1300 1430

1500 1700

solat zohor

1 Sketsa
(pasukan)

solat zohor
Slot 6
2 Ikhtiar hidup (4)
3 Gubahan (4)
Zakiah
4 Kawad (13)

AKTIVITI
AKTIVITI
DITANGGUHAKA
DITANGGUHAKA
N
N
Nota: 1. hari khamis makanan tengahari peserta perkhemahan akan diedarkan
kepada pengurus pasukan mengikut bilangan daftar penyertaan
mengikut unit.
2 URUSETIA dan KECEMASAN akan berpusat operasi di bilik sakit.
1730

Lampiran 1
CADANGAN JADUAL PROGRAM
Masa/
Khamis
Tarikh

Masa/
Tarikh

Jumaat

0700 0730
0730 0840
0845 0930
0935 1040
1040 1100
1100 1220
1225
-1350
13401420

0700 0730
0730 0840
0845 0930
0935 1040
1040 1200

TAKLIMAT
Slot 1
Slot 2
Slot 3
REHAT

TAKLIMAT
Slot 6
Slot 7
Slot 8
MAKAN TENGAHARI /
BERSURAI

Slot 2
Slot 3
SOLAT ZOHOR
MAKAN TENGAHARI

1500 1600
16301700
17001830
1800

Slot 4
SOLAT ASAR
Slot 5
BERSURAI

UNIT
UNIFORM
BSMM
PENGAKA
P
PENGAKA
P LAUT
KADET
POLIS
KADET
BOMBA
PPIM
KRS
PANDU
PUTERI

STESEN
KEMAHIRAN

LOKASI

1 Bantu Mula

Pentas dewan
seri semasa
Tapak
perkhemahan
B

2ikatan/gajet

Jadual kumpulan
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K1

3 pandu arah

Padang
sekolah

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K1

K2

4 Memasak

Astaka seri
utama

K4

K5

K6

K7

K8

K1

K2

K3

5 Ikhtiar
hidup

Tapak
perkhemahan
A
Belakang
dewan seri
semasa
Dataran
perhimpunan

K5

K6

K7

K8

K1

K2

K3

K4

K6

K7

K8

K1

K2

K3

K4

K5

K7

K8

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K8

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

6Gubahan
7Kawad kaki
8 team
bulding

Makmal
pendeta

CADANGAN JADUAL PROGRAM


Masa/
Khamis
Tarikh
0700 TAKLIMAT
0730
0730 Slot 1
0840
0845 Slot 2
0930
0935 Slot 3
1040
1040 REHAT
1100
1100 Slot 4
1220
1225
-1350
13501500
1500 1630
16301700
17001830
1800

TAKLIMAT
Slot 7
Slot 8
PENUTUP
MAKAN TENGAHARI

SOLAT ZOHOR/ MAKAN


TENGAHARI
Slot 6
SOLAT ASAR
Slot 7
BERSURAI

PENGAKA
P
PENGAKA
P LAUT
KADET
POLIS
KADET
BOMBA
PPIM

PANDU
PUTERI

Jumaat

Slot 5

UNIT
UNIFORM
BSMM

KRS

Masa/
Tarikh
0700 0730
0730 0840
0845 0930
0935 1040
1040 1200

STESEN
KEMAHIRAN

LOKASI

1 Bantu Mula

Pentas dewan
seri semasa
Tapak
perkhemahan
B

2ikatan/gajet

Jadual kumpulan
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K1

3 pandu arah

Padang
sekolah

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K1

K2

4 Memasak

Astaka seri
utama

K4

K5

K6

K7

K8

K1

K2

K3

5 Ikhtiar
hidup

Tapak
perkhemahan
A
Belakang
dewan seri
semasa
Dataran
perhimpunan

K5

K6

K7

K8

K1

K2

K3

K4

K6

K7

K8

K1

K2

K3

K4

K5

K7

K8

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K8

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

6Gubahan
7Kawad kaki
8 team
bulding

Makmal
pendeta