Anda di halaman 1dari 1

Ada hubungan

baik dengan
pelajar yang
berteras
keikhlasan serta
sifat penyayang

Mahir dan
berketrampilan
dalam pedagogi (
PnP )

Memahami
perkembangan
murid-murid dan
menyayangi
mereka

Menyediakan
suasana PnP
yang selesa dan
seronok

Mampu menangani
isu sosial dan
disiplin murid

Menggunakan
teknologi terkini

BAGAIMANA SEORANG GURU


MELAKSANAKAN TUGAS
DENGAN BERINTEGRITI
Tidak menyalahgunakan
kuasa untuk kepentingan ;

Mengelakkan diri
daripada dipengaruhi
hawa nafsu marah dan
sebagainya.

Menghayati dan
mengamalkan Kood
Etika Profesion
Keguruan dan Piagam
Pelanggan

Bekalkan diri
dengan
kemahiran
kaunseling

Sentiasa berfikir
untuk
membentuk
modal insan dan
pelajar yang
terbaik

Diri
Keluarga
Saudara-mara
Kaum kerabat