Anda di halaman 1dari 16

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS RAJA MELEWAR

KAJIAN
TINDAKAN
Nama pelajar : MOHD REZANI BIN NAWI
Pensyarah pembimbing : EN. AHMAD LATFI
BIN LATIF

TAJUK KAJIAN
Keberkesanan Latihan Pliometrik
Bagi Meningkatkan Kemahiran
Menjaring Secara Melompat
Permainan Bola Baling

LATAR BELAKANG

Dilaksanakan di Sk Yamtuan Antah, Seri


Menanti, Negeri Sembilan.
Melibatkan murid tahun enam.

FOKUS KAJIAN
Pernyataan Masaalah
Hasil refleksi yang telah dijalankan terhadap
sesi pengajaran pendidikan jasmani tahun 6,
saya mendapati ketidakupayaan murid untuk
melakukan jaringan secara melompat ketika
membuat jaringan bagi permainan bola
baling.

OBJEKTIF
KAJIAN

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini adalah membolehkan murid


menguasai teknik menjaring secara melompat
dengan betul dalam permainan bola baling.

ANALISIS TINJAUAN MASALAH


Kesilapan yang ketara pada teknik
perlakuan murid-murid ini adalah
melakukan jaringan atas kepala tanpa
membuat lompatan.
Kegagalan menguasai kemahiran
melompat ini menjadi punca kepada
kegagalan menjaringkan gol.

METODOLOGI KAJIAN
Reka Bentuk Kajian ( Model Stephan Kemmis and
Mc Taggart)
Kajian yang akan dijalankan mengikut proses dan
prosedur kajian tindakan iaitu dengan mengikut
lima langkah utama :
1.
2.
3.
4.
5.

Pengenalpastian Isu dan masalah


Perancangan tindakan
Perlaksanaan tindakan
Pemerhatian dan menganalisis data
Refleksi dan penilaian
7

Sasaran Kajian
Kumpulan sasaran yang akan terlibat
dalam kajian ini adalah terdiri daripada 7
orang murid tahun 6 .

Instrumen kajian
Pliometrik
Kaedah yang digunakan adalah :
- Lompat Naik dan Turun Bangku
- Double Leg Jump
- One Leg Zig Zag

Rasional Pemilihan
Instrumen
Keberkesanan Program Latihan Pliometrik Dalam Meningkatkan Ketinggian Lompatan
Vertikel Pemain Badminton
Hafizah Binti Harun & Mohd Hafizullah Amin Bin Mat Noor
Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia
The Analysis of Plyometric Training Program on University
Handball Players
Professor Pramjeet Singh Ghuman, Dr. Harbans Lal Godara
Head & Professor Department of Physical Education University of Rajasthan, Jaipur Rajasthan.
TGT Physical & Health Education Kendriya Vidyalaya Sangthan Kendriya Vidyalaya STPS Suratgarh,
Rajasthan

PERSOALAN KAJIAN
Adakah kaedah pliometrik dapat
membantu meningkatkan
kemahiran menjaring secara
melompat semasa melakukan
jaringan dalam permainan bola
baling?

yataan Sokongan Data Pemerhat

Dapatan kajian
kesemua 7 subjek memperolehi
peningkatan terhadap jumlah
jaringan .
- 3 orang + sebanyak 2 jaringan
( 42.8% )
- 2 orang + sebanyak 3 jaringan
( 28.6 % )
- 2 orang + sebanyak 4 jaringan

Kesimpulan
Dapatan kajian membuktikan
bahawa kaedah pliometrik
berkesan meningkatkan
kemahiran menjaring secara
melompat.

14

Cadangan Kajian Susulan


Saya mencadangkan agar kajian
yang seterusnya akan melibatkan lebih
ramai sasaran kajian dan tempoh latihan
ditambah agar jumlah jaringan dapat
ditingkatkan lagi.
Saya juga mencadangkan agar kaedah
pliometrik ini digunakan oleh para guru
lain untuk meningkatkan prestasi murid
terhadap sukan lain yang mereka sertai.

15

SEKIAN