Anda di halaman 1dari 1

Data Kelengkapan Berkas Spring File Mahasiswa PMM-1 2007

Semester I Semester II Semester III Semester IV Semester V Semester Vi


Nama NIM
SPP Jur KHS SPP KRS Jur KHS SPP KRS Jur KHS SPP KRS Jur KHS SPP KRS Jur KHS SPP KRS Jur KHS
Abdurrahman Pasaribu 350725736 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ainul Fuadah Hasibuan 350725737 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Aminuddin B. Hrp 350725738 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Amzah 350725739 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Armawi 350725740
Cipit Rastiana 350725741 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Hendra Cipta 350725742 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Henny Fitriani 350725743 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Iraya Fitri 350725744 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Julinda fitri 350725745 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Khairun Nazla Nst 350725746 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Khoirun Nisa 350725747 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Lies Sahara Harahap 350725748 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Lisma Aida Lubis 350725749 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Mamsafii Hasibuan 350725750 √ √ √ √ √ √ √

KRS Sem IV sebagian besar hilang ketika ujian terakhir semester IV


Masdelima Harahap 350725751 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Meli Khairani Lubis 350725752 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Nur Halimah Hasibuan 350725753 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Nuraini Sinaga 350725754 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
R. Maisaro R Siregar 350725755 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Rahmad Hidayat Hrp 350725756
Ramadhani 350725757 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ririn Dwi Jantika 350725758 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Rizka Amaliah 350725759 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sarmawati 350725760 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Setri Fidiana 350725761 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Siti Aisyah 350725762 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Siti Maysarah 350725763 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sri Delina Lubis 350725764 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sri Ngenana Ginting 350725765 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sugiono 350725766
Suriyani 350725767 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Syafriani Hasna 350725768
Syarifah A. Batubara 350725769 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Winda Novita Sari 350725770 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

NB:
Yuni Sarah 350725771 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √